Organizačná štruktúra

5. 3. 2011

Organizačná štruktúra obce a OCÚ Nový Život

Organizačná štruktúra obce a OCÚ Nový Život
Štatút obce