Uznesenia

17. 4. 2018

Uznesenie z ustanovujúceho zasadnutia OZ - 27.12.2010
Uznesenie zo zasadnutia OZ - 24.01.2011
Uznesenie zo zasadnutia OZ - 14.03.2011
Uznesenie zo zasadnutia OZ - 20.06.2011
Uznesenie zo zasadnutia OZ - 26.09.2011
Uznesenie z mimoriadneho zasadnutia OZ - 14.11.2011
Uznesenie zo zasadnutia OZ - 14.12.2011
Uznesenie z mimoriadneho zasadnutia OZ - 16.01.2012
Uznesenie z mimoriadneho zasadnutia OZ - 06.02.2012
Uznesenie z mimoriadneho zasadnutia OZ - 01.03.2012
Uznesenie zo zasadnutia OZ - 26.03.2012
Uznesenia z mimoriadneho zasadnutia OZ - 15.05.2012
Uznesenia zo zasadnutia OZ - 18.06.2012
Uznesenia zo zasadnutia OZ - 24.09.2012
Uznesenia zo zasadnutia OZ - 12.12.2012
Uznesenia zo zasadnutia OZ - 18.03.2013
Uznesenia z mimoriadneho zasadnutia OZ - 05.04.2013
Uznesenia z 17.6.2013
Uznesenia - MZ OZ z 23.7.2013
Uznesenia z 23.09.2013
Uznesenia z 09.12.2013
Uznesenia z 24.2.2014
Uznesenia z 29.5.2014
Uznesenia z 14.08.2014
Uznesenia z 27.10.2014
Uznesenia z 11.12.2014
Uznesenia z 09.03.2015
Uznesenia z 15.06.2015
Uznesenia z 28.09.2015
Uznesenia z 14.12.2015
Uznesenia z 21.03.2016
Uznesenia z 27.06.2016
Uznesenia z 26.09.2016
Uznesenia z 12.12.2016
Uznesenia z 13.03.2017
Uznesenia z mimoriadneho zasadnutia z 27.04.2017
Uznesenia z 19.06.2017
Uznesenia z mimoriadneho zasadnutia z 23.8.2017
Uznesenie z mimoriadneho zasadnutia z 18.9.2017
Uznesenie z mimoriadneho zasadnutia z 24.10.2017
Uznesenie zo zasadnutia OZ z 11.12.2017
Uznesenie z mimoriadneho zasadnutia OZ z 29.1.2018
Uznesenie zo zasadnutia OZ z 20.3.2018
Uznesenie zo zasadnutia OZ z 18.6.2018
Uznesenie zo zasadnutia OZ z 24.9.2018
Uznesenie zo zasadnutia OZ z 26.11.2018
Uznesenie z ustanovujúceho zasadnutia OZ z 10.12.2018
Uznesenia zo zasadnutia OZ z 28.01.2019
Uznesenia z mimoriadneho zasadnutia OZ z 11.03.2019
Uznesenia z mimoriadneho zasadnutia OZ z 08.04.2019