Nový Život - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Tlačivá na stiahnutie

Daňové konanie

Daňové priznanie - stavby - 1 účel

Tlacivo_Dan_zo_stavieb_1_ucel.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 696,57 kB
Vložené: 25. 8. 2020

Poučenie na vyplnenie DP

poucenie_na_vyplnenenie_DP.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 153,97 kB
Vložené: 25. 8. 2020

Potvrdenie o podaní DP

potvrdenie_o_podani_DP.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 66,54 kB
Vložené: 25. 8. 2020

Oznámenie PO o zániku daňovej povinnosti

Oznamenie_PO_o_zaniku_dan_povinn_k_DN.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 24,95 kB
Vložené: 25. 8. 2020

Oznámenie PO o vznku daňovej povinnosti

Oznamenie_PO_o_vzniku_dan_povinnosti_k_DN.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 24,94 kB
Vložené: 25. 8. 2020

Oznámenie FO o zániku daňovej povinnosti

Oznamenie_FO_o_zaniku_dan_povinn_k_DN.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 24,96 kB
Vložené: 25. 8. 2020

Oznámenie FO o vzniku daňovej povinnosti

Oznamenie_FO_o_vzniku_dan_povinnosti_k_DN.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 24,98 kB
Vložené: 25. 8. 2020

Daňové priznanie - pozemky

tlacivo_Dan_z_pozemkov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 635,95 kB
Vložené: 25. 8. 2020

Daňové priznanie - stavby

dan_prizn_stavby_tlacivo_01.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 183,38 kB
Vložené: 25. 8. 2020

Daňové priznanie DN - PO

dan_prizn_DN_PO_tlacivo.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 244,41 kB
Vložené: 25. 8. 2020

Daňové priznanie DN - FO

dan_prizn_DN_FO_tlacivo.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 253,12 kB
Vložené: 25. 8. 2020

Daňové priznanie - byty

dan_prizn_byty_tlacivo.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 160,22 kB
Vložené: 25. 8. 2020

Stavebné konanie

Žiadosť o stavebné povolenie

Ziadost_o_stavebne_povolenie.PDF
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 114,64 kB
Vložené: 25. 8. 2020

Žiadosť o povolenie odstránenia stavby

Ziadost_o_povolenie_odstranenia_stavby.PDF
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 123,61 kB
Vložené: 25. 8. 2020

Ohlásenie zmeny v užívaní stavby

Ohlasenie_zmeny_v_uzivani_stavby.PDF
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 114,74 kB
Vložené: 25. 8. 2020

Návrh na rozhodnuie o umiestnení stavby

Navrh_na_rozhodnutie_o_umiestneni_stavby.PDF
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 92,42 kB
Vložené: 25. 8. 2020

Návrh na kolaudáciu

Navrh_na_kolaudaciu_stavby.PDF
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 83,13 kB
Vložené: 25. 8. 2020

Návrh na kolaudáciu-2

Navrh_na_kolaudaciu-2.PDF
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 65,61 kB
Vložené: 25. 8. 2020

Súpisné číslo

Žiadosť o vydanie súpisného čísla

ziad_urcenie_sup_or_cisla.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 56,51 kB
Vložené: 25. 8. 2020

Ostatné

Žiadosť o povolenie na výrub drevín

Ziadost_o_vyrub_drevin.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 34,5 kB
Vložené: 25. 8. 2020

Žiadosť o poskytnutie informácií

ziadost_o_poskytnutie_informacii.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 26 kB
Vložené: 25. 8. 2020

Ohlásenie SHR

Ohlasenie_SHR_tlacivo.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 82 kB
Vložené: 25. 8. 2020

Návrh času predaja prev.času

Navrh_casu_predaja_prev._casu.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 85 kB
Vložené: 25. 8. 2020

Dvojjazyčné tlačivá

Žiadosť - trhové miesto

Žiadosť trhové miesto_ketnyelvu.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 27,17 kB
Vložené: 8. 5. 2021

Žiadosť - predaj na trhových miestach

Žiadosť predaj na trhových miestach_ketnyelvu.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 33,17 kB
Vložené: 8. 5. 2021

Žiadosť - plagáty

Žiadost plagaty_ketnyelvu.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 25,07 kB
Vložené: 8. 5. 2021

Žiadosť o zvláštne užívania MK

žiadosť o zvlastn. užívanie_ketnyelvu.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 29,18 kB
Vložené: 8. 5. 2021

Žiadosť o vjazd

Žiadosť o vjazd.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 22,07 kB
Vložené: 8. 5. 2021

Žiadosť o uzatv. zmluvy - OS

Žiadosť o uzatv. zmluvy- opatrovateľská sl._ketnyelvu.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 24,96 kB
Vložené: 8. 5. 2021

Žiadosť o posúdenie odkázalosti

Žiadosť o posúdenie odkázanosti_ketnyelvu.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 47,39 kB
Vložené: 8. 5. 2021

Žiadosť o zníženie - odpustenie poplatku za KO

Žiadosť o zníženie - odpustenie poplatku za komunálny odpad_ketnyelvuň.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 26,09 kB
Vložené: 8. 5. 2021

Žiadosť o vyhradenie park. mieta

žiadosť o vyhradenie parkovacieho miesta odbor vystavby_ketnyelvu.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 23,84 kB
Vložené: 8. 5. 2021

Žiadosť o súhlas - ohňostroj

Žiadosť o vydanie súhlasu na vykonanie ohňostroja_ketnyelvu.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 28,34 kB
Vložené: 8. 5. 2021

Žiadosť o súhlas - užívanie VP

Žiadosť o vydanie súhlasu na osobitné užívanie verejného priestranstva_ketnyelvu.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 28,75 kB
Vložené: 8. 5. 2021

Žiadosť - zápis SHR

Žiadosť o vydanie osvedčenia o zápise do evidencie SHR_ketnyelvu.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 28,82 kB
Vložené: 8. 5. 2021

Žiadosť - MZ

Žiadosť MZ_ketnyelvu.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 23,53 kB
Vložené: 8. 5. 2021

Žiadosť - JHD

Žiadosť – jedn. hmotn. dávka_ketnyelvu.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 32,88 kB
Vložené: 8. 5. 2021

Prehlásenie pre spoluvlastníkov

Prehlásenie pre spoluvlastníkov_ketnyelvu.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 27 kB
Vložené: 8. 5. 2021

Oznámenie o vzniku daňovej povinnosti

Oznámenie vzniku daňovej povinnosti dane za ubytovanie_ketnyelvu.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 26,6 kB
Vložené: 8. 5. 2021

Oznámenie o zrušení prevádzky

Oznámenie o zrušení prevádzky_ketnyelvu.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 23,42 kB
Vložené: 8. 5. 2021

Oznámenie o zriadení prevádzky

Oznámenie o zriadení prevádzkarne_ketnyelvu.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 30,74 kB
Vložené: 8. 5. 2021

Oznámenie o zámere organizovať VŠP

Oznámenie o zámere organizovať verejné športové podujatie.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 34,87 kB
Vložené: 8. 5. 2021

Oznámenie o vzniku DP

Oznámenie o vzn. daňovej povinnosti - daň za užívanie verejného priestranstva_ketnyelvu.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 30,89 kB
Vložené: 8. 5. 2021

Oznámenie o konaní zhromaždenia

Oznámenie o konaní zhromaždenia_ketnyelvu.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 26,12 kB
Vložené: 8. 5. 2021

Oznámenie kultúrneho podujatia

Oznámenie kultúrneho podujatia_ketnyelvu.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 34,21 kB
Vložené: 8. 5. 2021

Odhlásenie kom. odpadu

Odhlásenie kom. odpad_ketnyelvu.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 26,17 kB
Vložené: 8. 5. 2021

Návrh na zrušenie trvalého pobytu

Návrh na zrušenie trvalého pobytu_ketnyelvu.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 28,52 kB
Vložené: 8. 5. 2021

Návrh na zrušenie prechodného pobytu

Návrh na zrušenie prechodného pobytu_ketnyelvu.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 22,24 kB
Vložené: 8. 5. 2021

Čestné vyhlásenie - vlastné výrobky

Čestné vyhlásenie - vlastné výrobky_ketnyelvu.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 24,48 kB
Vložené: 8. 5. 2021

Čestné vyhlásenie

Čest. vyhlásenie_ketnyelvu.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 37,39 kB
Vložené: 8. 5. 2021

Aktualizácia žiadosť o byt

Aktualizácia žiadosť o byt_ketnyelvu.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 21,82 kB
Vložené: 8. 5. 2021