Nový Život - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Aktuality

Kanalizácia - pripájanie kanalizačnej prípojky

Dátum: 24. 5. 2024

Kanalizácia - pripájanie kanalizačnej prípojky

Projekt: Nákup 2 kusov prenosných alumíniových bránok

Projekt: Nákup 2 kusov prenosných alumíniových bránok

Dátum: 20. 5. 2024

Projekt: Nákup 2 kusov prenosných alumíniových bránok

Oznamy pre obyvateľov obce

Dátum: 2. 5. 2024

Oznamy pre obyvateľov obce

Správne poplatky

Dátum: 24. 4. 2024

Správne poplatky

Voľby do Európskeho parlamentu v roku 2024

Dátum: 16. 2. 2024

Voľby do Európskeho parlamentu v roku 2024

Voľby prezidenta v roku 2024

Dátum: 10. 1. 2024

Voľby prezidenta v roku 2024

Komunitný plán sociálnych služieb obce Nový Život na obdobie 2024 - 2030

Dátum: 4. 12. 2023

Komunitný plán sociálnych služieb obce Nový Život na obdobie 2024 - 2030

Aplikácia V OBRAZE – nová aktualizácia, nové funkcie 1

Aplikácia V OBRAZE – nová aktualizácia, nové funkcie

Dátum: 19. 9. 2023

Do pozornosti Vám dávame aktualizáciu mobilnej aplikácie V OBRAZE, ktorá slúži vám - našim občanom, aby sme vás informovali o dianí v obci.

Riešenie migračných výziev v obci Nový Život

Riešenie migračných výziev v obci Nový Život

Dátum: 24. 8. 2023

Riešenie migračných výziev v obci Nový Život

Kalendár zberu odpadov na rok 2023 (II. polrok)

Termíny separovaného zberu papiera a plastov

Dátum: 8. 12. 2022

Harmonogram vývozu separovaných komodít

Ochrana pred požiarmi

Dátum: 28. 6. 2022

Ochrana pred požiarmi

KORONAVÍRUS

KORONAVÍRUS

Dátum: 22. 3. 2022

KORONAVÍRUS

Rekonštrukcia MŠ v Tonkovciach

Rekonštrukcia MŠ v Tonkovciach

Dátum: 30. 9. 2021

Rekonštrukcia MŠ v Tonkovciach

 Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021

Dátum: 6. 5. 2021

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021

Aktuálne informácie do Vášho telefónu 1

Aktuálne informácie do Vášho telefónu

Dátum: 7. 10. 2020

Pripravili sme pre Vás jednoduchý a rýchly spôsob, ako mať aktuálne informácie z našej obce vo Vašom mobilnom telefóne, alebo tablete. Stačí si zdarma nainštalovať mobilnú aplikáciu V OBRAZE.

Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu v obci Nový Život

Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu v obci Nový Život

Dátum: 10. 3. 2020

Obec Nový Život získala dotáciu v rámci nenávratného finančného príspevku z Operačného Programu kvalita Životného Prostredia na projekt s názvom: Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu v obci Nový Život.

Kamerový systém v obci

Kamerový systém v obci

Dátum: 22. 1. 2020

Projekt bol finančne podporený Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020

Dátum: 17. 12. 2019

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020

Komunitný plán sociálnych služieb 2019 - 2023

Dátum: 19. 3. 2019

Komunitný plán sociálnych služieb 2019 - 2023

Voľby prezidenta Slovenskej republiky v roku 2019

Dátum: 19. 2. 2019

Voľby prezidenta Slovenskej republiky v roku 2019

Voľby do samosprávy obce v roku 2018

Dátum: 12. 11. 2018

Voľby do samosprávy obce v roku 2018

Malá vodná elektráreň

Dátum: 9. 9. 2015

Malá vodná elektráreň

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja na obdobie 2014-2020

Dátum: 5. 3. 2015

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja na obdobie 2014-2020

Výmena okien a vstupných dverí na budove MŠ s VJM - Óvoda Nový Život 144 - Illésháza 144

Výmena okien a vstupných dverí na budove MŠ s VJM - Óvoda Nový Život 144 - Illésháza 144

Dátum: 11. 8. 2014

Výmena okien a vstupných dverí na budove MŠ s VJM - Óvoda Nový Život 144 - Illésháza 144

Terénna sociálna práca v obci Nový Život

Terénna sociálna práca v obci Nový Život

Dátum: 2. 12. 2013

Terénna sociálna práca v obci Nový Život

Zabíjanie zvierat pre súkromnú domácu potrebu

Dátum: 14. 2. 2013

Zabíjanie zvierat pre súkromnú domácu potrebu

Program odpadového hospodárstva Trnavského kraja na roky 2011-2015

Dátum: 18. 5. 2012

Program odpadového hospodárstva Trnavského kraja na roky 2011-2015