Obec Nový Život
Nový Život

Oznamy pre obyvateľov obce

Oznamy pre obyvateľov obce

OZNÁMENIE: 18.10.2021

Oznamujeme obyvateľom, že odvoz plastového odpadu z domácností sa uskutoční dňa 21.10.2021 (štvrtok) v skorých ranných hodinách.

 

OZNÁMENIE: 05.10.2021

Obecný úrad oznamuje obyvateľom, že od novembra 2021 nastane zmena pri užívaní zberných nádob na komunálny odpad. Spoločnosť zabezpečujúca odvoz komunálneho odpadu z domácností bude vyvážať iba smeti z plastových 120 l nádob. Preto prosíme obyvateľov, ktorí používajú na zber komunálneho odpadu 110 l zberné nádoby (plechové), aby si to vymenili na 120 l plastovú nádobu do 15.10.2021, na obecnom úrade. Pri výmene prosíme predložiť aj doklad totožnosti. Za pochopenie Vám ďakujeme.

OZNÁMNIE: 01.10.2021

Obecný kominár,  Ing. Tibor Takács, oznamuje občanom, že od  4.októbra  2021 do 22. októbra 2021, v pracovných dňoch,  v čase od 9.00 hod. do 16.00 hod., bude vykonávať pravidelnú ročnú kontrolu a čistenie komínov a dymovodov od spotrebičov palív na plynné a pevné palivo. Prosíme Vás o zabezpečenie prístupu.

Zároveň Vám oznamujeme, že túto činnosť vykonáva za 10,00 eur/komín. Presnejší termín kontroly komínu je možné dohodnúť na telefónnom čísle:  0905 277 751.

 

Oznámenie: 24.09.2021

Upozorňujeme obyvateľov, že sa vývoz separovaného odpadu z domácností  týka len papierového a plastového odpadu.  Separovaný odpad sa musí vyložiť  v priehľadných vreciach. Odpad vyložený v čiernych, alebo nepriehľadných vreciach sa nebude odvážať. Ďalší separovaný odpad – to znamená sklo, kovy a viacvrstvové obaly sa z domácností nevyvážajú. Obyvatelia ich majú možnosť odovzdať na zbernom dvore. 

KDMM s.r.o. ponúka voľnú pracovnú pozícu pracovník vo výrobe kompenzátorov. Požiadavky na uchádzača sú – nižšie stredné odborné vzdelanie a vodičský preukaz. Práca je na plný respektíve čiastočný úväzok          s nástupom ihneď alebo podľa dohody. Miesto výkonu práce je v Eliášovciach. Bližšie informácie Vám poskytne pani Szabová na telefónnom čísle 0905        705 495.

OZNÁMENIE: 21.09.2021

Oznamujeme obyvateľom, že odvoz plastového odpadu z domácností sa uskutoční dňa 23.09.2021 (štvrtok) v skorých ranných hodinách.

 

OZNÁMENIE - SLOVAK LINES - 17.09.2021

V dňoch 19.9.2021 – 20.9.2021 (nedeľa - pondelok) z dôvodu konania hodov v Zlatých Klasoch budú linky premávajúce cez obec obmedzené nasledovne:

19.9.2021

 • Linka 740 (102408) nebude obsluhovať zastávky Zlaté Klasy, Rastice, JednotaZlaté Klasy, Rastice, OcÚ, zastávku Zlaté Klasy, Rastice, kolónia    riadne obslúži.
 • Linka 730 (102410) nebude obsluhovať zastávku Zlaté Klasy, Rastice, Jednota, obslúži náhradnú zastávku Zlaté Klasy, Rastice, OcÚ kde bude ukončená.
 • Linka 649 (108409) nebude obsluhovať zastávky Zlaté Klasy, Rastice, Jednota a Zlaté Klasy, Rastice, OcÚ. Obslúži náhradnú zastávku Zlaté Klasy, ihrisko.

20.9.2021

 • Všetky linky premávajú podľa platných cestovných poriadkov.
 • Spoje smer Bratislava odchádzajú zo zastávky Zlaté Klasy, Rastice, Jednota z nástupišťa 2 (na ostrovčeku).

OZNÁMNIE: 06.09.2021

Oznamuje obyvateľom, že odvoz papierového odpadu z domácností sa uskutoční dňa 09.09.2021 (štvrtok) v skorých ranných hodinách.

 

Oznámenie: 31.08.2021

Oznamujeme obyvateľom, že je možné pripomienkovať súčasne platné cestovné poriadky autobusového dopravcu SAD Dunajská Streda.  Vaše požiadavky a pripomienky na úpravu cestovných poriadkov môžete predložiť Obecnému úradu do 16.9.2021.

Miestny spolok Slovenského červeného kríža Eliášovce a Samospráva obce   Nový Život vás pozývajú na dobrovoľné bezplatné darovanie krvi,                  ktoré sa uskutoční v nedeľu, 5.9.2021, od 8:00 do 11:00 hodiny v kultúrnom dome v Eliášovciach.

 

Vlastníci pozemkov, nedajte sa zlákať!

 

V posledných dňoch dostali vlastníci pozemkov znovu ponuky od neznámych spoločností, ktoré ponúkajú vyplatenie hotovosti za pôdu. Kúpna cena, ktorú ponúkajú, je hlboko podhodnotená. Spoločnosti sú ochotné odkúpiť pôdu aj v tom prípade, keď je v nájomnom vzťahu.

Pôda patrí tým, ktorí na nej hospodária aktívne a prinášajú celospoločenský úžitok. Pôda je najväčšia hodnota našej budúcnosti. Zvážte jej predaj dôveryhodným subjektom alebo miestnym poľnohospodárom a užívateľom.

 

 

                                                                                              Ing. Helena Patasiová, v.r.

                                                                                                    predseda AKS

OZNÁMENIE: 24.08.2021

Oznamuje obyvateľom, že odvoz plastového odpadu z domácností sa uskutoční dňa 26.08.2021 (štvrtok) v skorých ranných hodinách.

 

OZNÁMENIE: 12.07.2021

Oznamuje obyvateľom, že odvoz plastového odpadu z domácností sa uskutoční dňa 15.07.2021 (štvrtok) v skorých ranných hodinách.

 

OZNÁMENIE: 29.06.2021

Oznamujeme obyvateľom, že odvoz papierového odpadu z domácností sa uskutoční dňa 01.07.2021 (štvrtok) v skorých ranných hodinách.

 

OZNÁMENIE: 14.06.2021

Oznamuje obyvateľom, že odvoz plastového odpadu z domácností sa uskutoční dňa 17.06.2021 (štvrtok) v skorých ranných hodinách.

 

OZNÁMENIE: 25.05.2021

Regionálna veterinárna a potravinová správa Dunajská Streda žiada chovateľov domácich ošípaných, ktorí ešte neregistrovali svoje chovy, aby tak bezodkladne učinili. V mesiacoch máj a jún sa nebudú udeľovať žiadne sankcie voči občanom, ktorí sa sami prihlásia a zaregistrujú svoje chovy. Chovateľov ošípaných prosíme, aby svoje chovy nahlásili aj na Obecnom úrade, telefonicky alebo osobne.  Ďalej informujeme, že v priebehu mesiaca máj budú inšpektori veterinárnej správy vykonávať kontrolno-osvetovú činnosť v registrovaných chovoch.  Zároveň zaslali aj preventívne opatrenia voči šíreniu nákazy afrického moru ošípaných a minimálne požiadavky biologickej bezpečnosti, ktoré sú zverejnené  na webovej stránke obce a informačných tabuliach obce.

 

 

OZNÁMENIE: 17.05.2021

Oznamuje obyvateľom, že odvoz plastového odpadu z domácností sa uskutoční dňa 20.05.2021 (štvrtok) v skorých ranných hodinách.

 

 

OZNÁMENIE: 12.05.2021

 

Oznamujeme obyvateľom, že odvoz papierového odpadu z domácností sa uskutoční dňa 13.05.2021 (štvrtok) v skorých ranných hodinách.

 

Oznámenie: 29.04.2021

Miestna poštová doručovateľka bude vykonávať odpočet stavu plynomerov. V sobotu (1.5.2021) vo Vojtechovciach a v priebehu nasledujúceho týždňa v ostatných častiach obce. Žiadame Vás, aby ste umožnili prístup k plynomerom.

---

Upozorňujeme obyvateľov obce, ktorí ešte nezaplatili poplatok za odvoz komunálneho odpadu za rok 2021, aby to uhradili do 03.05.2021, lebo od mája budú vyvážané len tie nádoby, ktoré sú označené nálepkou o zaplatení poplatku za rok 2021.

---

Trnavský samosprávny kraj spustil vlastnú mobilnú očkovaciu jednotku proti ochoreniu COVID-19.  Výjazdová očkovacia služba bude ponúknutá len imobilným a ťažko chodiacim osobám. Kto má záujem o očkovanie, nech sa hlási u svojho obvodného lekára, alebo na obecnom úrade. Potrebné údaje na registráciu sú: meno a priezvisko, rodné číslo, adresa a telefónny kontakt.

OZNÁMENIE: 20.04.2021

Oznamuje obyvateľom, že odvoz plastového odpadu z domácností sa uskutoční dňa 22.04.2021 (štvrtok) v skorých ranných hodinách.

 

 

OZNÁMENIE: 06.04.2021

Oznamuje obyvateľom, že od 08.04.2021 otváracia doba Zberného dvora je nasledovná:

.  štvrtok  -    15:00 - 19:00 hod.

.  sobota  -    08:00 - 14:00 hod.

Vstup na zberný dvor je povolený len s rúškom (respirátor FFP2) a preukázaním sa s negatívnym testom!

 

OZNÁMENIE: 29.03.2021

Oznamuje obyvateľom, že  tento týždeň bude Zberný dvor otvorený nasledovne:

.  utorok (30.3.2021) a štvrtok (01.04.2021) v čase od 15:00 hod. do 19:00 hod.

.  sobota (03.04.2021) v čase od 08:00 hod. do 14:00 hod.

Vstup na zberný dvor je povolený len s rúškom (respirátor FFP2) a preukázaním sa s negatívnym testom!

28.03.2021: Deň učiteľov

Pri príležitosti výročia narodenia Jána Amosa Komenského by sme dnes, ako každý rok, radi pozdravili všetkých pedagógov, učiteľov. Je to ťažké, ale celoživotné povolanie. Každý deň musia spĺňať očakávania rodičov a študentov, odovzdávanie vedomostí nie je jednoduché. Nestačí, aby pedagóg mal lexikálne vedomosti, ale aby bol človekom a vzorom. Oddaní pedagógovia neučia učivo, učia naše deti. Formujú detské osobnosti, zdokonaľujú ich morálku.

Všetkým pedagógom, učiteľom prajeme veľa sily, zdravia a vytrvalosti v tejto dobe poznačenej koronavírusom. 

JUDr. Tibor Fehér - starosta obce

 

OZNÁMENIE: 23.03.2021

Oznamuje obyvateľom, že odvoz plastového odpadu z domácností sa uskutoční dňa 25.03.2021 (štvrtok) v skorých ranných hodinách.

 

OZNÁMENIE: 17.03.2021

Oznamujeme obyvateľom, že od 22.03.2021 do odvolania, bude obecný úrad v obmedzenom režime prístupný verejnosti pre vybavovanie úradných úkonov, ktoré sa nedajú urobiť na diaľku (listom, e-mailom, telefonicky, platby prevodom na účet a pod.) a to:

pondelok         od 09.00 do 12.00 hod.

streda               od 09.00 do 12.00 hod.

piatok               od 09.00 do 12.00 hod.

Podmienkou vstupu do budovy úradu je predloženie negatívneho Covid-19 testu, potvrdenia o prekonaní ochorenia Covid-19, nie staršieho ako 3 mesiace, alebo potvrdenia o 2. očkovaní.

OZNÁMENIE: 16.03.2021

Oznamuje obyvateľom, že od 16.3.2021 bude zberný dvor otvorený nasledovne:

. každý utorok a štvrtok v čase od 14:00 hod. do 18:00 hod.

. a každú sobotu v čase od 08:00 hod. do 14:00 hod.

Vstup na zberný dvor je povolený len s rúškom (respirátor FFP2) a preukázaním sa s negatívnym testom!

 

OZNÁMENIE: 09.04.2021

Oznamujeme obyvateľom, že odvoz papierového odpadu z domácností sa uskutoční dňa 11.03.2021 (štvrtok) v skorých ranných hodinách.

 

OZNÁMENIE: 08.03.2021

Obecný úrad oznamuje obyvateľom, že v mesiaci marec 2021 bude Zberný dvor otvorený nasledovne:

každý utorok, stredu a štvrtok v čase od 14:00 hod. do 18:00 hod.

Vstup na zberný dvor je povolený len s rúškom (respirátor FFP2) a preukázaním sa s negatívnym testom!

 

OZNÁMENIE: 02.03.2021

Oznamujeme obyvateľom, že MUDr. Katarína Meltsóková, obvodná lekárka v dňoch 04. a 05. marca 2021, t. j. vo štvrtok a piatok, nebude ordinovať.

 

OZNÁMENIE: 01.03.2021

Oznamujeme obyvateľom, vzhľadom na skutočnosť, že zberný dvor je dočasne zatvorený,  dňa 02.03.2021 (utorok) pracovníci obce vykonajú zber skla z domácností a dňa 03.03.2021 (streda) zber obalov z Tetrapacku (obaly od mlieka, džúsov) a kovov z domácností.

Kto má záujem o tieto služby, v utorok a stredu, ráno do 08.00 hod. nech vyloží pred svoj dom aktuálne zberané odpady, roztriedené zvlášť do kartónových krabíc, priesvitných igelitových vriec, resp. igelitových tašiek.

OZNÁMENIE: 24.02.2021

Oznamujeme obyvateľom, že odvoz plastového odpadu z domácností sa uskutoční dňa 25.02.2021 (štvrtok) v skorých ranných hodinách.

Upozornenie!!!

Policajný zbor opakovane, v čase vzniknutej situácie pandémie ochorenia COVID-19, dôrazne upozorňuje občanov, najmä seniorov na obozretnosť pri sčítaní, ktoré je založené na novom koncepte a je moderným plne elektronickým sčítaním. Sčítanie bude realizované v dňoch od 15. februára 2021 - do 31. marca 2021, teda 6 kalendárnych týždňov, pri ktorom sa obyvateľ sčíta sám alebo pomocou blízkej osoby na akomkoľvek mieste s využitím počítača, tabletu alebo mobilného telefónu s pripojením na internet a to prostredníctvom sčítacieho formulára na webovej stránke www.scitanie.sk.

Ak sa obyvateľ nemôže alebo nevie sčítať sám s pomocou svojich blízkych, na splnenie povinnosti sčítania obyvateľov 2021, bude môcť využiť asistované sčítanie, čo znamená, že:

1) v každej obci/meste budú zriadené kontaktné miesta, kde obyvateľovi so sčítaním pomôže stacionárny asistent, ak sa obyvateľ sám dostaví na takéto kontaktné miesto,

2) na území obce/mesta budú pôsobiť tiež mobilní asistenti, ktorí navštívia domácnosť obyvateľa, ak občan o takúto službu sám telefonicky požiada (napr. z dôvodu imobility, choroby alebo iného dôvodu).

Policajný zbor v tejto súvislosti dôrazne vyzýva obyvateľov, aby si pri elektronickom sčítaní v rámci rodiny vzájomne pomohli a pomohli pri sčítaní sa svojim príbuzným, ak ich o to požiadajú alebo blízkym, ktorí si nevedia poradiť s elektronickým sčítaním, najmä svojim rodičom a starým rodičom, príp. susedom z radov seniorov, ak ich o to sami požiadajú.

Asistenčné sčítanie bude pravdepodobne prebiehať v dobe od 01. apríla do 31. októbra 2021 stacionárnymi asistentmi na zriadených kontaktných miestach obce/mesta, ale najmä mobilnými asistentmi, ktorí by iba na základe telefonickej žiadosti obyvateľa mali prísť vykonať sčítanie priamo do obydlia.

V tejto súvislosti Policajný zbor:

 1. upozorňuje seniorov,

- aby boli obozretní voči neznámym osobám, ktoré by ich mohli telefonicky alebo osobne kontaktovať a ponúkať pomoc pri elektronickom sčítaní alebo asistenčnom sčítaní,

    2. odporúča seniorom:

- aby v prípade, že potrebujú pomoc pri elektronickom sčítaní, žiadali o pomoc iba svojich príbuzných, príp. známych, teda osoby, ktoré poznajú a ktorým dôverujú,

- aby v žiadnom prípade nevpúšťali cudzie osoby do svojich príbytkov, tiež osoby, ktoré nepoznajú, príp. osoby, ktoré ich navštívili a sami (bez ich kontaktovania) im ponúkajú pomoc pri sčítaní,

3.  vyzýva seniorov,

ak sa nemôžu alebo nevedia sčítať sami alebo s pomocou svojich blízkych, aby sa pri asistenčnom sčítaní:

- osobne dostavili na zriadené kontaktné miesta obce/mesta, kde ich sčíta stacionárny asistent alebo

- telefonicky kontaktovali obec alebo call centrum (02/ 20 92 49 19) a požiadali o pomoc pri sčítaní, kde ich mobilný asistent sčíta priamo v bydlisku (mobilných asistentov sčítania ustanovuje obec/mesto a budú sa povinne preukazovať preukazom). Pri tomto sčítaní je žiadúce, aby si dohodli presný čas príchodu, meno a priezvisko mobilného asistenta, aby zabránili podvodníkom kontaktovanie ich osoby napr. pod legendou mobilného asistenta, resp. inej pomoci pri sčítaní s cieľom podvodne vylákať od nich peniaze, prípadne zneužiť ich doklady totožnosti,

- aby boli zvlášť opatrní na podvodníkov, ktorí by sa mohli vydávať za mobilných asistentov a predstierať tak pomoc obce/mesta pri asistenčnom sčítaní,

4.  žiada seniorov,

aby v prípadoch, kedy vznikne podozrenie z podvodného konania neznámymi osobami kontaktovali políciu na čísle 158.

     Pri tejto príležitosti, vzhľadom na súčasnú situáciu a opatrenia v súvislosti s ochorením COVID-19, Policajný zbor tiež dôrazne apeluje na verejnosť, najmä na seniorov, aby v žiadnom prípade neverili osobám, ktoré ich telefonicky kontaktujú v súvislosti s ochorením COVID-19 a žiadajú od nich, aby zaplatili peniaze za očkovaciu vakcínu pre nich alebo ich príbuzných, zaplatili rôzne poplatky za testovanie na ochorenie COVID-19 alebo inak finančne kompenzovali opatrenia v súvislosti s týmto ochorením. V týchto prípadoch je potrebné komunikovať len s príslušnými orgánmi a subjektmi, v danej veci nereagovať bezprostredne (v strese), najprv si overiť uvádzané skutočnosti i za pomoci príbuzných alebo blízkych a ak v tejto súvislosti vznikne podozrenie z podvodného (protiprávneho) konania, ihneď kontaktovali Policajný zbor na čísle 158.

Bezpečne na internete „Nikdy nevieš, kto sa pozerá”

Milí rodičia, touto cestou Vás žiadame, aby ste dozreli na Vaše deti, oboznámili ich s nebezpečenstvom surfovania na internete. V tomto čase deti kvôli pandemickej situácii veľmi veľa času strávia na internete. Polícia zaznamenáva čím viac prípadov, kedy cudzí ľudia využijú dôverčivosť detí, vylákajú od nich osobné údaje, vyhrážajú sa, alebo žiadajú o osobné stretnutie ....

Milé deti! Ako sa bezpečne správať keď surfujete na internete!!!

Najdôležitejšie je, aby ste:

 • nepoužívajte jednoduché a ľahko uhádnuteľné heslá, pri voľbe používajte čísla, veľké aj malé písmená, alebo špeciálne znaky
 • Chráňte si svoje heslo! Nezapisujte si ho, radšej si ho zapamätajte. Neposielajte svoje heslo nikomu, ani ho neprezrádzajte

Nezabudnite!!!

 • nie všetky informácie na nete sú pravdivé
 • nikdy nedávam nikomu telefónne číslo a adresu
 • nikoho cez internet neurážam, neponižujem, nezastrašujem, nezosmiešňujem
 • ak sa cítim nepríjemne pri komunikácii –zastavím ju a nereagujem
 • ak ma niekto cez internet, SMS zastrašuje alebo posiela nepríjemné správy poviem to rodičom 
 • nekomunikujem cez webkamery s osobami, ktoré nepoznám
 • neposielam cudzím svoju profilovú fotku alebo selfie – môže byť zneužitá a upravená
 • nikdy nedohadujem stretnutia s osobami, ktorých nepoznám, bez toho aby to niekto o tom vedel
 • neuverejňujem fotografie v spodnom prádle alebo v plavkách – neposielam ich nikomu
 • nesťahuj neznáme stránky – môžu tam byť vírusy
 • nepodľahni sľubom – ak cudzia osoba sľubuje kredit, dobitie mobilu a ani telefón za 500 Eur. Platí to aj pri komunikácii s kamarátom.

STÁLE PLATÍ: TO ČO SA NEPÁČI TEBE – NEROB INÉMU!

Ak sa dostanete do nebezpečnej situácie, ako napr. bude sa vám niekto vyhrážať, odcudzí váš profil, či pozmení fotky, alebo vo vašom mene bude vypisovať kamarátom neslušné kommenty:

 • Okamžite to povedzte svojím rodičom
 • Na stránke www.stopline.sk môžete žiadať o STOPNUTIE Vašej stránky
 • AK POTREBUJEŠ POMOC – Linka Detskej Istoty 116 111
 • Obráťte sa spoločne s rodičmi na políciu, kde všetko podrobne porozprávajte policajtovi

Ten, kto vám robí zle svojím činom sa môže dopustiť priestupku, či trestného činu, za čo môže byť stíhaný. Zákon hovorí, že za priestupok, ak napr. napíše niekto pod vaše fotky vulgárne slová, vyhráža sa, tak tá osoba môže byť stíhaná ak už dovŕšila 15 rokov svojho života. A trestného činu sa dopúšťa osoba, ak napr. niekoho ohovára, či sa nebezpečné vyhráža (napr. napíše vám, že vás zabije), v tom prípade osoba musí mať 14 rokov, aby mohla byť stíhaná za svoj čin.

Preto si aj vy premyslite, akú komunikáciu budete viesť a s kým. Nie je to hra a môže sa to obrátiť na veľmi vážnu vec.

 

Tým, že trávite veľa času surfovaním na nete a hraním sa, môžete sa stať závislými. 

Čo vlastne znamená závislosť na počítači?

Závislosť na počítači znamená, že veľa času strávite pred počítačom, čo vám môže zhoršiť váš zdravotný stav (poškodenie zraku, stres, ospalosť, nesústredenosť mimo PC). Počítač je istý druh drogy a sú ľudia, ktorí sa musia liečiť, aby sa zbavili tejto závislosti.

Svoj voľný čas využite radšej s rodičmi v prírode, spoločenskými hrami, športovými aktivitami.....

 

OZNÁMENIE: 02.02.2021

Obecný úrad oznamuje obyvateľom, že vzhľadom na skutočnosť, že zberný dvor je dočasne zatvorený,  v priebehu zajtrajšieho dňa – 03.02.2021 - pracovníci obce vykonajú zber skla z domácností. Kto má záujem o túto službu, najneskôr v stredu ráno (03.02.2021) nech vyloží pred svoj dom tento  odpad v kartónovej krabici, resp. igelitovej taške.

 

OZNÁMENIE: 26.01.2021

Oznamujeme obyvateľom, že od 27.01.2021 do 02.02.2021, bude obecný úrad v obmedzenom režime prístupný verejnosti pre vybavovanie úradných úkonov, ktoré sa nedajú urobiť na diaľku (listom, e-mailom, telefonicky, platby prevodom na účet a pod.) a to:

pondelok         od 09.00 do 12.00 hod.

streda                od 09.00 do 12.00 hod.

piatok                od 09.00 do 12.00 hod.

Podmienkou vstupu do budovy úradu je predloženie negatívneho Covid-19 testu s dátumom od 18.01.2021, alebo potvrdenia o prekonaní ochorenia Covid-19, nie staršieho ako 3 mesiace.

OZNÁMENIE: 26.01.2021

Oznamujeme obyvateľom, že odvoz plastového odpadu z domácností sa uskutoční dňa 28.01.2021 (štvrtok) v skorých ranných hodinách.

OZNÁMENIE: 25.01.2021

Obecný úrad oznamuje obyvateľom, že vzhľadom na skutočnosť, že zberný dvor je dočasne zatvorený, dňa 27.01.2021 (streda) pracovníci obce vykonajú zber obalov z Tetrapacku (obaly od mlieka, džúsov) a kovov z domácností.

Kto má záujem o túto službu, najneskôr v stredu ráno nech vyloží pred svoj dom tieto odpady, roztriedené zvlášť do priesvitných igelitových vriec.

 

 

OZNÁMENIE: 12.01.2021

Oznamujeme obyvateľom, že odvoz papierového odpadu z domácností sa uskutoční dňa 14.01.2021 (štvrtok) v skorých ranných hodinách.

 

OZNÁMENIE: 08.01.2020

Obecný úrad oznamuje obyvateľom, že vzhľadom na skutočnosť, že zberný dvor je dočasne zatvorený,  v priebehu zajtrajšieho dňa – 08.01.2021 - pracovníci obce vykonajú zber skla z domácností. Kto má záujem o túto službu, najneskôr zajtra ráno (08.01.2021) nech vyloží pred svoj dom tento  odpad v kartónovej krabici, resp. igelitovej taške.

 

VITALITA n. o. Lehnice oznamuje občanom, že od 11.01.2021 – do 15.01.2021 MUDr. Polóny Pavel a MUDr. Hreško Jozef budú na dovolenke.

Zastupovať ich bude MUDr.Lelkes Imrich so sídlom v Dun.Strede,  tel.č. 031/ 551 44 25

Pre Elektronické zaslanie liekov, môžu volať pacienti do ambulancie sestričke, ktorá v tam bude a rada podá informácie.

Telefónne číslo ambulancie  praktického lekára Vitalita n.o. Lehnice je 031/5918311

OZNÁMENIE: 29.12.2020

Obecný úrad oznamuje obyvateľom, že vzhľadom na skutočnosť, že zberný dvor je dočasne zatvorený,  v priebehu zajtrajšieho dňa – 30.12.2020 - pracovníci obce vykonajú zber skla z domácností. Kto má záujem o túto službu, najneskôr zajtra ráno (30.12.2020) nech vyloží pred svoj dom tento  odpad v kartónovej krabici, resp. igelitovej taške.

Oznámenie: 28.12.2020

Oznamuje obyvateľom, že odvoz komunálneho odpadu z domácností sa uskutoční dňa 31.12.2020 !!!

Oznámenie: 18.12.2020

Oznamujeme obyvateľom, že v zmysle rozhodnutia vlády SR od 21.12.2020 až do odvolania na OBECNOM ÚRADE sa nebudú vybavovať stránky, len v nevyhnutných prípadoch, napr.: úmrtie v rodine a pod.!

Oznamujeme obyvateľom, že od 19.12.2020 od 05:00 hod. je zberný dvor  ZATVORENÝ až do odvolania.

Oznámenie: 09.12.2020

VITALITA n.o. Lehnice oznamuje pacientom, že dňa 23.12.2020  MUDr. Polóny a MUDr. Hreško nebudú ordinovať.

 

Oznámenie: 04.12.2020

Obecný úrad v Novom Živote oznamuje obyvateľom, že odvoz papierového odpadu z domácností sa uskutoční dňa 10. decembra 2020 (vo štvrtok) v skorých ranných hodinách.

 

Oznámenie: 13.11.2020

ÚRADNÉ HODINY NA OBECNOM ÚRADE

od 16.11.2020 do odvolania

 

PONDELOK:                         09.00 hod.   -       12.00 hod.

STREDA:                                09.00 hod.   -       12.00 hod.

                                               13.00 hod.   -       16.30 hod.

PIATOK:                                09.00 hod.   -       12.00 hod.

 

 

Oznámenie: 12.11.2020

Obecný úrad oznamuje obyvateľom, že Zberný dvor v Tonkovciach je dočasne od dnešného dňa ( 12.11.2020) otvorený nasledovne:

 každý štvrtok                    od 13:00 hod. do 17:00 hod.

každú sobotu                   od 08:00 hod. do 14:00 hod

 

 

 

Oznámenie: 06.11.2020

Západoslovenská energetika, akciová spoločnosť oznamuje obyvateľom, že v miestnej časti obce Eliášovce sa v dňoch od 09.11. do 12.11.200 (pondelok až štvrtok) uskutoční odpočet stavu elektromerov. Spoločnosť žiada obyvateľov, aby sprístupnili svoje elektromery pre pracovníkov vykonávajúcich odpočty. Pokiaľ to nie je možné, prosia obyvateľov, aby odpočítaný stav elektromeru napísali na papier, vložili do priesvitného obalu a umiestnili na dobre viditeľné miesto. Za pochopenie ďakujú.

Oznámenie: 05.11.2020

Západoslovenská energetika, akciová spoločnosť oznamuje obyvateľom, že v miestnej časti obce Vojtechovce sa v dňoch 07.11. a 08.11.200 (sobota, nedeľa) uskutoční odpočet stavu elektromerov. Spoločnosť žiada obyvateľov, aby sprístupnili svoje elektromery pre pracovníkov vykonávajúcich odpočty. Za pochopenie ďakujú.

 

Oznámenie: 04.11.2020:

Obecný úrad oznamuje obyvateľom, že vzhľadom na vzniknutú situáciu, v priebehu zajtrajšieho dňa pracovníci obce vykonajú zber skla z domácností, nakoľko zberný dvor je zatvorený. Kto má záujem o túto službu, najneskôr zajtra ráno vyloží pred svoj dom sklenené fľaše v kartónovej krabici, resp. plastovej taške.

 

OZNAM: Zmena prevádzkového režimu prímestských spojov Slovak Lines z dôvodu opatrení v súvislosti s Covid 19.

29.10.2020:

– premávajú spoje označené poznámkou X, X10 a X80

– nepremávajú spoje označené X11 a X81

30.10.2020, 02.11.2020 – 06.11.2020 a 09.11.2020:

– premávajú spoje označené poznámkou X, X11 a X81,

– nepremávajú spoje označené X10 a X80

OZNÁMENIE

V zmysle opatrení ÚVZ SR č. OLP/8326/2020 zo dňa 14.10.2020, sa uzatvára športový areál až do odvolania.

Za pochopenie ďakujeme.

 

Odvoz papierového odpadu z domácností - 15.10.2020

Oznámenie spoločnosti SLOVAK LINES o dočasnom zrušení autobusovej zastávky - Bratislava-Vrakuňa, Píniova ul.

Vykonávacie rozhodnutie komisie EÚ 2018/1669

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Upozornenie pre chovateľov koní

Zrušenie uzávierky cesty I/13 na moste cez Dunaj v Medveďove

Uzávierka cesty I/13 na moste cez Dunaj v Medveďove

Stavebne povolenie - kanalizacia

Oznámenie o začatí konania - povolenie stavby “Nový Život - kanalizácia“

Oznámenie č. OU-DS-OSZP-2115/000829-012 Sza

Odpočet vodomerov

 

Prílohy

Africký mor ošípaných u domácich ošípaných a diviakov

Príloha č. 2.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 444,33 kB

Minimálne požiadavky biologickej bezpečnosti - nekomerčné farmy

Príloha č. 1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 112,01 kB

Aktuálne cestovné poriadky prímestských spojov

102408 od 25.4.21.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 89,92 kB

Zmena cestovných poriadkov od 13.12.2020

Zmeny cestovných poriadkov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 269,44 kB

Zmena prevádzkového režimu prímestských spojov od 30.11.2020

DO_PV_IMS_002_oznam_korona_5_C.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 285,72 kB

Výzva ZSD - okliesnenie stromov a iných porastov

Výzva ZSD.PDF
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,01 MB

Zmena prevádzkového režimu prímestských spojov

DO_PV_IMS_002_oznam_korona_5_C.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 286,89 kB

Odvoz papierového odpadu z domácností.pdf

Odvoz papierového odpadu z domácností.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 213,77 kB

102408.pdf

102408.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 99,42 kB

DO_PV_IMS_002_oznam_Piniova.pdf

DO_PV_IMS_002_oznam_Piniova.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 209,09 kB

Vyk._rozhodnutie_2018-1669.pdf

Vyk._rozhodnutie_2018-1669.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 363,87 kB

Vyhlasenie_casu_zvys_neb_vzniku_poziaru-_upozornenie_23-06-2017.pdf

Vyhlasenie_casu_zvys_neb_vzniku_poziaru-_upozornenie_23-06-2017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 231,77 kB

IA-ziadost_o_sucinnost_IAE-povinnosti_chovatelov_koni-OcU-_MU-290916.pdf

IA-ziadost_o_sucinnost_IAE-povinnosti_chovatelov_koni-OcU-_MU-290916.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,45 MB

Zrusenie_uzavierky.PDF

Zrusenie_uzavierky.PDF
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 549,51 kB

Uzavierka_mostu.PDF

Uzavierka_mostu.PDF
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,96 MB

Stavebne_povolenie_-_kanalizacia.pdf

Stavebne_povolenie_-_kanalizacia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 5 MB

Oznamenie_OU_ZP_DS_-_kanalizacia.PDF

Oznamenie_OU_ZP_DS_-_kanalizacia.PDF
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 178,07 kB

ZP_--_Oznamenie.pdf

ZP_--_Oznamenie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 79,28 kB

Zapadoslovenska_Vodarenska_spolocnost_ziada_obyvatelov.pdf

Zapadoslovenska_Vodarenska_spolocnost_ziada_obyvatelov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 107,96 kB
Dátum vloženia: 18. 10. 2021 7:00
Dátum poslednej aktualizácie: 18. 10. 2021 10:42
Autor: admin prevod

Obec

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Mobilná aplikácia

Mobilná aplikácia V-obraze


Sledujte informácie z nášho webu na svojich inteligentných telefónoch. Využívajte našu novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.

google playapp store

Sociálne siete