Zverejnené faktúry

6. 6. 2019

Dátum zverejnenia Predmet faktúry/číslo faktúry Fakturovaná suma Objednávateľ Dodávateľ Dátum vystavenia
02.05.2011  Záloha za zemný plyn/7173721948  2116,- €  Obec Nový Život  SPP, a.s. Bratislava  01.05.2011 
02.05.2011  Rekonštrukcia ZŠ/2011013  16220,15 €  Obec Nový Život  Izotech Group, s.r.o. Nové Mesto nad Váhom  30.03.2011 
03.05.2011 Stravné lístky/0111602383 1563,- € Obec Nový Život Le Cheque Dejeuner, s.r.o., Bratislava 03.05.2011
04.05.2011 Uloženie odpadu na skládke/6622023-341100124 1735,71 € Obec Nový Život Triada odpad, s.r.o., Kvetoslavov 30.04.2011
06.05.2011 Nákupné poukazy dôchodcom/VFA11/007 1666,- € Obec Nový Život Alžbeta Tóthová, Muskátli bolt, Nový Život 27.04.2011
10.05.2011 Odvoz odpadu/3128110073 2051,24 € Obec Nový Život Marius Pedersen, a.s., stredisko Pezinok 05.05.2011
01.06.2011  Betónové oplotenie pri kostole / 16/2011 5544,- € Obec Nový Život  Betop - Július Csáno, Baka  30.05.2011
01.06.2011 Nákupné poukazy dôchodcom/21104471 3774,08 € Obec Nový Život Arpád Bognár - Mäso - údeniny, Nový Život 01.06.2011
01.07.2011  Výškopisné a polohopisné zameranie - kanalizácia/1442010511  12.788,08 €  Obec Nový Život  Akvamont, s.r.o., Dunajská Streda  01.06.2011 
01.07.2011   Dodávka el.energie 1-6/2011/7010355938 4.272,17 €  Obec Nový Život   ZSE Energia, a.s., Bratislava 08.06.2011 
01.07.2011  Dodávka el.energie 1-6/2011/7010355958  3.804,65 €  Obec Nový Život  ZSE Energia, a.s., Bratislava  08.06.2011 
01.07.2011  Dodávka el.energie/7010356481  7.264,58 €  Obec Nový Život   ZSE Energia, a.s., Bratislava 09.06.2011 
01.07.2011  Preprava a zneškodnenie odpadu - 5/2011/3128110093  2.149,12 €  Obec Nový Život  Marius Pedersen, a.s., Trenčín  07.06.2011 
01.07.2011  Betónová zmes - Prístavba ŠKP a obslužného priestoru na FI - Eliášovce/11040  2098,20 €  Obec Nový Život   Transbeton, Jelka  10.06.2011
01.07.2011  Stavebný materiál - Prístavba ŠKP a obslužného priestoru na FI - Eliášovce/0000466  1.700,83 €  Obec Nový Život   Michal Kiss, Štvrtok na Ostrove  08.06.2011
 01.07.2011 Dodávka el.energie - 1-6/2011/7010356664  3.600,50 €  Obec Nový Život   ZSE Energia, a.s., Bratislava 13.06.2011 
01.07.2011  Betónová zmes - Prístavba ŠKP a obslužného priestoru na FI - Eliášovce/11041  1.184,10 €  Obec Nový Život  Transbeton, Jelka  14.06.2011 
01.07.2011  Hranoly - Prístavba ŠKP a obslužného priestoru na FI - Eliášovce/6/2011  1.34,45 €  Obec Nový Život  Csóka Ladislav, Holice - M.Budafa   22.06.2011
12.07.2011   Odber zemného plynu - 7/2011/7257140295 2.116,- €  Obec Nový Život  SPP, a.s, Bratislava  01.07.2011 
12.07.2011  Uloženie odpadu na skládke - 6/2011/6622023-341100187  1.865,40 €  Obec Nový Život   Triada odpad, s.r.o., Kvetoslavov 30.06.2011 
 12.07.2011 Preprava a zneškodnenie odpadu - 6/2011/3128110110  2.731,72 €  Obec Nový Život   Marius Pedersen, a.s., Pezinok 30.06.2011 
12.07.2011  Stravné lístky/0111603474  1.375,44 €  Obec Nový Život   Le Cheque Dejeuner, s.r.o, Bratisalva 06.07.2011 
12.07.2011  Tesárske a klampiarske práce - Prístavba ŠKP a obslužného priestoru na FI - Eliášovce/01/2011  1.499,- €  Obec Nový Život  Nagy František, Janíky   06.07.2011 
12.07.2011  Hranoly - Prístavba ŠKP a obslužného priestoru na FI - Eliášovce/8/2011   1.445,98 € Obec Nový Život   Csóka Ladislav, Holice - M.Budafa 11.07.2011 
01.08.2011  L.L.Junior - vystúpenie na Obecnom dni 2011 - AG7S-U 602900  1.070,- €  Obec Nový Život  HÁRÁ-SHOW Budapešť  13.07.2011 
04.08.2011  Stavebný materiál - Prístavba ŠKP a obslužného priestoru na FI - Eliášovce/531  1.142,38 €   Obec Nový Život Stavebniny Michal Kiss, Štvrtok na Ostrove  26.07.2011 
04.08.2011  Záloha - 8/2011/7183831379  2.116,- €  Obec Nový Život  SPP, a.s., Bratislava  01.08.2011 
31.08.2011  Zámočnícke práce - Príprava ŠKP a obslužného priestoru na FI-Eliášovce/FA 2011009  1.005,84 €  Obec Nový Život   Szigl Dezider, Nový Život - Eliášovce 661 04.08.2011 
31.08.2011  Tesárske a klampiarske práce - Príprava ŠKP a obslužného priestoru na FI-Eliášovce/02/2011   2.320,- € Obec Nový Život  Nagy František, Janíky 94  08.08.2011 
31.08.2011 Zneškodnenie odpadu na skládke - 7/2011/6622023-341100220 1.650,53 € Obec Nový Život Triada odpad, s.r.o., Kvetoslavov 31.07.2011
31.08.2011 Odvoz KO - 7/2011/3128110128 2.487,08 € Obec Nový Život Marius Pedersen, a.s., Pezinok 04.08.2011
31.08.2011

Záloha na el.energie - 7-11/2011/7450019935

3600,50 € Obec Nový Život ZSE Energia, a.s., Bratislava 08.08.2011
31.08.2011 Záloha na el.energie- 7-11/2011/7450045431 3804,65 € Obec Nový Život ZSE Energia, a.s., Bratislava 08.08.2011
31.08.2011 Vyúčtovanie spotr.el.energie/7450019933 11536,74 € Obec Nový Život ZSE Energia, a.s., Bratislava 08.08.2011
31.08.2011 Vodoinštalačné práce - MŠ-E, 4 b.j., /201108042 5535,54 € Obec Nový Život Hobot Tomáš, Nový Život 181 18.08.2011
 03.10.2011 Záloha - plyn 9/2011/7257214879  2116,- €  Obec Nový Život SPP, a.s., Bratislava  01.09.2011 
03.10.2011 Stravné lístky/0111604406 1305,36 € Obec Nový Život Le Cheque Dejeuner, s.r.o., Bratislava 05.09.2011
03.10.2011 Odvoz odpadu - 8/2011/3128110144 2672,41 € Obec Nový Život Marius Pedersen, a.s., Pezinok 06.09.2011
03.10.2011 Uloženie odpadu na skládke - 8/2011/SCP1100100 1081,03 € Obec Nový Život ZOHŽO v OH, Šamorín 31.08.2011
03.10.2011 Maliarske práce - Príprava ŠKP a obslužného priestoru na FI-Eliášovce/2011/07 2579,10 € Obec Nový Život Farkas Robert, Eliášovce 258 21.09.2011
03.10.2011 Odvoz odpadu - 9/2011/3128110161 2219,59 € Obec Nový Život Marius Pedersen, a.s., Pezinok 30.09.2011
4.11.2011  Servisné práce - ČOV/2011065  2078,34 €  Obec Nový Život Ecoduc, a.s., Levice  30.09.2011 
4.11.2011 Záloha - 10/2011/7297241952 2116,- € Obec Nový Život SPP, a.s, Bratislava 01.10.2011
4.11.2011 Vodoinštal.práce - Príprava ŠKP a obslužného priestoru na FI Eliášovce/20110049 13.890,24 € Obec Nový Život Hobot Tomáš, Nový Život 181 05.10.2011
4.11.2011 Uloženie odpadu - 10/2011/SCP1100133 2066,31 € Obec Nový Život ZOHŽO v OH, Šamorín 30.09.2011
4.11.2011 Obnova kaplnky sv.Trojice v Eliášovciach/2011/07 4.060,- € Obec Nový Život Kazimír Cséfalvay, Veľké Úľany 17.10.2011
1.12.2011  Stravné lístky/0111605414  1.264,96 €  Obec Nový Život   Le Cheque Dejeuner, s.r.o, Bratislava 02.11.2011 
01.12.2011 Záloha - plyn 11/2011/7242290563 2.116,- € Obec Nový Život SPP, a.s., Bratislava 01.11.2011
01.12.2011 Odvoz odpadov - 10/2011 2.688,12 € Obec Nový Život Marius Pedersen, a.s., Pezinok 31.10.2011
01.12.2011 Uloženie odpadu na skládke 10/2011/SCP1100165 1.875,83 € Obec Nový Život ZO HŽO v OH, Šamorín 31.10.2011
01.12.2011 Elektroinštalačné práce - Príprava ŠKP a obslužného priestoru na FI Eliášovce/FV011 1.800,- € Obec Nový Život Mikuláš Molnár, Nový Život 94 15.11.2011
30.12.2011 Odvoz odpadu - 11/2011/3128110190 2.219,59 € Obec Nový Život Marius Pedersen, a.s., Pezinok 30.11.2011
30.12.2011 Uloženie odpdu na skládke - 11/2011/SCP1100197 1.716,89 € Obec Nový Život ZO HŽO v OH, Šamorín 30.11.2011
30.12.2011  Odvoz odpadu - 12/2011/3128110216  2.646,79 €  Obec Nový Život

Marius Pedersen, a.s., Pezinok 

20.12.2011 
30.12.2011  Dodávka a montáž jemne stieraných hrablíc MEVA na ČOV/1112009   7.999,92 € Obec Nový Život Ecoduc, a.s., Levice  29.12.2011 

 

SPP - záloha 5/2011
Rekonštrukcia ZŠ
Stravné lístky
Uloženie odpadu 4/2011
Nákupné poukazy dôchodcom
Odvoz odpadu 4/2011
Betop - oplotenie
Nákupné poukazy - Mäso-údeniny - Bognár
Faktúry - jún/2011
L.L.Junior - vystúpenie na OD
Faktúry - júl/2011-1
Stavebniny MK
SPP - záloha 8/2011
Faktúry - august/2011
Faktúry - september/2011
Faktúry - október/2011
Faktúry - november/2011
Faktúry - december/2011
Faktúry - január 2012
Faktúry - február 2012
Faktúry - marec 2012
Faktúry - apríl 2012
Faktúry - máj 2012
Faktúry - jún 2012
Faktúry - júl 2012
Faktúry - august 2012
Faktúry - september 2012
Faktúry - október 2012
Faktúry - november 2012
Faktúry - december 2012
Faktúry - január 2013
Faktúry - február 2013
Faktúry - marec 2013
Faktúry - apríl 2013
Faktúry - máj 2013
Faktúry - jún 2013
Faktúry - júl 2013
Faktúry - august 2013
Faktúry - september 2013
Faktúry - október 2013
Faktúry - november 2013
Faktúry - december 2013
Faktúry - január 2014
stiahnite si súbor
Faktúry - február 2014
Faktúry - marec 2014
Faktúry - apríl 2014
Faktúry - máj 2014
Faktúry - jún 2014
Faktúry - júl 2014
Faktúry - august 2014
Faktúry - september 2014
Faktúry - október 2014
Faktúry - november 2014
Faktúry - 12/2014
Faktúry - 1/2015
Faktúry - 2/2015
Faktúry - 3/2015
Faktúry - 4/2015
Faktúry - 5/2015
Faktúry - 6/2015
Faktúry - 7/2015
Faktúry - 8/2015
Faktúry - 9/2015
Faktúry - 10/2015
Faktúry - 11/2015
Faktúry - 12/2015
Faktúry - 1/2016
Faktúry - 2/2016
Faktúry - 3/2016
Faktúry - 4/2016
Faktúry - 5/2016
Faktúry - 6/2016
Faktúry - 7/2016
Faktúry - 8/2016
Faktúry - september 2016
Faktúry - október 2016
Faktúry - november 2016
Faktúry - december 2016
Faktúry - január 2017
Faktúry - február 2017
Faktúry - marec 2017
Faktúry - apríl 2017
Faktúry - máj 2017
Faktúry - jún 2017
Faktúry - júl 2017
Faktúry - august 2017
Faktúry - september 2017
Faktúry - október 2017
Faktúry - november 2017
Faktúry - december 2017
Faktúry - január 2018
Faktúry - február 2018
Faktúry - marec 2018/
Faktúry - apríl 2018
Faktúry - máj 2018
Faktúry - jún 2018
Faktúry - júl 2018
Faktúry - august 2018
Faktúry - september 2018
Faktúry - október 2018
Faktúry - november 2018
Faktúry - december 2018
Faktúry - január 2019
Faktúry - február 2019
Faktúry - marec 2019
Faktúry - apríl 2019
Faktúry - máj 2019