Zverejnené objednávky

4. 12. 2019

Dátum zverejnenia Predmet objednávky/číslo objednávky Cena objednávky Objednávateľ Dodávateľ Dátum objednania
05.03.2011  Zámočnícke a zváračské práce v objektoch obce v roku 2011, 1/2011    Obec Nový Život  Szigl Dezider, Nový Život 661   03.01.2011
05.03.2011  Vodoinštalačné a plynárske práce v objektoch obce v roku 2011, 2/2011    Obec Nový Život  Hobot Tomáš, Nový Život 181  03.01.2011 
05.03.2011  Opravy a stavebné práce v objektoch obce v roku 2011, 3/2011    Obec Nový Život  SRS PLUS, s.r.o., Nový Život   03.01.2011 
05.03.2011  Opravy mechanizmov, súčiatky, mazivá, oleje v roku 2011, 4/2011     Obec Nový Život

 Agrotrade, s.r.o.

Dunajská Streda

03.01.2011 
05.03.2011  Zber a odvoz veľkoobjemového odpadu na území obce v roku 2011, 5/2011     Obec Nový Život Mima-trans, Nový Život 283  03.01.2011 
 05.03.2011 Opravy elektromotorov a čerpadiel vo vlastníctve obce v roku 2011, 6/2011    Obec Nový Život 

BKV Elektro, 

Čenkovce 

03.01.2011 
05.03.2011  Redesign www stránky obce Nový Život, 7/2011   1214,- € Obec Nový Život  Ing. Emil Jakubík - 2nd sight, Miloslavov 901  25.01.2011 
05.03.2011  Servisné práce na ČOV Nový Život, v roku 2011, 8/2011    Obec Nový Život  Ecoduc, a.s., Levice  25.01.2011 
05.03.2011  Priemyselná soľ na posyp MK, 9/2011     Obec Nový Život Feast, s.r.o., Nitra  05.01.2011 
05.03.2011 Oprava VO v m.č. Eliášovce, 10/2011   Obec Nový Život Fekete Tomáš, Maslovce 679 07.02.2011
05.03.2011 Oprava a údržba automat.práčok vo vlastníctve obce v roku 2011, 11/2011   Obec Nový Život Fehér Vojtech, Šamorín 07.02.2011
05.03.2011 Kontrola has.prístrojov a hydrantov v obecných zariadeniach, 12/2011   Obec Nový Život Hasid-tech, Dunajská Streda 21.02.2011
05.03.2011 Upratovacie, čistiace a dezinfekčné práce v MŠ-Eliášovce, 13/2011   Obec Nový Život 01.03.2011
05.03.2011 Vsakovacia jama s uličnou spúšťou v k.ú. Tonkovce, 14/2011   Obec Nový Život Multitech, s.r.o., Šamorín 01.03.2011
05.03.2011 Podlahárske práce - Hasičská zbrojnica Eliášovce, 15/2011   Obec Nový Život Varga Ladislav, Nový Život 211 01.03.2011
08.03.2011    210,- €  Obec Nový Život  FIERI, s.r.o., Dunajská Streda  07.03.2011 
02.05.2011 Občerstvenie na deň dôchodcov, 17/2011   Obec Nový Život Slnečný lúč, Tonkovce 406, Nový Život 11.04.2011
02.05.2011 Potraviny na deň dôchodcov, 18/2011   Obec Nový Život Bognár-mäso, Tonkovce 759, Nový Život 11.04.2011
 02.05.2011 Vypožičanie kultúrnej sály na deň dôchodcov, 19/2011    Obec Nový Život   Obec Čenkovce  11.04.2011
02.05.2011 Bariérové oplotenie pozdĺž p.č. 357/2 a 243 k.ú.Eliášovce (pri kostole) 20/2011 5544,- € Obec Nový Život BETOP, Baka 17.04.2011
01.06.2011 Drevený altánok v MŠ v Eliášovciach, 21/2011 2080,- € Obec Nový Život Varga František, Nový Život 10.05.2011
01.06.2011 Odber na odtoku z ČOV 22/2011 60,- €/ks + DPH Obec Nový Život Bel/Novamann International, s.r.o., Bratislava 16.05.2011
01.06.2011 Betón, štrkopiesky a služby - Prístavba ŠK priestoru a obslužného priestoru pri futbalovom  ihrisku v Eliášovciach, 23/2011   Obec Nový Život Transbeton, Jelka 16.05.2011
01.06.2011 Stavebný materiál a služby - Prístavba ŠK priestoru a obslužného priestoru pri futbalovom ihrisku v Eliášovciach, 24/2011   Obec Nový Život Stavebniny M-K, Štvrtok na Ostrove 16.05.2011
01.06.2011  Stavebné rezivo - Prístavba ŠK priestoru a obslužného priestoru pri futbalovom ihrisku v Eliášovciach, 25/2011     Obec Nový Život Ladislav Csóka - stolár, Holica, Malá Budafa  20.05.2011 
01.06.2011  Palubovka - Prístavba ŠK priestoru a obslužného priestoru pri futbalovom ihrisku v Eliášovciach, 26/2011     Obec Nový Život

Mayer s.r.o., Blatná na Ostrove 

20.05.2011 
01.06.2011 Elektroinštalačný materiál - Prístavba ŠK priestoru a obslužného priestoru pri futbalovom ihrisku v Eliášovciach, 27/2011     Obec Nový Život GM Elektro, s.r.o., Nový Život  20.05.2011 
01.06.2011  Elektroinštalačné práce - Prístavba ŠK priestoru a obslužného priestoru pri FI v Eliášovciach, 28/2011    Obec Nový Život   Mikuláš Molnár, Nový Život 20.05.2011 
15.06.2011  Tesárske a klampiarske práce - Prístavba ŠK priestoru a obslužného priestoru pri FI v Eliášovciach, 29/2011    Obec Nový Život   František Nagy, Janíky 01.06.2011 
15.06.2011 

Upratovacie, čistiace a dezinfekčné práce - MŠ - Tonkovce,30/2011 

  Obec Nový Život   O.G.Servis, Bratislava 01.06.2011 
11.07.2011  Denník Új Szó z 16.07.2011, 31/2011    Obec Nový Život  Petit Press, a.s., Bratislava  01.06.2011 
11.07.2011  Plastové okná a dvere - Prístavba ŠKP a OP na FI v Eliášovciach, 32/2011 

 697,54 €

Obec Nový Život  BM-Plast, s.r.o., Topoľníky  04.07.2011 
      Obec Nový Život     

 

Objednávky 2011
Objednávky 2012
Objednávky 2013
Objednávka č. 2019024 - Služby stavebného dozora
Objednávka č. 2019059 - Vypracovanie energetického certifikátu budovy: “Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu v obci Nový Život“