Verejné obstarávanie

6. 3. 2016

 Zber a preprava odpadu na skládku ZOHŽO v Čukárskej Pake

Súťažné podklady
Informácia o splnení povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní