Obec Nový Život
Nový Život

Közérdekű információk

Hulladék elszállítási naptár a 2022 második félévére

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK

Közlemény:  2023.06.01.Étlap 2023.06.05. - 2023.06.09.Étlap 2023.05.29. - 2023.06.02.K Ö Z L E M É N Y: 2023.05.23.

Felhívjuk a tisztelt sírhely-bérlők figyelmét, hogy Illésháza község temetőinek működési szabályairól szóló 3/2016-os számú általános érvényű önkormányzati rendelet 1. számú függeléke alapján a sírhelyek rendezésére, rendbetételére (síremlékek létrehozására, ill. felújítására) illeték lett meghatározva, 10,-€ összegben.

A vonatkozó kérvény formanyomtatványahelyi községi hivatalban igényelhető, illetve a község weboldalán találhatóŽIADOSŤ O POVOLENIE NA ÚPRAVU HROBOVÉHO MIESTA (306.69 kB)

A munkálatok a kérvény benyújtása és az illeték befizetése után végezhetők el!!!

Megértésüket köszönjük.

 

 

Gyereknap 2023

Közlemény: 2023.05.16.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy 2023. május 18-án (csütörtökön) a kora reggeli órákban megtörténik a műanyag, fém és tetrapak hulladék  elszállítása a háztartásokból.

 

Közlemény: 2023.04.06.

A Nyugat-szlovákiai Vízművek részvénytársaság értesíti a lakosságot, hogy 2023. április 11-től megkezdődik a vízórák állásának leolvasása, először Bélvatán, majd folyamatosan Illésházán, Kismagyaron és Tonkházán. Kérik a lakosságot, hogy a vízórákat tegyék hozzáférhetővé a leolvasók számára, illetve ha ezt nem tudják biztosítani, átlátszó, vízhatlan borítékban helyezzék el az óraállást tartalmazó papírt jól látható helyre.  A közreműködésüket előre is köszönik.

 

Védjük a természetet a tüzektől (265.56 kB)

Meghívó március 15.

Közlemény: 2023.03.01.

A nagymagyari Közös építészeti hivatal megszűnése miatt 2023. március 1-től az érintett önkormányzati hivatalok ügyfélfogadása a következők:

Községi hivatal Illésháza

HÉTFŐ:                                 8:30 – 12:00               12:30 – 15:30

Községi hivatal Jányok

KEDD:                                   8:30 – 12:00               12:30-15:30

Községi hivatal Nagymagyar

SZERDA:                              8:30 – 12:00               12:30-15:30

 

Étlap - 2023.2.20 - 2.24.KÖZLEMÉNY: 2023.01.05.

A Nyugat-szlovákiai Vízművek részvénytársaság értesíti a lakosságot, hogy a holnapi naptól kezdve megtörténik a vízórák állásának leolvasása községünkben. Kérik a lakosságot, hogy a vízórákat tegyék hozzáférhetővé a leolvasók számára, illetve ha ezt nem tudják biztosítani, átlátszó, vízhatlan borítékban helyezzék el az óraállást tartalmazó papírt jól látható helyre. A közreműködésüket előre is köszönik.

KÖZLEMÉNY: 2022.12.21.

⚠️♻️ VÁLTOZÁS 2023.01.01-től ‼️
Január 1-től a sárga műanyag gyűjtésére szolgáló zsákokba bele lehet rakni a PET flakonokat, műanyagot, a TETRA PACK típusú dobozokat, valamint a nem visszaváltható fém dobozokat is!

KÖZLEMÉNY: 2022.12.20.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy 2022. december 22-én (csütörtökön), a kora reggeli órákban megtörténik a hulladék papír elszállítása a háztartásokból.

KÖZLEMÉNY: 2022.12.12.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a műanyag hulladék elszállítása a háztartásokból 2022. december 15-én (csütörtökön) a kora reggeli órákban fog megtörténni.

Ingynes adósságrendezési tanácsadóKÖZLEMÉNY: 2022.12.05.

A Nyugatszlovákiai villamosművek részvénytársaság értesíti a lakosságot, hogy a villanyvezetékeken történő munkálatok miatt 2022. december 9-én,(pénteken), nem lesz áramszolgáltatás 8:30-tól 15:00 óráig, Illésházán az 1-es házszámtól az 58-as számú családi házig, a 98-as számú családi háznál, valamint a 800-as számú családi háztól a 848-as számú családiházig.

Csenke község önkormányzata és a Szlovák vöröskereszt Vajasvatai szervezete meghívja Önöket az ingyenes véradásra, melyre 2022. december 11-én, (vasárnap), 8:00-órai kezdettel kerül sor a Csenkei Kultúrházban.

KÖZLEMÉNY: 2022.11.16.

Értesítjük a lakosságot, hogy 2022. november 18-án (pénteken) a helyi községi hivatalban nem lesz ügyfélfogadás. A hivatal zárva lesz.

MUDr. Meltsók Katalin, körzeti orvos, értesíti pácienseit, hogy 2022. november 18-án (pénteken) nem fog rendelni.

KÖZLEMÉNY: 2022.11.14.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy 2022. november17-én (csütörtökön), a kora reggeli órákban megtörténik a műanyag hulladék elszállítása a háztartásokból.

KÖZLEMÉNY: 2022.11.07.

Értesítjük a lakosságot, hogy 2022. november 07-től Illésházán a villanyórák állásának leolvasására kerül sor. Kérjük a lakosokat, tegyék lehetővé a villanyórákhoz való hozzáférést, vagy a villanyóra állását jelentsék a 0950 571 395-ös telefonszámon. Köszönjük.

Értesítjük a lakosságot, hogy községünk gyűjtőhelye Tonkházán 2022. november 07-től, csütörtökönként 14:00-órától 17:00-óráig, szombatonként pedig 8:00-órától 14:00-óráig lesz nyitva.

KÖZLEMÉNY: 2022.10.30.

A Nyugatszlovákiai Villamosművek részvénytársaság felhívja azon személyek figyelmét, akiknek ingatlanjaikon lévő fák és egyéb növényzetek akadályozhatják a biztonságos áramszolgáltatást, szíveskedjenek azokat legkésőbb 2023.01.31.-kéig lebotolni illetve kivágni. Ellenkező esetben a lombtalanítást a villamosművek fogják elvégezni. Költségtérítési igényeket a villamosműveknek  2022.12.12.-kéig jelenthetik be. A munkálatokhoz szükséges áramkikapcsolást pedig legalább 25 nappal a munkálatok előtt a 0850 333 999 telefonszámon kérhetik.

KÖZLEMÉNY: 2022.10.30.

A helyhatósági választások eredményei Illésháza községben    

Polgármesterre leadott érvényes szavazatok száma                                              957

A megválasztott polgármester: Mgr. Mészáros Erzsébet, szavazatai száma       274

A megválasztott képviselők:

 1. Mgr. Lőrinczi Jáger Linda, szavazatai száma                                              493
 2. Ing. Marič László, szavazatai száma                                                            426
 3. Kiss László, szavazatai száma                                                                       424
 4. Tóth Erzsébet, szavazatai száma                                                                  419
 5. Hideghéthy Adrián, szavazatai száma                                                         394
 6. Sztranyovszky József, szavazatai száma                                                       330
 7. Ing. Holubiczky Róbert, szavazatai száma                                                   324
 8. Razgyel Éva, szavazatai száma                                                                       324
 9. Bc. Lelkes Tibor, szavazatai száma                                                                 315

További részletes adatokat a legközelebbi első munkanapon hozunk nyilvánosságra.

KÖZLEMÉNY: 2022.10.24.

Értesítjük a lakosságot, hogy községünk nyugdíjasai számára kifőzdét tervezünk nyitni, a volt illésházi alapiskola konyhájában. A napi kínálatban, kezdetben egyfajta leves és egyfajta főétel lenne. Az ebéd előrendeléssel, és házhozszállítással, illetve önelvitellel történne. Egy ebéd ára, előreláthatólag 4,- € lenne. Az érdeklődők a községi hivatalban személyesen, vagy telefonom a 031 56 92 473, illetve 09 17 86 50 04 számon jelentkezhetnek.

KÖZLEMÉNY

Tájékoztatjuk a választásra jogosult személyeket, hogy 2022. szeptember 30-i hatállyal a Szlovák Köztársaság Közegészségügyi Hivatala hirdetményével elrendelte a COVID-19 megbetegedés ellen mindazon személyek izolációját, akik COVID-19 vírussal fertőzöttel, illetőleg azon személyek karanténját, akik közvetlen kapcsolatba kerültek COVID-19 vírussal fertőzött személlyel. Az említett tény alapján a 2022. október 29-i választások során a 185/2022 törvénytári számú törvény által megszabott eljárás érvényesül a szavazás speciális módjáról.

A szavazásra jogosult választó kérelmet nyújt be a speciális módon történő szavazásra a tartós lakhelye szerint illetékes helyi választóbizottság írnokának saját maga, vagy más személy által, kizárólag telefonon a községi hivatal ügyfél fogadó órái alatt. Az utolsó munkanapon a választások előtt, tehát pénteken, 2022. október 28-án a kérvény leadható legkésőbb déli 12.00 óráig.

A jogosult választó kérvényében a választóbizottság írnokának a következő adatokat adja le:

a) keresztnév és vezetéknév

b) személyi szám

c) az állandó lakhely címe

d) azon hely címe, ahol a speciális módon történő választást kívánja érvényesíteni abban az esetében, ha eltér a személy állandó lakhelyének címétől; ennek a helynek ahol kérvényezi a speciális módon történő szavazás végrehajtását, annak a választási kerületnek a területén kell lennie, ahol jogosult az önkormányzati képviselők megválasztására az állandó lakhelye szerint.  

A helyi választóbizottság írnokának telefonszáma: 0907 692 725 

 

KÖZLEMÉNY: 2022.10.17.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy 2022. október 20-án, (csütörtökön),  a kora reggeli orákban megtörténik a  hulladék papír elszállítása a háztartásokból.

KÖZLEMÉNY: 2022.10.12.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy Illésháza Község tonkházi gyűjtőhelyének  nyitvatartási ideje 2022.  OKTÓBER 13-tól a következő képpen  változik: 

csütörtök: 15:00 – 18:00 óráig

szombat:   08:00 – 14:00 óráig

Meghívó - 2022. október 6.KÖZLEMÉNY: 2022.10.03.

Takács Tibor mérnök, körzeti kéményseprő, értesíti a lakosságot, hogy 2022.10.5-kétől 2022.10.25.-kéig, munkanapokon, 9:00 órától 16:00 óráig fogja végezni a gáz és kemény tüzelésű kémények és füstelvezetők rendszeres éves tisztítását és ellenőrzését községünkben. Az ellenőrzés és tisztítás ára 10,- € kéményenként. A kémény seprő telefonszáma: 0905 277 751.

 

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az Illésházi habszivacs és matracgyártó vállalat ügyes, megbízható raktárost keres munkatársai közé, azonnali belépéssel. Érdeklődni a 0903 721 731-es tefonszámon lehet vagy személyesen Illésházán a szövetkezet udvarán.

KÖZLEMÉNY: 2022.09.20.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a műanyaghulladék elszállítása a háztartásokból 2022.09.22-én (csütörtök) a kora reggeli órákban fog megtörténni.

KÖZLEMÉNY: 2022.09.12.

Értesítjük a lakosságot, hogy 2022, 09.15-én, (csütörtökön), az ünnepnap ellenére, községünk gyűjtőhelye Tonkházán  8:00 órától 12:00 óráig nyitva tart.

KÖZLEMÉNY: 2022.08.30.

Értesítjük a lakosságot, hogy 2022. szeptember 1-én, (csütörtökön), az ünnepnap ellenére, a községünk gyűjtőhelye Tonkházán  8:00 órától 12:00 óráig nyitva tart.

 

KÖZLEMÉNY: 2022.08.22.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy 2022. augusztus 25-én, (csütörtökön), a kora reggeli orákban megtörténik a műanyag hulladék elszállítása a háztartásokból.

KÖZLEMÉNY: 2022.08.18.

Hétfőn, 2022. augusztus 22-én nem lesz ügyfélfogadás a községi hivatalban. A hivatal alkalmazottai részt vesznek Nagyszombatban a „Za stabilné a zdravé mestá a obce“ elnevezésű tiltakozó rendezvényen.

Megértésüket köszönjük.

KÖZLEMÉNY: 2022.08.03.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a papírhulladék elszállítása a háztartásokból 2022.08.04-én (csütörtök) a kora reggeli órákban fog megtörténni.

KÖZLEMÉNY: 2022.07.28.

Hétfőn, 2022. augusztus 01-én technikai okok miatt nem lesz ügyfélfogadás a községi hivatalban.

Megértésüket köszönjük.

 

Gyermeknap 2022KÖZLEMÉNY: 2022.05.23.

Értesítjük a lakosságot hogy 2022. május 24-én 8:00 órától 10:00 óráig az ivóvíz szolgáltatás tervezett szüneteltetésére kerül sor Tonkházan, a haranglábtól – ill. a 496-os számú családi háztól egészen a Kismagyari Óvódáig.

KÖZLEMÉNY: 2022.05.19.

Értesítjük a lakosságot, hogy 2022. május 19-én (csütörtökön) megkezdődik a gázórák állásának leolvasása Bélvatán és 2022. május 23-tól (hétfőtől) pedig Illésházán.  Mivel a leolvasás elektronikus műszerrel történik, kérjük önöket, hogy a gázórát tegyék fozzáférhetővé a leolvasó számára, illetve a gázórájuk állását elküldhetik MMS-üzentben a 09 48 52 64 77-es telefonszámra. Megértésüket és közreműködésüket előre is köszönjük.

KÖZLEMÉNY: 2022.03.22.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy 2022. március 24-én, (csütörtök), a kora reggeli orákban megtörténik a műanyag hulladék elszállítása a háztartásokból.

KÖZLEMÉNY - FELHÍVÁS: 04.03.2022

A felsőbb szervek rendelkezései értelmében Illésháza Községi Hivatala tisztelettel kéri a lakosságot illetve a község területén működő jogi személyeket, hogy haladéktalanul jelentsék a hivatalnak, amennyiben ukrajnai háborús menekülteknek nyújtanak szállást. Ezeket az adatokat a hivatalnak rendszeresen jelenteni kell a járás rendőri, valamint válságkezelő szerveinek. Megértésüket valamint a feladathoz való pozitív hozzáállásukat köszönjük.

KÖZLEMÉNY: 2022.02.08.

Értesítjük a lakosságot, hogy községünk alkalmazottai 2022. február 10-én (csütörtökön) az üveg-hulladékot fogják elszállítani a háztartásokból. Kérjük, hogy az osztályozott üveg-hulladékot, legkésőbb az elvitel napján 08:00 óráig szíveskedjenek jól látható helyre kihelyezni.

KÖZLEMÉNY: 2022.01.31.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy 2022. február 03-án, (csütörtök),  a kora reggeli orákban megtörténik a hulladék papír elszállítása a háztartásokból.

Biztonságosan az internetenFELHÍVÁS - FIGYELMEZTETÉS

 

A rendőrség ezúton is felhívja a figyelmet az idősek kárára elkövetett ún. „unokázós csalásokra”.

A csalás receptje a következő: az idős személyt telefonon felhívják a csalók, akik vagy ügyvédnek, vagy rendőrnek, bírónak, vagy akár az érintett unokájának adják ki magukat. Azt állítják, hogy drogot találtak az unokánál a rendőrök Magyarországon, és emiatt őrizetbe vették.

Arra utasítják az idős személyt, hogy fizetni kauciót azért, hogy szabadlábon védekezhessen az unokája. Az aggódó, idős személyt folyamatosan a vonalban tartják, ugyanis a csaló informálja az idős személyt, hogy a lakása előtt egy taxi várja, ott kell leadnia a pénzt. A pénzt tartalmazó borítékot így már a taxi szállítja tovább az elkövető részére.

Volt, hogy az idős személyt a taxival a bankautomatához is elküldték, kivenni onnan a kért összeget.

Az összezavarodott idősek közül sajnos többen bedőlnek ennek a csalásnak, és az összegyűjtött, megtakarított pénzüket odaadják.

Dunaszerdahelyen már több „sikeres” csalásról és nagyon sok próbálkozásról kapott bejelentést a rendőrség, az eddigi legtöbb kicsalt készpénz 10 ezer eurónyi volt.

A rendőrség ezúton is nyomatékosan felhívja az idősek és hozzátartozóik figyelmét:

– ha ilyen hívást kapnak, tegyék le a telefont és hívják fel a gyermeküket, unokájukat, családtagjukat, ellenőrizve az információk valódiságát,

– sem a rendőrség, sem más szervezet nem kér az elfogott hozzátartozójától pénzt.

Kérik egyben, a hozzátartozók is figyelmeztessék az időseket ennek a csalássorozatnak a veszélyeire!

Hulladék elszállítási naptár 2022. első félévére

KÖZLEMÉNY: 2022.01.04.

Értesítjük a lakosságot, hogy községünk alkalmazottai 2022. január 07-én (pénteken), az üveg hulladékokat fogják elszállítani a háztartásokból. Kérjük, hogy az osztályozott üveg hulladékot, legkésőbb 2022.01.07-én (pénteken), reggel nyolc óráig szíveskedjenek kihelyezni jól látható helyre.

 

Értesítjük a lakosságot, hogy a háztartásokhoz kézbesített sárga színű műanyag zsákok kizárólag a műanyag hulladék gyűjtésére szolgálnak, az idei év első félévének időszaka alatt.  

KÖZLEMÉNY: 2021.12.16.

Értesítjük a lakosságot, hogy községünk alkalmazottai 2021.12.17-én (pénteken) a délelőti órákban az üveg és fém hulladékokat fogják elszállítani a háztartásokból. Kérjük, hogy  az osztályozott hulladékot, külön csomagolva az üveget és külön csomagolva a fémeket, legkésőbb 2021.12.17-én, reggel nyolc óráig, sziveskedjenek kirakni jól látható helyre.

Továbbá értesítjük a lakosságot, hogy községünk gyűjtőudvara ebben az évben 2021.12.18-án, szombaton a szokott időben van  nyitva utoljára.  Újranyitására  2022.01.08-án kerül sor, szombatonként 08:00 órától 12:00 óráig. Felhívjuk figyelmüket, hogy a téli időszakban csütörtökönként a gyűjtőudvar átmenetileg zárva lesz. Köszönjük a megértésüket.

KÖZLEMÉNY: 2021.12.13.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a műanyaghulladék elszállítása a háztartásokból 2021.12.16-án (csütörtök) a kora reggeli órákban fog megtörténni.

Közérdekű közlemények: 2021. 11. 25.

Tisztelt Lakosok!
A terjedő koronavírussal kapcsolatban a SzK Kormánya 2021. november 25.-től rendkívüli állapotot hirdetett.

Ennek értelmében Illésháza Község:
A visszavonásig szünetelteti a községi hivatal fogadóóráit. A polgárok részére elektronikusan vagy telefonon állunk rendelkezésre. Sürgős esetekben – elhalálozás vagy más halaszthatatlan ügyben, munkanapokon a 031/5692473, ill. a 0918 574 678 telefonszámokat hívhatják.
A községi gyűjtőudvar Tonkházán továbbra is nyitva tart.
A helyi óvodák és alapiskola továbbra is nyitva tartanak, ám a járványhelyzet romlása esetén be lehetnek zárva.
Tilos a kulturális, tömeg- vagy sportrendezvények stb. megtartása. Kérjük, ne csoportosuljanak nyilvános helyeken.
A kormányrendeletnek megfelelően a vendéglők is zárva lesznek.
Tilos a játszótereken és sportpályákon való tartózkodás!!! Köszönjük, hogy óvják önmaguk és gyermekeik egészségét!!!

Kérjük Önöket, hogy az üzletekbe, postahivatalba és nyilvános intézményekbe kizárólag reszpirátort használva lépjenek be, és korlátozzák ezen intézmények látogatását egy személyre családonként.
Kérjük, maradjanak otthon, töröljék az összes találkozót és látogatást (nagymama, nagypapa)!!!
Kérjük, fordítsanak különös figyelmet a higiéniára!
Kérjük megértésüket, együttműködésüket és a pánik elkerülését! Mindenkinek kitartást és türelmet kívánunk!
Felhívjuk a lakosok figyelmét, hogy tartsák be a hivatalok és médiák által közzétett óvintézkedéseket. Az intézkedések figyelmen kívül hagyása vagy megsértése szankcionálható.

A Szlovák Köztársaság Közegészségügyi Hivatalának, valamint tiszti főorvosának rendelkezései teljes terjedelmükben megtalálhatóak a község honlapján és szociális hálóján. 

KÖZLEMÉNY: 2021.10.05.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy 2021 novemberétől változás történik a kommunális hulladék tárolására szolgáló edények használatában. A gyűjtést végző társaság a háztartásokból csak a 120 literes műanyag edények tartalmát fogja elszállítani. Kérjük azon lakosainkat, akik még 110 literes fém tárolóedényt használnak, hogy szíveskedjenek ezt kicserélni a községi hivatalban, október 15.-ig. A cserénél kérjük a személyi igazolvány felmutatását. Megértésüket köszönjük.

KÖZLEMÉNY: 2021.10.01.

A község  kéményseprője, Takács Tibor mérnök, értesíti a lakosokat, hogy 2021. október  4.-től  2021. október  22.–ig, munkanapokon  9.00 órától 16.00 óráig, fogja elvégezni a gáz és szilárd tüzelésű fogyasztók kéményeinek és füstelvezetőinek éves tisztítását és ellenőrzését.  Kérjük a tisztelt lakosokat, hogy tegyék lehetővé a hozzáférést.

A kémény ellenőrzésének és tisztításának ára 10,00 euró/kémény. Az időpontokat a  0905 277 751 telefonszámon lehet pontosítani.

KÖZLEMÉNY: 2021.09.24.

Figyelmeztetjük a lakosságot, hogy az osztályozott hulladék háztartásokból történő elszállítása csak a műanyag és a papír hulladékra vonatkozik.  Ezen osztályozott hulladékot kizárólag átlátszó zsákokba engedélyezett gyűjteni. A fekete, illetve nem átlátszó zsákokba gyűjtött műanyag illetve papír hulladékot  nem fogják elszállítani. A többi szelektált hulladékok – tehát az üveg, fémek és a többrétegű tetrapak kartonok háztartásokból való elszálítása nincsen biztosítva. Ezen hulladék fajtákat a gyűjtő udvaron lehet leadni.

A KD MM  kft. Illésházi üzemébe kompenzátor gyártó munkást keres, teljes illetve rész munkaviszonyra, azzonali vagy megegyezés szerinti belépésel.  A követelmények – alsó középfokú szakképzés valamint vezetői engedély. Bővebb tájékoztatást Szabónénál a 0905 70 54 95-ös telefonszámon kaphatnak.

KÖZLEMÉNY: 2021.09.21.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a műanyaghulladék elszállítása a háztartásokból 2021.09.23-án (csütörtök) a kora reggeli órákban fog megtörténni.

KÖZLEMÉNY: 2021.09.06.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a papírhulladék elszállítása a háztartásokból 2021.09.09-én (csütörtök) a kora reggeli órákban fog megtörténni.

KÖZLEMÉNY: 2021.08.31.

Értesítjük a lakosságot, hogy lehetőségük van véleményezni  a Dunaszerdahelyi SAD busztársaság jelenlegi érvényes menetrendjeit.   A megjegyzéseiket illetve javaslataikat e menetrendekkel kapcsolatban  2021, 9.16.-káig juttathatják el a helyi községi hivatalhoz.

A Szlovák Vörös-kereszt Illésházi egyesülete és Illésháza község     önkormányzata meghívja önöket a térítésmentes önkéntes véradásra,  melyre 2021, 9.5.-kén, vasárnap, 8:00 – 11:00 óráig kerül sor az Illésházi kultúrházban.

A földtulajdonosok NE hagyják magukat becsapni!

 

Az elmúlt napokban sok földtulajdonos újra kapott különböző ismeretlen társaságoktól vásárlási ajánlato(ka)t, melyben ezek a társaságok felajánlják, hogy készpénzért megvásárolják földjeiket, valamint intézik az adás-vétel körüli teljes adminisztrációt.  Az általuk ajánlott vásárlási ár sokkal alacsonyabb a termőföld jelenlegi piaci áránál. Nagyvonalúan felajánlja, hogy akkor is hajlandó megvásárolni a földeket, ha az bérbe van adva.

A föld, közös jövőnk legnagyobb értéke!

Őrizzük, tartsuk meg tulajdonunkat, de ha még is az eladás mellet döntünk, akkor a környezetünkben ismert, helyi mezőgazdasági vállalkozóknak adjuk el inkább a földünket!

 

                                                                                  Patasi Ilona, mérnök, s.k.

                                                                                  SZAK elnöke

KÖZLEMÉNY: 2021.08.24.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a műanyaghulladék elszállítása a háztartásokból 2021.08.26-án (csütörtök) a kora reggeli órákban fog megtörténni.

KÖZLEMÉNY: 2021.07.12.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a műanyaghulladék elszállítása a háztartásokból 2021.07.15-én (csütörtök) a kora reggeli órákban fog megtörténni.

KÖZLEMÉNY: 2021.06.29.

Értesítjük a lakosságot, hogy a papírhulladék elszállítása a háztartásokból 2021.07.01-én      (csütörtök) a kora reggeli órákban fog megtörténni.

KÖZLEMÉNY: 2021.06.14.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a műanyaghulladék elszállítása a háztartásokból 2021.06.17-én (csütörtök) a kora reggeli órákban fog megtörténni.

KÖZLEMÉNY: 2021.05.25.

A Dunaszerdahelyi regionális állat-egészségügyi és élelmiszeri hatóság kéri azon sertés-tenyésztőket, akik még nem jelentették a tenyésztésüket a hatóságnak, tegyék meg ezt minél hamarabb. Akik májusban illetve júniusban jelentkeznek, azoknak a szankciókat elengedik. Kérjük a sertés-tenyésztőket, hogy a tenyésztésüket szíveskedjenek bejelenteni személyesen, illetve telefonon a községi hivatalnak is. Továbbá tájékoztatjuk, hogy a hatóság munkatársai e hónapban a már bejegyzett tenyésztéseken ellenőrzési és oktatási tevékenységet fognak végezni. Továbbá értesítjük, hogy a sertéspestis terjedésének megelőző intézkedések és minimális biológiai követelmények a község honlapján illetve a hirdetőtáblákon találhatóak.

KÖZLEMÉNY: 2021.05.17.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a műanyaghulladék elszállítása a háztartásokból 2021.05.20-án (csütörtök) a kora reggeli órákban fog megtörténni.

KÖZLEMÉNY: 2021.05.14.

Értesítjük a lakosságot, hogy a Nagyszombat megye által létrehozott mobil oltócsoportok várják azon lakosok jelentkezését, akik:

. mozgássérültek ill. mozgásképtelenek – azokhoz házhoz megy majd a mobil oltócsoport

. ill. a 70 évnél idősebb lakosok jelentkezését  – akik részére a községben lesz majd kialakítva oltóhelység.

Az érdeklődők a községi hivatalban jelentkezhetnek.

KÖZLEMÉNY: 2021.05.12.

Értesítjük a lakosságot, hogy a papírhulladék elszállítása a háztartásokból 2021.05.13-án      (csütörtök) a kora reggeli órákban fog megtörténni.

KÖZLEMÉNY: 2021.05.05.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy községünkben az idei esztendőben 16. alkalommal is sor kerül a Covid-19 tesztelésre, mégpedig szombaton (2021. május 08.) 08.00 órától 16.00 óráig, ahogy eddig is, két tesztelőhelyen.

1. számú tesztelőhely – Községi Hivatal, Illésháza 55

2. számú tesztelőhely – Kultúrház, Kismagyar 330

A regisztráció meggyorsítása érdekében kérjük a magukat teszteltetni kívánó személyeket, hogy a személyi igazolványukkal együtt a felírt telefonszámukat is adják át az adminisztrátoroknak. 

Köszönetnyilvánítás a tesztelő csoportoknak

1. számú tesztelőhely: Illésháza, 447 / 1+

2. számú tesztelőhely: Kismagyar, 428 / 0+

Köszönjük a szombaton – 2021.05.01-én elvégzett munkát:

Oroš Éva, Ziembová Ildikó, Nemes Attila, Bognár Anikó, Nagy Csilla, Nagy Magdolna, Nagy Péter, Gyurkovics Árpád, Egyenes-Pörsök Henrik, Duducz Mária, ifj. Szabó Renáta, Fekete Mónika, Rigóová Lenka, Staroň Ľuboš, Staroňová Silvia, Szabó Renáta, Mészáros Erzsébet.

Ezúton is köszönet lakosságunknak a fegyelmezett magatartásért a tesztelőhelyeken.

JUDr. Fehér Tibor - polgármester 

KÖZLEMÉNY: 2021.04.29.

A helyi póstai-kézbesítő a gázórák éves állásának leolvasását fogja végezni. Szombaton (2021.5.1.) Bélvatán, majd a következő hét folyamán a község többi falurészein. Kérjük önöket, hogy a gázórákat tegyék hozzáférhetővé a leolvasó számára.

---

Felhívjuk azon lakosaink figyelmét, akik még nem fizették be a 2021-es évre szóló szemételhordási díjat, szíveskedjenek ezt 2021.05.03-ig megtenni, mivel májustól csak azok a kukák lesznek kiürítve, melyeken ezt az illetéket igazoló matrica lesz felragasztva. 

---

A Nagyszombati Kerületi önkormányzat mobil oltóbuszokat létesített COVID-19 megbetegedés ellen, melyek kizárólag mozgássérült  ill. mozgáskorlátozott személyek oltására szolgálnak. Akik szeretnék magukat beoltatni, igényüket jelezzék a saját körzeti orvosuknál vagy a községi hivatalba. A regisztráláshoz szükséges adatok: név, születési szám, lakcím és telefonszám.

KÖZLEMÉNY: 2021.04.28.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy községünkben az idei esztendőben 15. alkalommal is sor kerül a Covid-19 tesztelésre, mégpedig szombaton (2021. május 01.) 08.00 órától 16.00 óráig, ahogy eddig is, két tesztelőhelyen.

1. számú tesztelőhely – Községi Hivatal, Illésháza 55

2. számú tesztelőhely – Kultúrház, Kismagyar 330

A regisztráció meggyorsítása érdekében kérjük a magukat teszteltetni kívánó személyeket, hogy a személyi igazolványukkal együtt a felírt telefonszámukat is adják át az adminisztrátoroknak. 

Köszönetnyilvánítás a tesztelő csoportoknak

1. számú tesztelőhely: Illésháza, 537 / 0+

2. számú tesztelőhely: Kismagyar, 503 / 0+

Köszönjük a szombaton – 2021.04.24-én elvégzett munkát:

Oroš Éva, Ziembová Ildikó, Vígh Erzsébet, Bognár Anikó, Nagy Julianna, Nagy Magdolna, Nagy Péter, Gyurkovics Árpád, Egyenes-Pörsök Henrik, Duducz Mária, Rigó Zsuzsanna, Fekete Mónika, Rigóová Lenka, Staroň Ľuboš, Staroňová Silvia, Szabó Renáta, Mészáros Erzsébet.

Ezúton is köszönet lakosságunknak a fegyelmezett magatartásért a tesztelőhelyeken.

JUDr. Fehér Tibor - polgármester 

KÖZLEMÉNY: 2021.04.21.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy községünkben az idei esztendőben 14. alkalommal is sor kerül a Covid-19 tesztelésre, mégpedig szombaton (2021. április 24.) 08.00 órától 16.00 óráig, ahogy eddig is, két tesztelőhelyen.

1. számú tesztelőhely – Községi Hivatal, Illésháza 55

2. számú tesztelőhely – Kultúrház, Kismagyar 330

A regisztráció meggyorsítása érdekében kérjük a magukat teszteltetni kívánó személyeket, hogy a személyi igazolványukkal együtt a felírt telefonszámukat is adják át az adminisztrátoroknak. 

KÖZLEMÉNY: 2021.04.20.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a műanyaghulladék elszállítása a háztartásokból 2021.04.22-én (csütörtök) a kora reggeli órákban fog megtörténni.

Köszönetnyilvánítás a tesztelő csoportoknak

1. számú tesztelőhely: Illésháza, 582 / 0+

2. számú tesztelőhely: Kismagyar, 550 / 0+

Köszönjük a szombaton – 2021.04.17-én elvégzett munkát:

Oroš Éva, Ziembová Ildikó, Nemes Attila, Bognár Anikó, Nagy Csilla, Nagy Magdolna, Nagy Péter, Gyurkovics Árpád, Egyenes-Pörsök Henrik, Duducz Mária, Rigó Zsuzsanna, Fekete Mónika, Rigóová Lenka, Staroň Ľuboš, Staroňová Silvia, Szabó Renáta, Mészáros Erzsébet.

Ezúton is köszönet lakosságunknak a fegyelmezett magatartásért a tesztelőhelyeken.

JUDr. Fehér Tibor - polgármester 

KÖZLEMÉNY: 2021.04.15.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy községünkben az idei esztendőben 13. alkalommal is sor kerül a Covid-19 tesztelésre, mégpedig szombaton (2021. április 17.) 08.00 órától 16.00 óráig, ahogy eddig is, két tesztelőhelyen.

1. számú tesztelőhely – Községi Hivatal, Illésháza 55

2. számú tesztelőhely – Kultúrház, Kismagyar 330

A regisztráció meggyorsítása érdekében kérjük a magukat teszteltetni kívánó személyeket, hogy a személyi igazolványukkal együtt a felírt telefonszámukat is adják át az adminisztrátoroknak. 

A 2021.04.19.-től érvényes Covid automata szerint a Dunaszerdahelyi járás a 2. fokozatú figyelmeztetés kategóriájába van besorolva, amely piros színnel van jelölve.

Köszönetnyilvánítás a tesztelő csoportoknak

1. számú tesztelőhely: Illésháza, 652 / 0+

2. számú tesztelőhely: Kismagyar, 550 / 0+

Köszönjük a szombaton – 2021.04.10-én elvégzett munkát:

Oroš Éva, Ziembová Ildikó, Vígh Erzsébet, Bognár Anikó, Nagy Csilla, Nagy Magdolna, Nagy Péter, Gyurkovics Árpád, Egyenes-Pörsök Henrik, Duducz Mária, Rigó Zsuzsanna, Fekete Mónika, Rigóová Lenka, Staroň Ľuboš, Staroňová Silvia, Szabó Renáta, Mészáros Erzsébet.

Ezúton is köszönet lakosságunknak a fegyelmezett magatartásért a tesztelőhelyeken.

JUDr. Fehér Tibor - polgármester 

KÖZLEMÉNY: 2021.04.07.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy községünkben az idei esztendőben 12. alkalommal is sor kerül a Covid-19 tesztelésre, mégpedig szombaton (2021. április 10.) 08.00 órától 18.00 óráig, ahogy eddig is, két tesztelőhelyen.

1. számú tesztelőhely – Községi Hivatal, Illésháza 55

2. számú tesztelőhely – Kultúrház, Kismagyar 330

A regisztráció meggyorsítása érdekében kérjük a magukat teszteltetni kívánó személyeket, hogy a személyi igazolványukkal együtt a felírt telefonszámukat is adják át az adminisztrátoroknak. 

A 2021.04.12.-től érvényes Covid automata szerint a Dunaszerdahelyi járás a 2. fokozatú figyelmeztetés kategóriájába van besorolva, amely piros színnel van jelölve.

A negatív eredményt tanúsító bizonylat 2021. április 12. után nem lehet 14 napnál régebbi.

KÖZLEMÉNY: 2021.04.06.

Értesítjük a lakosságot, hogy 2021. 04. 08.-tól a Gyűjtőudvar nyitvatartása a következő:

. csütörtök  -  15:00 - 19:00

. szombat    -  08:00 - 14:00

Belépés a gyűjtőudvarra szájmaszkban (FFP2 respirátor) és negatív teszt felmutatásával engedélyezett!

Köszönetnyilvánítás a tesztelő csoportoknak

1. számú tesztelőhely: Illésháza, 573 / 1+

2. számú tesztelőhely: Kismagyar, 486 / 1+

Köszönjük a szombaton – 2021.04.03-án elvégzett munkát:

Oroš Éva, Ziembová Ildikó, Nemes Attila, Bognár Anikó, Nagy Csilla, Nagy Magdolna, Nagy Péter, Gyurkovics Árpád, Egyenes-Pörsök Henrik, Egyenes-Pörsök Nóra, Rigó Zsuzsanna, Fekete Mónika, Rigóová Lenka, Staroň Ľuboš, Staroňová Silvia, Szabó Renáta, Mészáros Erzsébet.

Ezúton is köszönet lakosságunknak a fegyelmezett magatartásért a tesztelőhelyeken. Egyúttal községünk minden lakosának kívánunk kellemes Húsvéti ünnepeket a szokatlan körülmények ellenére is.

JUDr. Fehér Tibor - polgármester 

KÖZLEMÉNY: 2021.03.30.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy községünkben az idei esztendőben 11. alkalommal is sor kerül a Covid-19 tesztelésre, mégpedig szombaton (2021. április 03.) 07.00 órától 13.00 óráig, ahogy eddig is, két tesztelőhelyen.

1. számú tesztelőhely – Községi Hivatal, Illésháza 55

2. számú tesztelőhely – Kultúrház, Kismagyar 330

A regisztráció meggyorsítása érdekében kérjük a magukat teszteltetni kívánó személyeket, hogy a személyi igazolványukkal együtt a felírt telefonszámukat is adják át az adminisztrátoroknak. 

A 2021.04.05.-től érvényes Covid automata szerint a Dunaszerdahelyi járás a III. fokozatú figyelmeztetés kategóriájába van besorolva, amely bordó színnel van jelölve.

A negatív eredményt tanúsító bizonylat 2021. április 05. után nem lehet 7 napnál régebbi.

KÖZLEMÉNY: 2021.03.29.

Értesítjük a lakosságot, hogy a Gyűjtőudvar ezen a héten a következő képpen lesz nyitva:

. kedd (2021.03.30.) és csütörtök (2021.04.01.)  15:00 órától 19:00 óráig

. szombat (2021.04.03.)  08:00 órától 14:00 óráig.

Belépés a gyűjtőudvarra szájmaszkban (FFP2 respirátor) és negatív teszt felmutatásával engedélyezett!

Donászi Magda: Pedagógusnapra

 

Ma, amikor az egész ország

hálás szívvel néz ide,

szeretetet, köszönetet

ver mindnyájuk kis szíve.

 

Azt a sok jót, amit kaptunk

meghálálni mint lehet?

Kérdezgettem a virágot,

kérdezem a levelet.

 

Nem feleltek, de a virág

felém intett vidáman,

amit a szó el nem mondhat,

itt an egy szál virágban.

 

Ján Amos Komenský születésének évfordulója alkalmából, ma is, mint minden évben szeretnénk köszönteni az összes pedagógust, tanítót. Nehéz, de egyúttal életreszóló hivatás az övék. Mindennap meg kell felelni a szülők és a diákok elvárásainak, a tudást átadni nem könnyű. A pedagógusnak nem elég lexikális tudással rendelkezni, hanem egyéniségnek és példaképnek kell lenni. Az elhivatott pedagógusok nem a tananyagot tanítják, hanem a gyerekeinket. A gyerekek személyiségét formálják, az erkölcsüket csiszolják.

Ezúton kívánunk minden tanárnak, tanítónak, pedagógusnak jó erőt, egészséget, kitartást ebben a korona vírussal megbélyegzett időben.  

JUDr. Fehér Tibor - polgármester 

Köszönetnyilvánítás a tesztelő csoportoknak

1. számú tesztelőhely: Illésháza, 619 / 1+

2. számú tesztelőhely: Kismagyar, 566 / 3+

Köszönjük a szombaton – 2021.03.27-én elvégzett munkát:

Oroš Éva, Ziembová Ildikó, Vígh Erzsébet, Bognár Anikó, Nagy Csilla, Nagy Magdolna, Nagy Péter, Gyurkovics Árpád, Duducz Mária, Egyenes-Pörsök Nóra, Rigó Zsuzsanna, Fekete Mónika, Rigóová Lenka, Staroň Ľuboš, Staroňová Silvia, Szabó Renáta, Mészáros Erzsébet.

Ezúton is köszönet lakosságunknak a fegyelmezett magatartásért a tesztelőhelyeken.

JUDr. Fehér Tibor - polgármester 

KÖZLEMÉNY: 2021.03.25.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy községünkben az idei esztendőben 10. alkalommal is sor kerül a Covid-19 tesztelésre, mégpedig szombaton (2021. március 27.) 08.00 órától 18.00 óráig, ahogy eddig is, két tesztelőhelyen.

1. számú tesztelőhely – Községi Hivatal, Illésháza 55

2. számú tesztelőhely – Kultúrház, Kismagyar 330

A tesztelésre érkezés javasolt sorrendje:

Az A-K betűkkel kezdődő vezetéknévvel rendelkező személyek 12.00 óráig, az L-Z betűkkel kezdődő vezetéknevű személyek 13.00 órától.

A tesztelés főképpen a produktív korban lévő személyeket érinti.

A 2021.03.29.-től érvényes Covid automata szerint a Dunaszerdahelyi járás a III. fokozatú figyelmeztetés kategóriájába van besorolva, amely bordó színnel van jelölve.

Egyúttal tudatjuk, hogy községünkben az alapiskolát és az óvodákat továbbra sem nyitjuk meg.

A negatív eredményt tanúsító bizonylat 2021. március 29. után nem lehet 7 napnál régebbi.

KÖZLEMÉNY: 2021.03.23.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a műanyaghulladék elszállítása a háztartásokból 2021.03.25-én (csütörtök) a kora reggeli órákban fog megtörténni.

Köszönetnyilvánítás a tesztelő csoportoknak

1. számú tesztelőhely: Illésháza, 631 / 0+

2. számú tesztelőhely: Kismagyar, 571 / 0+

Köszönjük a szombaton – 2021.03.20-án elvégzett munkát:

Oroš Éva, Ziembová Ildikó, Vígh Erzsébet, Nagy Julianna, Nagy Csilla, Nagy Magdolna, Nagy Péter, Nemes Attila, Duducz Mária, Egyenes-Pörsök Nóra, Rigó Zsuzsanna, Fekete Mónika, Rigóová Lenka, Staroň Ľuboš, Staroňová Silvia, Mészáros Erzsébet.

Ezúton is köszönet lakosságunknak a fegyelmezett magatartásért a tesztelőhelyeken.

JUDr. Fehér Tibor - polgármester 

 

KÖZLEMÉNY: 2021.03.19.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy községünkben az idei esztendőben 9. alkalommal is sor kerül a Covid-19 tesztelésre, mégpedig szombaton (2021. március 20.) 08.00 órától 18.00 óráig, ahogy eddig is, két tesztelőhelyen.

1. számú tesztelőhely – Községi Hivatal, Illésháza 55

2. számú tesztelőhely – Kultúrház, Kismagyar 330

A tesztelésre érkezés javasolt sorrendje:

Az A-K betűkkel kezdődő vezetéknévvel rendelkező személyek 12.00 óráig, az L-Z betűkkel kezdődő vezetéknevű személyek 13.00 órától.

A tesztelés főképpen a produktív korban lévő személyeket érinti.

A 2021.03.22.-től érvényes Covid automata szerint a Dunaszerdahelyi járás a III. fokozatú figyelmeztetés kategóriájába van besorolva, amely bordó színnel van jelölve.

Egyúttal tudatjuk, hogy községünkben az alapiskolát és az óvodákat továbbra sem nyitjuk meg.

A negatív eredményt tanúsító bizonylat 2021. március 22. után nem lehet 7 napnál régebbi.

KÖZLEMÉNY: 2021.03.17.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy 2021.03.22.-től a visszavonásig, a községi hivatal ismét nyitva lesz a nyilvánosság számára olyan ügyek intézésére, amelyek távúton nem megoldhatók (levélben, e-mailben, telefonon, pénz utalásával a számlára stb.) mégpedig:

hétfőn               09.00 órától 12.00 óráig

szerdán            09.00 órától 12.00 óráig

pénteken         09.00 órától 12.00 óráig

A hivatal épületébe való belépés csak negatív Covid-19 teszt felmutatásával, orvosi igazolással arról a tényről, hogy az illető személy átesett a betegségen, amely nem lehet 3 hónaptól régebbi, illetve a 2. oltást bizonyító igazolással lehetséges.

KÖZLEMÉNY: 2021.03.16.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a gyűjtőudvar 2021.3.16-tól a következő képpen lesz nyitva:

. minden kedden és csütörtökön 14:00 órától 18:00 óráig

. minden szombaton 08:00 órától 14:00 óráig.

Belépés a gyűjtőudvarra szájmaszkban (FFP2 respirátor) és negatív teszt felmutatásával engedélyezett!

Köszönetnyilvánítás a tesztelő csoportoknak

1. számú tesztelőhely: Illésháza, 610 / 0+

2. számú tesztelőhely: Kismagyar, 570 / 7+

Köszönjük a szombaton – 2021.03.13-án elvégzett munkát:

Oroš Éva, Ziembová Ildikó, Vígh Erzsébet, Balla Ildikó, Nagy Csilla, Nagy Magdolna, Nagy Péter, Nemes Attila, Duducz Mária, Egyenes-Pörsök Nóra, Rigó Zsuzsanna, Fekete Mónika, Rigóová Lenka, Staroň Ľuboš, Staroňová Silvia, Mészáros Erzsébet.

Ezúton is köszönet lakosságunknak a fegyelmezett magatartásért a tesztelőhelyeken.

JUDr. Fehér Tibor - polgármester 

 

KÖZLEMÉNY: 2021.03.11.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy községünkben az idei esztendőben 8. alkalommal is sor kerül a Covid-19 tesztelésre, mégpedig szombaton (2021. március 13.) 08.00 órától 18.00 óráig, ahogy eddig is, két tesztelőhelyen.

1. számú tesztelőhely – Községi Hivatal, Illésháza 55

2. számú tesztelőhely – Kultúrház, Kismagyar 330

A tesztelésre érkezés javasolt sorrendje:

Az A-K betűkkel kezdődő vezetéknévvel rendelkező személyek 12.00 óráig, az L-Z betűkkel kezdődő vezetéknevű személyek 13.00 órától.

A tesztelés főképpen a produktív korban lévő személyeket érinti.

A 2021.03.15.-től érvényes Covid automata szerint a Dunaszerdahelyi járás a IV. fokozatú figyelmeztetés kategóriájába van besorolva, amely fekete színnel van jelölve.

Egyúttal tudatjuk, hogy községünkben az alapiskolát és az óvodákat nem lehet megnyitni.

A negatív eredményt tanúsító bizonylat 2021. március 08. után nem lehet 7 napnál régebbi.

KÖZLEMÉNY: 2021.03.09.

Értesítjük a lakosságot, hogy a papírhulladék elszállítása a háztartásokból 2021.03.11-én      (csütörtök) a kora reggeli órákban fog megtörténni.

KÖZLEMÉNY: 2021.03.08.

A Községi hivatal értesíti a lakosságot, hogy a Gyűjtőudvar 2021.márciusában a következő képpen lesz nyitva:

minden kedden, szerdán és csütörtökön 14:00 órától 18:00 óráig.

Belépés a gyűjtőudvarra szájmaszkban (FFP2 respirátor) és negatív teszt felmutatásával engedélyezett!

Köszönetnyilvánítás a tesztelő csoportoknak

1. számú tesztelőhely: Illésháza, 583 / 0+

2. számú tesztelőhely: Kismagyar, 586 / 0+

Köszönjük a szombaton – 2021.03.06-án elvégzett munkát:

Oroš Éva, Ziembová Ildikó, Vígh Erzsébet, Balla Ildikó, Nagy Julianna, Nagy Magdolna, Nagy Péter, Nemes Attila, Szabó Renáta, Hideghéthy Irén, Duducz Mária, Cséfalvai Renáta, Fekete Mónika, Rigóová Lenka, Bognár Anikó, Buday Péter, Mészáros Erzsébet.

A szervezési munkálatokért, melyeket a hétközben kellett végrehajtani pedig a község alkalmazottainak is köszönettel tartozunk.

Ezúton is köszönet lakosságunknak a fegyelmezett magatartásért a tesztelőhelyeken.

JUDr. Fehér Tibor - polgármester 

 

KÖZLEMÉNY: 2021.03.04.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy községünkben az 7. Covid-19 tesztelést készítjük elő, amelyre szombaton (2021. március 06.) 08.00 órától 18.00 óráig kerülne sor, ahogy eddig is, két tesztelőhelyen.

1. számú tesztelőhely – Községi Hivatal, Illésháza 55

2. számú tesztelőhely – Kultúrház, Kismagyar 330

A tesztelésre érkezés javasolt sorrendje:

Az A-K betűkkel kezdődő vezetéknévvel rendelkező személyek 12.00 óráig, az L-Z betűkkel kezdődő vezetéknevű személyek 13.00 órától.

A tesztelés főképpen a produktív korban lévő személyeket érinti.

A 2021.03.08.-tól érvényes Covid automata szerint a Dunaszerdahelyi járás a IV. fokozatú figyelmeztetés kategóriájába van besorolva, amely fekete színnel van jelölve.

Egyúttal tudatjuk, hogy községünkben az alapiskolát és az óvodákat nem lehet megnyitni.

A negatív eredményt tanúsító bizonylat 2021. március 08. után nem lehet 7 napnál régebbi.

KÖZLEMÉNY: 2021.03.02.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy MUDr. Meltsók Katalin körzeti orvos, 2021. március 04.-én és 05.-én, azaz csütörtökön és pénteken nem fog rendelni.  

KÖZLEMÉNY: 2021.03.01.

Tájékoztatjuk a lakosságot, tekintettel a gyűjtőudvar ideiglenes zárva-tartására, hogy 2021.03.02-án (kedd) a község alkalmazottai összegyűjtik a háztartások elé kihelyezett üveghulladékokat, valamint  2021.03.03-án (szerda)Tetrapackot (tejes- és ízesített italok doboza) és fém hulladékot.

Aki igényt tart a szolgáltatásokra, legkésőbb kedd, illetve szerda reggel, 08.00 óráig helyezze ki a ház elé az említett hulladékokat, külön, kartondobozba, átlátszó műanyag zsákba, ill. táskába osztályozva.

KÖZLEMÉNY: 2021.02.24.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy községünkben az 6. Covid-19 tesztelést készítjük elő, amelyre szombaton (2021. február 27.) 08.00 órától 18.00 óráig kerülne sor, ahogy eddig is, két tesztelőhelyen.

1. számú tesztelőhely – Községi Hivatal, Illésháza 55

2. számú tesztelőhely – Kultúrház, Kismagyar 330

A tesztelésre érkezés javasolt sorrendje:

Az A-K betűkkel kezdődő vezetéknévvel rendelkező személyek 12.00 óráig, az L-Z betűkkel kezdődő vezetéknevű személyek 13.00 órától.

A tesztelés főképpen a produktív korban lévő személyeket érinti.

A 2021.03.01.-től érvényes Covid automata szerint a Dunaszerdahelyi járás a IV. fokozatú figyelmeztetés kategóriájába van besorolva, amely fekete színnel van jelölve.

Egyúttal tudatjuk, hogy községünkben az alapiskolát és az óvodákat nem lehet megnyitni.

A negatív eredményt tanúsító bizonylat 2021. március 01. után nem lehet 7 napnál régebbi.

KÖZLEMÉNY: 2021.02.24.

Értesítjük a lakosságot, hogy a műanyaghulladék elszállítása a háztartásokból 2021.02.25-én      (csütörtök) a kora reggeli órákban fog megtörténni.

Figyelmeztetés!!!

A rendőrség a COVID-19 pandémia idején ismételten figyelmezteti az állampolgárokat, különösen az időseket óvatosságra, hogy legyenek fokozatosan óvatosak a népszámlálással kapcsolatban. A népszámlálásra 2021. február 15-től – 2021 március 31-ig, tehát 6 héten keresztül elektronikusan történik, ebben az időszakban a lakos saját maga vagy közeli hozzátartozó segítségével töltheti ki a kérdőívet számítógépen, mobiltelefonon, tableten a következő internetes oldalon: www.scitanie.sk.

Ha a lakos nem tudja maga vagy a közeli személy segítségével kitölteni a nyomtatványt, lehetősége van kihasználni az ún. asszisztált népszámlálást, ami a következő módon zajlik:

1) minden településen létrehoznak olyan helyet, ahol egy asszisztens segít a népszámlálási kérdőív kitöltésében.

2) a településeken ugyanúgy működni fognak a mobil asszisztensek azok részére, akik betegség, mozgáskorlátozás vagy más okból nem tudnak személyesen elmenni az erre kijelölt helyre, de az állampolgárnak ezt a fajta szolgáltatást személyesen telefonon kérvényeznie kell.

A rendőrség ezzel kapcsolatban kéri a lakosságot, hogy segítsék a közeli rokonokat, szomszédokat, azokat az időseket, akik bármilyen okból kifolyólag nem tudják maguk elvégezni az elektronikus nyomtatvány kitöltését.

Az asszisztensekkel való népszámlálás valószínűleg 2021. április 1-től – 2021. október 31-ig valósul meg az egyes településeken kijelölt asszisztensek segítségével, akik igény szerint házhoz is mennek.

Ezzel kapcsolatban a rendőrség:

1. figyelmezteti az időseket, hogy

- óvakodjanak az ismeretlen személyektől, akik telefonon vagy személyesen keresik fel őket és segítséget kínálnak az elektronikus népszámlálással kapcsolatban, 

2. ajánlja az időseknek,

- hogy ha segítségre szorulnak az elektronikus népszámlálással kapcsolatban, kérjék inkább a közeli rokonok, ismerősök segítségét, olyan személyektől kérjenek segítséget, akikben megbíznak

- semmilyen esetbe ne engedjenek az otthonukba idegeneket, akik előzetes kérés, megegyezés nélkül kínálják a segítségüket a népszámlálással kapcsolatban

3. felszólítja az időseket, hogy

- ha nem tudják maguk vagy a közeli rokonság, ismerősök segítségével kitölteni az elektronikus nyomtatványt a népszámláláshoz akkor:

- személyesen látogassák meg községükben az erre kijelölt helyet, ahol az asszisztens segíti őket a továbbiakban

- vagy telefonon, közvetlenül a község elérhetőségén vagy a központi telefonszámom (02/ 20 92 49 19) és kérjen mobil asszisztens segítségét, aki személyesen felkeresi a segítséget kérő lakost annak lakhelyén. Az asszisztenst az önkormányzat jelöli ki és igazolvánnyal igazolja magát. Az ilyen szolgáltatás esetében, a lakossal előre egyeztetnek időpontot és tudatják vele a mobil asszisztenst nevét, hogy megelőzzék a csalók jelentkezését.

- különösen óvakodjanak a csalóktól, akik mobil asszisztensnek adják ki magukat, mintha az önkormányzatnak segítene a népszámlálással kapcsolatban.

4. kéri a időseket, hogy

- olyan esetekben, ha csalást gyanítanak, azonnal hívják a rendőrséget a 158-as telefonszámon.

Ez alkalommal, tekintettel a jelenlegi helyzetre és a COVID-19 betegséggel kapcsolatos intézkedésekre a rendőrség felhívja a lakosság, különösen az idősek figyelmét, hogy semmilyen esetben sem bízzanak azokban a személyekben, akik telefonon keresik meg a Covid-19 betegség kapcsán, hogy meg kell fizetni a oltóanyagot saját részükre vagy a közeli hozzátartozójának. Vagy meg kell fizetni a tesztelést, illetve más módon ellensúlyozzák a betegséggel kapcsolatos intézkedéseket. Ezekben az esetekben csak is a illetékes hatóságokkal és szervekkel szükséges kommunikálni, az adott esetben ne reagáljon azonnal, először a rokonok vagy a szeretteik segítségével ellenőrizzék a tényeket, ha ezzel kapcsolatban csalás gyanúja merül fel, azonnal hívják a rendőrséget a 158-as telefonszámon.

Köszönetnyilvánítás a tesztelő csoportoknak

1. számú tesztelőhely: Illésháza, 576 / 1+

2. számú tesztelőhely: Kismagyar, 512 / 0+

Köszönjük a szombaton – 2021.02.20-án elvégzett munkát:

Oroš Éva, Ziembová Ildikó, Vígh Erzsébet, Balla Ildikó, Nagy Csilla, Gyurkovics Árpád, Nagy Péter, Nemes Attila, Szabó Renáta, Hideghéthy Irén, Duducz Mária, Cséfalvai Renáta, Fekete Mónika, Rigóová Lenka, Staroňová Silvia, Mészáros Erzsébet, Staroň Ľuboš.

A szervezési munkálatokért, melyeket a hétközben kellett végrehajtani pedig a község alkalmazottainak is köszönettel tartozunk.

Ezúton is köszönet lakosságunknak a fegyelmezett magatartásért a tesztelőhelyeken.

JUDr. Fehér Tibor - polgármester

KÖZLEMÉNY: 2021.02.18.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy községünkben az 5. Covid-19 tesztelést készítjük elő, amelyre szombaton (2021. február 20.) 08.00 órától 18.00 óráig kerülne sor, ahogy eddig is, két tesztelőhelyen.

1. számú tesztelőhely – Községi Hivatal, Illésháza 55

2. számú tesztelőhely – Kultúrház, Kismagyar 330

A tesztelésre érkezés javasolt sorrendje:

Az A-K betűkkel kezdődő vezetéknévvel rendelkező személyek 12.00 óráig, az L-Z betűkkel kezdődő vezetéknevű személyek 13.00 órától.

A tesztelés főképpen a produktív korban lévő személyeket érinti.

A 2021.02.22.-től érvényes Covid automata szerint a Dunaszerdahelyi járás a IV. fokozatú figyelmeztetés kategóriájába van besorolva, amely fekete színnel van jelölve.

Egyúttal tudatjuk, hogy községünkben az alapiskolát és az óvodákat nem lehet megnyitni.

A negatív eredményt tanúsító bizonylat 2021.02.22. után nem lehet 7 napnál régebbi.

Biztonságos internet – „Sosem lehetsz biztos, ki van a másik oldalon…”

Kedves szülők! Ezúton szeretnénk Önöket megkérni, hogy ebben az időszakban is fokozottabban figyeljenek oda gyermekeikre, és tájékoztassák őket, beszélgessenek velük az internet veszélyeiről. Manapság a gyerekek a kialakult járványhelyzetben nagyon sok időt töltenek az interneten. A rendőrség pedig egyre több olyan esettel találkozik, amikor idegen személyek kihasználják a gyerekek jóhiszeműségét, és kicsalják tőlük a személyes adataikat – majd fenyegetőznek, illetve személyes találkozókra hívják őket

Kedves Gyerekek! Hogyan tudtok biztonságosan viselkedni az interneten?

 Fontos tudni:

 • Ne használjatok egyszerű jelszavakat, a jelszó választásakor használjatok számokat kicsi és nagy betűket vagy speciális jeleket.
 • Védjétek a jelszavatokat! Ne jegyezzétek le sehova, jegyezzétek meg. És nagyon fontos, hogy ne küldjétek el a jelszavaitokat senkinek sem.

 

Ne felejtsd el!!!

 • Nem minden információ igaz, amit a neten írnak
 • Senkinek ne adjátok oda telefonszámotokat és a lakhelyetek címét
 • Senkit nem szabad a neten sértegetni, megalázni, megfélemlíteni, kigúnyolni
 • Ha kényelmetlenül érzitek magatokat a kommunikációban - abbahagyom, és nem reagálok
 • Ha valaki az interneten vagy SMS-ben megfélemlít, vagy bosszantó üzeneteket küld, elmondom a szülőknek
 • Web-kamerákon keresztül nem kommunikálok olyan emberekkel, akiket nem ismerek
 • Nem küldöm a profilképemet vagy szelfit idegeneknek – visszaélhet vele, módosíthatja
 • Soha nem beszélek meg ismeretlen emberekkel találkozót, anélkül, hogy ne tájékoztassak valakit róla
 • Nem teszek közzé fotókat fehérneműben vagy fürdőruhában – senkinek sem küldöm
 • Nem töltök le ismeretlen weboldalakat, vírusosak lehetnek
 • Ne higgyél az idegeneknek – ha az idegen személy ígéri, hogy feltölti a kreditedet, vagy ajándékba add egy jó minőségű mobiltelefon, átverésről szól

Ha veszélyes helyzetbe kerültök, például valaki megfenyeget, ellopja a profilotokat, megváltoztatja a fényképeteket, vagy a ti nevetekben a barátaitoknak durva megjegyzéseket ír, azt

 • azonnal tudassátok a szüleitekkel,
 • kérjétek a www.stopline.sk oldalon az oldalatok LEÁLLÍTÁSÁT
 • Felhívhatjátok, ha segítségre van szükségetek a Gyermek segélyvonalat (Linka Detskej pomoci) 116 111
 • közösen a szüleitekkel menjetek el a rendőrségre, és részletesen mondjátok el, mi történt veletek.

Az, aki rosszat csinál nektek, kihágást vagy bűncselekményt követhet el, amiért eljárást indíthatnak ellene. A törvény azt mondja, ha kihágást követ el, pl. valaki fényképe alá vulgáris szavakat ír, fenyeget, akkor azt a személyt megbüntetik, ha betöltötte 15. életévet. Bűncselekményt akkor követ el, ha pl. rágalmaz vagy életveszélyesen megfenyeget (pl. az írja, hogy „megöllek”) –  ilyen esetben a személynek 14 évesnek kell lennie, hogy a tettéért felelősségre lehessen vonni.

Ezért is gondoljátok át, kivel és mit írtok. Ez nem játék, nagyon komoly dologgá válhat.

Azzal, hogy sok időt töltötök az interneten, vagy akár játszatok, függővé is válhattok.

Mit is jelent a számítógép-függőség?

A számítógép-függőség azt jelenti, hogy nagyon sok időt töltötök a számítógép vagy a mobiltelefon előtt, ami ronthatja az egészséget (látáskárosodás, stressz, álmosság). A számítógép, a mobil egyfajta drog, és vannak olyan emberek, akiknek kezeltetniük kell magukat, hogy megszabaduljanak ettől a függőségüktől.

A szabadidőtöket inkább töltsétek hasznosan – a szüleitekkel a természetben, társasjátékokkal vagy sporttevékenységgel….

KÖZLEMÉNY: 2021.02.15.

Tájékoztatjuk a lakosságot és a nyilvánosságot, hogy a községi hivatalban, 2021. február 15-től a visszavonásig nem lesz ügyfélfogadás a nyilvánosság számára. Mivel járásunk a Covid automata szerint a IV. – fekete – figyelmeztetési fokozatban van, ilyen tevékenység tilos.

Ügyintézés csak elektronikusan, illetve telefonon lehetséges. Szükséges, halaszthatatlan esteteket (születés, elhalálozás stb.), előzetes telefonos egyeztetés után, személyesen is intézünk, negatív teszteredmény felmutatása után.    

Köszönetnyilvánítás a tesztelő csoportoknak

1. számú tesztelőhely: Illésháza, 545 / 1+

2. számú tesztelőhely: Kismagyar, 500 / 1+

Köszönjük a szombaton – 2021.02.13.-án elvégzett munkát:

Oroš Éva, Ziembová Ildikó, Vígh Erzsébet, Balla Ildikó, Nagy Juliannaa, Gyurkovics Árpád, Nagy Péter, Nemes Attila, Szabó Renáta, Hideghéthy Irén, Duducz Mária, Cséfalvai Renáta, Fekete Mónika, Rigóová Lenka, Staroňová Silvia, Mészáros Erzsébet, Staroň Ľuboš.

A szervezési munkálatokért, melyeket a hétközben kellett végrehajtani pedig a község alkalmazottainak is köszönettel tartozunk.

Ezúton is köszönet lakosságunknak a fegyelmezett magatartásért a tesztelőhelyeken.

JUDr. Fehér Tibor - polgármester

 

KÖZLEMÉNY: 2021.02.11.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy községünkben a IV. Covid-19 tesztelést készítjük elő, amelyre szombaton (2021. február 13.) 08.00 órától 18.00 óráig kerülne sor, ahogy eddig is, két tesztelőhelyen.

1. számú tesztelőhely – Községi Hivatal, Illésháza 55

2. számú tesztelőhely – Kultúrház, Kismagyar 330

A tesztelésre érkezés javasolt sorrendje:

Az A-K betűkkel kezdődő vezetéknévvel rendelkező személyek 12.00 óráig, az L-Z betűkkel kezdődő vezetéknevű személyek 13.00 órától.

A tesztelés főképpen a produktív korban lévő személyeket érinti.

A 2021.02.15.-től érvényes Covid automata szerint a Dunaszerdahelyi járás a IV. fokozatú figyelmeztetés kategóriájába van besorolva, amely fekete színnel van jelölve.

Egyúttal tudatjuk, hogy községünkben az alapiskolát és az óvodákat nem lehet megnyitni.

A negatív eredmény tanúsító bizonylat 2021.02.15. után nem lehet 7 napnál régebbi.

Köszönetnyilvánítás a tesztelő csoportoknak

 

1. számú tesztelőhely: Illésháza, 536 / 4+

2. számú tesztelőhely: Kismagyar, 493 / 1+

Köszönjük a szombaton – 2021.02.06.-án elvégzett munkát:

Oroš Éva, Ziembová Ildikó, Vígh Erzsébet, Balla Ildikó, Nagy Csilla, Gyurkovics Árpád, Nagy Péter, Bognár Anikó, Szabó Renáta, Hideghéthy Irén, Duducz Mária, Cséfalvai Renáta, Fekete Mónika, Rigóová Lenka, Staroňová Silvia, Mészáros Erzsébet, Staroň Ľuboš.

A szervezési munkálatokért, melyeket a hétközben kellett végrehajtani pedig a község alkalmazottainak is köszönettel tartozunk.

Ezúton is köszönet lakosságunknak a fegyelmezett magatartásért a tesztelőhelyeken.

JUDr. Fehér Tibor - polgármester

 

KÖZLEMÉNY: 2021.02.04.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy községünkben ismételten Covid-19 tesztelést készítünk elő, amelyre szombaton (2021. február 06.) 08.00 órától 18.00 óráig kerülne sor.  

A járási hivataltól kapott információk szerint csak célszemélyek lesznek ezen a hétvégén tesztelve, mégpedig:

- az óvodás korú gyermekek mindkét szülője, az óvoda alkalmazottjai,

- az alsó tagozatot látogató gyermek mindkét szülője (a 10 év alatti gyermekeket nem kell tesztelni), és az iskola alkalmazottai,

- a 9. évfolyamba járó gyermekek mindkét szülője, valamint a 9. évfolyamot látogató diákok, és az érintett iskolai létesítmények alkalmazottai,

- a közép- és szakiskolák utolsó évfolyamának diákjai, mindkét szülőjükkel együtt, valamint a iskolai létesítmények alkalmazottai,

- azon személyek, akik számára a home office nem lett elrendelve, és kötelesek munkahelyükre járni.

A negatív eredmény tanúsító bizonylat 2021. február 8. után nem lehet 7 napnál régebbi (az iskolák valamint azon személyek számára, akik kötelesek munkahelyükre járni.

KÖZLEMÉNY: 2021.02.02.

A községi hivatal tájékoztatja a lakosságot, hogy tekintettel a gyűjtőudvar ideiglenes zárva-tartására, a holnapi nap folyamán (2021.02.03.) a község alkalmazottai összegyűjtik a háztartások elé kihelyezett üveghulladékokat. Aki igényt tart a szolgáltatásra, legkésőbb szerda reggel (2021.02.03.) helyezze ki a ház elé az említett hulladékot kartondobozban ill. műanyag tasakban.

Köszönetnyilvánítás a tesztelő csoportoknak

1. számú tesztelőhely: Illésháza, 630 / 4+

2. számú tesztelőhely: Kismagyar, 554 / 2+

Köszönjük a szombaton – 2021.01.30.-án elvégzett munkát:

Oroš Éva, Ziembová Ildikó, Vígh Erzsébet, Balla Ildikó, Nagy Csilla, Gyurkovics Árpád, Koiš Tomáš, Nagy Péter, Bognár Anikó, Szabó Renáta, Hideghéthy Irén, Duducz Mária, Cséfalvai Renáta, Fekete Mónika, Rigóová Lenka, Staroňová Silvia, Hujo Lukáš, Mészáros Erzsébet, Staroň Ľuboš.

A szervezési munkálatokért, melyeket a hétközben kellett végrehajtani pedig a község alkalmazottainak is köszönettel tartozunk.

Ezúton is köszönet lakosságunknak a fegyelmezett magatartásért, és az ajánlott érkezési sorrend   betartásáért a tesztelőhelyeken.

JUDr. Fehér Tibor – polgármester

Hulladék elszállítási naptár 2021. első félévére

KÖZLEMÉNY: 2021.01.29.

Értesítjük a polgárokat, hogy a COVID 19 tesztelés második fordulójára községünkben 2021. január 30-án, szombaton, 2 mintavételi helyen kerül sor: 1.számú MVH székhelye a Községi hivatal épülete, Illésháza 55 szám alatt, az illésházi és bélvatai lakosok számára, a 

2.számú MVH székhelye a kultúrház épülete, Kismagyar 330 szám alatt a kismagyari és a tonkházi lakosok számára – a javasolt ábécé sorrend alapján, amely a község weboldalán és a szociális hálón (Facebook) is megtekinthető.

A szűrés időtartama  a következő: 7:00 órától 12:00 óráig, 13:00 órától 17:00 óráig és 17:30 órától 20:00 óráig, azzal hogy az utolsó mintavétel 19:30 órakor történik.

17:30 órától 19:30 óráig az ábécé szerinti sorrend nem lesz alkalmazva.

 

Illésháza - Községi Hivatal 55
Szombat, 2021.01.30.  
7:00 - 12:00 13:00-19:30
A - L M - ZS
   
   
Kismagyar - Kultúrház 330
Szombat, 2021.01.30.  
7:00 - 12:00 13:00-19:30
A - L M - ZS

KÖZLEMÉNY: 2021.01.26.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy 2021.01.27.-től 2021. 02.02.-ig a községi hivatal ismét nyitva lesz a nyilvánosság számára olyan ügyek intézésére, amelyek távúton nem megoldhatók (levélben, e-mailben, telefonon, pénz utalásával a számlára stb.) mégpedig:

hétfőn               09.00 órától 12.00 óráig

szerdán             09.00 órától 12.00 óráit

pénteken          09.00 órától 12.00 óráig

A hivatal épületébe való belépés csak 2021. 01. 18. után kiadott negatív Covid-19 teszt felmutatásával lehetséges, illetve orvosi igazolással arról a tényről, hogy az illető személy átesett a betegségen, amely nem lehet 3 hónaptól régebbi.  

KÖZLEMÉNY: 2021.01.26.

Értesítjük a lakosságot, hogy a műanyaghulladék elszállítása a háztartásokból 2021.01.28-án      (csütörtök) a kora reggeli órákban fog megtörténni.

Köszönetnyilvánítás a tesztelő csoportoknak

1. számú tesztelőhely: Illésháza, 576 / 5+

2. számú tesztelőhely: Kismagyar, 558 / 4+

Köszönjük a szombaton és vasárnap elvégzett munkát:

Oroš Éva, Ziembová Ildikó, Nemes Attila, Vígh Erzsébet, Balla Ildikó, Nagy Csilla, Baltes Roman, Nagy Péter, Nagy Julianna, Szabó Renáta, Hideghéthy Irén, Duducz Mária, Cséfalvai Renáta, Fekete Mónika, Rigóová Lenka, Staroňová Silvia, Hujo Lukáš, Mészáros Erzsébet, Staroň Ľuboš.

A szervezési munkálatokért, melyeket a hétközben kellett végrehajtani pedig a község alkalmazottainak is köszönettel tartozunk.

Ezúton is köszönet lakosságunknak a fegyelmezett magatartásért, és az ajánlott érkezési sorrend   betartásáért a tesztelőhelyeken.

JUDr. Fehér Tibor – polgármester

Az második tesztelőnap – 2021.01.24 eredményei Illésháza Községben

1. számú tesztelőhely:    az elvégzett tesztek száma        173       ebből pozitív                 2

2. számú tesztelőhely:    az elvégzett teszek száma         132       ebből pozitív                 0

A második tesztelőnap összeredménye a községben:           305     ebből pozitív           2

KÖZLEMÉNY - 2021.01.25.

 A községi hivatal tájékoztatja a lakosságot, hogy tekintettel a gyűjtőudvar ideiglenes zárva-tartására, 2021.01.27-én (szerda) a község alkalmazottai összegyűjtik a háztartások elé kihelyezett Tetrapack (tejes- és ízesített italok doboza) és fém hulladékot. Aki igényt tart a szolgáltatásra, legkésőbb szerda reggel helyezze ki a ház elé az említett hulladékot, külön, átlátszó műanyag zacskókba osztályozva.

KÖZLEMÉNY - 2021.01.24., 08.00 ó.

Tájékoztatjuk a lakosokat, akik teszteltetni szeretnék magukat, hogy a jelenlegi állás a tesztelési helyeken a következő: 1. számú tesztelési hely – Illésháza, várakozási idő nincs, 2. számú tesztelési hely – Kismagyar, várakozási idő nincs.

A helyiségek fertőtlenítésére elrendelt idő 12.00 órától 13.00 óráig.

Az első tesztelőnap – 2021.01.23 eredményei Illésháza Községben

1. számú tesztelőhely: az elvégzett tesztek száma      391      ebből pozitív               3

2. számú tesztelőhely: az elvégzett teszek száma       426      ebből pozitív               4

Az első tesztelőnap összeredménye a községben:      817      ebből pozitív               7

 

KÖZLEMÉNY - 2021.01.23. - 13 00 óra

Tájékoztatjuk a lakosokat, akik teszteltetni szeretnék magukat, hogy a jelenlegi állás a tesztelési helyeken a következő: 1. számú tesztelési hely – Illésháza, várakozási idő nincs, 2. számú tesztelési hely – Kismagyar, várakozási idő nincs.

A helyiségek fertőtlenítésére elrendelt idő 17.00 órától 17.30 óráig.

KÖZLEMÉNY - 2021.01.20.

A polgárok országos COVID-19 tesztelésével kapcsolatban tájékoztatjuk lakosainkat, hogy községünkben 2 mintavételi hely lesz kialakítva: 1. számú MVH, székhelye a községi hivatal épülete, Illésháza 55 szám alatt, az illésházi és bélvatai lakosok számára. 2. számú MVH, székhelye a kultúrház épülete, Kismagyar 330 szám alatt, a tonkházi és kismagyari lakosok számára. A tesztelésre szombaton (2021.01.23.) és vasárnap (2021.01.24.) kerül sor. A szűrés időtartama a következő: 07.00 órától 12.00 óráig, 13.00 órától 17.00 óráig, 17.30 órától 20.00 óráig, azzal, hogy az utolsó mintavétel 19.30 órakor történik. A községi válságstáb ajánlása alapján előnyben részesülnek a község lakosai, akik tartós vagy átmeneti lakhellyel rendelkeznek, mégpedig 07.00 órától 17.00 óráig, a javasolt ábécé sorrend alapján, amely informatív és útmutató jelleggel bír. 17.30 órától körülbelül 19.30 óráig a helyi lakosokon kívül más községek lakosai is igénybe vehetik a szűrést. Ebben az időszakban az ábécé szerinti sorrend nem lesz alkalmazva. A SZK kormányának 8/2021 számú határozat értelmében a tesztelés a 15 és 65 év közötti személyeknek ajánlatos. A szűrés ideje alatt az egyes mintavételi helyeken fennálló helyzetről tájékoztatni fogjuk Önöket a községi hangos-híradón, weboldalon, ill. szociális hálón (facebook) keresztül. 

Eliášovce - Obecný úrad - Községi Hivatal

 

 

 

 

 

 

Sobota - szombat - 23.01.2021

 

 

 

 

 

 

 

7:00 - 8:00

8:00-9:00

9:00-10:00

10:00-11:00

11:00-12:00

13:00-14:00

14:00-15:00

15:00-16:00

16:00-17:00

A -Á-B

A -Á-B

C-CS-D

E-É-F-G-H-CH

E-É-F-G-H-CH

I-J

K

K

L

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eliášovce - Obecný úrad - Községi Hivatal

 

 

 

 

 

 

Nedeľa - vasárnap - 24.01.2021

 

 

 

 

 

 

7:00 - 8:00

8:00-9:00

9:00-10:00

10:00-11:00

11:00-12:00

13:00-14:00

14:00-15:00

15:00-16:00

16:00-17:00

M

M

N-NY-O

N-NY-O

P-R

P-R

S/Š-SZ

S/Š-SZ

T-U-V-W-Z-ZS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tonkovce -Kultúrny dom - Kismagyar - Kultúrház

 

 

 

 

 

Sobota - szombat - 23.01.2021

 

 

 

 

 

 

 

7:00 - 8:00

8:00-9:00

9:00-10:00

10:00-11:00

11:00-12:00

13:00-14:00

14:00-15:00

15:00-16:00

16:00-17:00

A-Á-B-C-CS-CZ

A-Á-B-C-CS-CZ

D-E-É-F-G

D-E-É-F-G

H-CH-I-J

H-CH-I-J

H-CH-I-J

K-L

K-L

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tonkovce -Kultúrny dom - Kismagyar - Kultúrház

 

 

 

 

 

Nedeľa - vasárnap - 24.01.2021

 

 

 

 

 

 

7:00 - 8:00

8:00-9:00

9:00-10:00

10:00-11:00

11:00-12:00

13:00-14:00

14:00-15:00

15:00-16:00

16:00-17:00

M-N-NY

M-N-NY

P-R

P-R

S/Š-SZ

S/Š-SZ

S/Š-SZ

T-U-V-Z-ZS

T-U-V-Z-ZS

 

 

KÖZLEMÉNY: 2021.01.12.

Értesítjük a lakosságot, hogy a papírhulladék elszállítása a háztartásokból 2021.01.14-én (csütörtök) a kora reggeli órákban fog megtörténni.

KÖZLEMÉNY: 2021.01.07.

A községi hivatal tájékoztatja a lakosságot, hogy tekintettel a gyűjtőudvar ideiglenes zárva-tartására, a holnapi nap folyamán (2021.01.08.) a község alkalmazottai összegyűjtik a háztartások elé kihelyezett üveghulladékokat. Aki igényt tart a szolgáltatásra, legkésőbb holnap reggel (2021.01.08.) helyezze ki a ház elé az említett hulladékot kartondobozban ill. műanyag tasakban.

 

A Légi VITALITA nonprofit szervezet értesíti a lakosokat, hogy MUDr. Polónyi Pavel és MUDr. Hreško Jozef 2021.01.11. – től 2021.01.15.-ig szabadságon lesznek.

Helyettesíteni MUDr. Lelkes Imrich fog Dunaszerdahelyen, tel. száma 031/5514425.

A gyógyszerek elektronikus kiírása végett a páciensek hívhatják a nővérkét aki a rendelőben fog tartózkodni és szívesen nyújt információt.

A Vitalita n.sz. által működtetett orovsi rendelő telefonszáma 031/5918311

 

KÖZLEMÉNY: 2020.12.29.

A községi hivatal tájékoztatja a lakosságot, hogy tekintettel a gyűjtőudvar ideiglenes zárva-tartására, a holnapi nap folyamán (2020.12.30.) a község alkalmazottai összegyűjtik a háztartások elé kihelyezett üveghulladékokat. Aki igényt tart a szolgáltatásra, legkésőbb holnap reggel (2020.12.30.) helyezze ki a ház elé az említett hulladékot kartondobozban ill. műanyag tasakban.

Közlemény: 2020.12.28.

Értesítjük a lakosságot, hogy a kommunális hulladék elszállítása a háztartásokból 2020.12.31-én  fog megtörténni!!!

Közlemény: 18.12.2020

Értesítjük a lakosságot, hogy a Szlovák Köztársaság Kormányának döntése értelmében, 2020.12.21-től a visszavonásigKözségi Hivatalban  nem lesz ügyfélfogadás, csak halaszthatatlan esetekben, pl.: halál eset családon belül, stb.!

Értesítjük a lakosságot, hogy 2020.12.19-től a  gyűjtőudvar a visszavonásig  Z Á R V A  tart!

KÖZLEMÉNY: 09.12.2020

A Lég-i VITALITA nonprofit szervezet értesíti pácienseit, hogy 2020.12.23-án MUDr. Polóny és MUDr. Hreško nem fognak rendelni.

Közlemény: 2020.12.04.

A községi hivatal értesíti a lakosságot, hogy a papírhulladékot a háztartásokból 2020. december 10-én (csütörtökön) a kora reggeli órákban fogják elszállítani.

Közlemény: 2020.11.13.

ÜGYFÉLFOGADÁS A KÖZSÉGI HIVATALBAN

2020. 11. 16-tól a visszavonásig

HÉTFŐ:                       09.00 ó.-tól -   12.00 ó.-ig

SZERDA:                    09.00 ó.-tól -   12.30 ó.-ig

                                   13.00 ó.-tól -   16.30 ó.-ig

PÉNTEK:                    09.00 ó.-tól -   12.00 ó.-ig

Közlemény: 2020.11.12.

A községi hivatal értesíti a lakosokat, hogy a Gyűjtőudvar Tonkházánmai naptól (2020.11.12.) ideiglenesen: 

minden csütörtökön       13:00 órától 17:00 óráig

minden szombaton                  08:00 órától 14:00 óráig

tart nyitva.

Köszönetnyilvánítás a tesztelő csoportoknak

1. számú tesztelőhely: Illésháza, 1268 / 3+

2. számú tesztelőhely: Kismagyar, 1231 / 2+

Köszönjük a szombaton és vasárnap elvégzett munkát:

Oroš Éva, Ziembová Ildikó, Nemes Attila, Cséfalvai Renáta, Bernáth Viktória, Balla Ildikó, Nagy Magdolna, Tomiš Ľudovít, Pasztorek Szabolcs, Szabó Renáta, ifj. Szabó Renáta, Hideghéthy Irén, Duducz Mária, Kubalcová Melisa, Fekete Mónika, Rigó Lenka, Hujo Lukáš, Nagy Norbert, Mészáros Erzsébet, Staroň Ľuboš.

A szervezésért amit a hétközben kellett végrehajtani pedig a községi alkalmazottaknak is köszönettel tartozunk.

Ezúton is köszönjük lakosságunk türelmét és megértését annak kapcsán, hogy más települések illetve járások lakosait is fogadnunk kellett a helyi tesztelőhelyeken.

                                                                                          JUDr. Fehér Tibor  -  polgármester

Tájékoztatás: 2020.11.06.

A Nyugat-szlovákiai Villamos-művek részvénytársaság értesíti a lakosságot, hogy Illésházán, 2020.11.09.-től 11.12.-ig (hétfőtől, csütörtökig) megtörténik a villanyórák állásának leolvasása. A villamos-művek vezetősége kéri a lakosságot, hogy a villanyórákat tegyék hozzáférhetővé a leolvasók számára, illetve ha ezt nem tudják biztosítani, átlátszó vízhatlan borítékban helyezzék el az óraállást tartalmazó papírt jól látató helyre. Megértésüket előre is köszönik.

 

Tájékoztatás: 2020.11.05.

A Nyugat-szlovákiai Villamos-művek részvénytársaság értesíti a lakosságot, hogy Bélvatán, 2020. 11.07.-én és 11.08.-án (szombat, vasárnap) megtörténik a villanyórák állásának leolvasása. A villamos-művek vezetősége kéri a lakosságot, hogy a villanyórákat tegyék hozzáférhetővé a leolvasók számára. Megértésüket előre is köszönik.

Tájékoztatás: 2020. 11. 04.

A községi hivatal tájékoztatja a lakosságot, tekintettel a kialakult helyzetre, hogy a holnapi nap folyamán alkalmazottai összegyűjtik a háztartások elé kihelyezett üveghulladékot, mivel a községi gyűjtőudvar egyelőre zárva tart. Aki igényt tart a szolgáltatásra, legkésőbb holnap reggel helyezze ki a ház elé az üvegeket kartondobozba, ill. műanyag tasakba.

Köszönetnyilvánítás a tesztelőcsportoknak és segítőiknek

1. számú tesztelőhely: Illésháza, 910 / 2+

2. számú tesztelőhely: Kismagyar, 852 / 2+

Köszönjük a szombaton és vasárnap elvégzett munkát:

MUDr. Egyenes-Pörsök Henrik, Egyenes-Pörsök Nóra, Cséfalvai Renáta, Szabó Renáta, ifj. Szabó Renáta, Hideghéthy Irén, Duducz Mária, Kubalcová Melisa, Fekete Mónika, Rigó Lenka, Hujo Lukáš, Jerábek Attila, Oroš Éva, Ziembová Ildikó, Nemes Attila, Vígh Erzsébet, Bernáth Viktória, Balla Ildikó, Nagy Magdolna, Tomiš Ľudovít, Pasztorek Szabolcs, Mészáros Erzsébet, Staroň Ľuboš.

A szervezésért amit a hétközben kellett végrehajtani pedig a községi alkalmazottaknak is köszönettel tartozunk.

JUDr. Fehér Tibor - polgármester

 

                                                                                                            

Közlemény: 2020.11.01., 13:30 óra

Tájékoztatjuk a lakosokat, akik teszteltetni szeretnék magukat, hogy a jelenlegi állás a tesztelési helyeken a következő: 1. számú tesztelési hely – Illésháza, 2. számú tesztelési hely – Kismagyar: várakozási idő nincs.

A helyiségek fertőtlenítésére elrendelt idő 18.00 - 18.30 óráig.

A miniszterelnök sajtótájékoztatón tett kijelentése alaplán a 10 évnél fiatalabb gyermekek is teszelhetők, szülői kíséret mellett.

Az utolsó mintalevételi lehetőség 21.30 órakor lesz.

Megértésüket köszönjük.

Legfrissebb információk:

Illésháza Község tájékoztatja a lakosokat, hogy a koronavírusra vonatkozó tesztelés helyszínei a következők: Illésházán a községi hivatal épülete és Kismagyaron a kultúrház. A tesztelésre szombaton, október 31-én és vasárnap, november 1-én kerül sor, 07.00 órától 12.00 óráig, 13.00 órától 18.00 óráig, majd 18.30 órától 22.00 óráig.

Az utolsó tesztelés 21:30 órakor lesz.

A tesztelés érkezési sorrendben fog történni, nem pedig a lakosok nevének    ABC-s sorrendje alapján. Amennyiben nagyobb tömeg várakozna a tesztelés helyszínei előtt, arról folyamatosan fogjuk lakosainkat informálni a helyi hangosbemondón és a weboldalon keresztül.

A tesztelésnél szükség lesz a személyi igazolványukra vmint a betegbiztosító kártyájukra. 

A mintavétel helyszínére csak maszkban engedélyezett a belépés!

Tájékoztatás – COVID 19 tesztelés

Illésháza Község ezúton tájékoztatja a lakosokat, hogy a koronavírusra vonatkozó tesztelés helyszínei községünkben a következők: Illésházán a községi hivatal épülete, Kismagyaron a kultúrház lesz. A tesztelésre szombaton, október 31-én és vasárnap, november 1-én kerül sor.

A pontos időpontot a későbbiekben közöljük.

KÖZLEMÉNY!

Tekintettel a koronavírus terjedése által kialakult helyzetre, 2020. október 26.-tól egészen a visszavonásig, a községi hivatalban korlátozva lesz az ügyfélfogadás, csak a rendkívül sürgős, illetőleg halaszthatatlan esetekre.

Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy a hivatalhoz lehetőség szerint telefonon vagy írásban - e-mail-ben forduljanak, a nyilvánossággal történő személyes kapcsolatok vonatkozásában a hivatal zárva tart.

Szíves megértésüket tisztelettel köszönjük.

KÖZLEMÉNY

 

A Szlovák Köztársaság kormányának 2020.10.22-én meghozott 678. sz. harározata értelmében a bejelentett szükségállapoton belüli intézkedések kibővítésére vontakozó javaslatról, a gyűjtőhely (gyűjtőudvar) a visszavonásig zárva tart.

Megértésüket köszönjük.

KÖZLEMÉNY

 

A Szlovák Közegészségügyi Hivatal OLP/8326/2020 számú, 2020.10.14. dátummal kiadott rendelete alapján, a sport központ a visszavonásig zárva tart.

Megértésüket köszönjük.

Oznámenie - Közlemény

Koronavírussal kapcsolatos tájékoztatás

Hogyan csökkentsük a koronavírus-fertőzés kockázatát?

Mit tegyen, ha az új koronavírus által érintett területekről tér haza, és hőemelkedést, lázat, köhögést vagy légzési nehézségeket, légszomjat tapasztal?

 KÖZLEMÉNY!

Tekintettel a koronavírus terjedése által kialakult helyzetre, 2020. március 13.-tól egészen a visszavonásig, a községi hivatalban korlátozva lesz az ügyfélfogadás, csak a rendkívül sürgős, illetőleg halaszthatatlan esetekre.

Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy a hivatalhoz lehetőség szerint telefonon vagy írásban - e-mail-ben forduljanak, a nyilvánossággal történő személyes kapcsolatok vonatkozásában a hivatal zárva tart.

Szíves megértésüket tisztelettel köszönjük.

 

10 ajánlás a COVID-19 koronavírushoz

A megbetegedés nagyobb kockázatának kitett személyek

Mit tegyünk ha megbetegedtünk - COVID-19

Mit tehetünk magunkért és hogyan segíthetünk másoknak - COVID-19

A SZK oktatási, tudományos, kutatási és sportminiszter 2020/10610:1-A1030 sz. határozata

Hulladékgyűjtő udvar ismételt megnyitása

Bevásárlási segítségnyújtás időseknek

Állítsuk meg együtt a csalókat

A SZK Közegészségügyi Hivatalának intézkedése - középiskolai érettségi vizsgák, záróvizsgák ...

Prílohy

Hulladékelszállítási harmonogram a 2022-es év 2. félévére

Marius Pedersen II.polrok 2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 223,4 kB

Külföldi utazás szükségessége

TS_ÚVZSR_zahraničie_final_HU.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 45,19 kB

HU_Opatrenie_UVZ.pdf

HU_Opatrenie_UVZ.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 207,62 kB

Allitsuk_meg_egy-FCtt_a_csalokat.pdf

Allitsuk_meg_egy-FCtt_a_csalokat.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 194,18 kB

K-D6ZLEMENY-elelmiszer.pdf

K-D6ZLEMENY-elelmiszer.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 283,32 kB

ZD-HU-1.pdf

ZD-HU-1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 209,77 kB

Hatarozat_MSVVaS_SR.pdf

Hatarozat_MSVVaS_SR.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 261,08 kB

Mit-tehetunk-magunkert-es-hogyan-segithetunk-masoknak-COVID-19-web.pdf

Mit-tehetunk-magunkert-es-hogyan-segithetunk-masoknak-COVID-19-web.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 700,84 kB

Mit-tegyunk-ha-megbetegedtunk-COVID-19-web.pdf

Mit-tegyunk-ha-megbetegedtunk-COVID-19-web.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,54 MB

A-megbetegedes-nagyobb-kockazatanak-kitett-szemelyek-web.pdf

A-megbetegedes-nagyobb-kockazatanak-kitett-szemelyek-web.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,19 MB

10_ajanlas_a_COVID-19_koronavirushoz-web.pdf

10_ajanlas_a_COVID-19_koronavirushoz-web.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 699,49 kB

Oznamenie-korona-1.PDF

Oznamenie-korona-1.PDF
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 587,58 kB

Koronavirussal_kapcsolatos_tajekoztatas.pdf

Koronavirussal_kapcsolatos_tajekoztatas.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 400,66 kB

Koronavirus-magyar.pdf

Koronavirus-magyar.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 156,19 kB

Koronavirus-magyar-feher.pdf

Koronavirus-magyar-feher.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 35,27 kB

Védjük a természetet a tüzektől.pdf

Védjük a természetet a tüzektől.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 265,56 kB

ŽIADOSŤ O POVOLENIE NA ÚPRAVU HROBOVÉHO MIESTA.pdf

ŽIADOSŤ O POVOLENIE NA ÚPRAVU HROBOVÉHO MIESTA.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 306,69 kB
Dátum vloženia: 6. 4. 2023 7:00
Dátum poslednej aktualizácie: 1. 6. 2023 12:06
Autor: admin prevod

Község

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Sociálne siete