Obec Nový Život
Nový Život

KORONAVÍRUS

KORONAVÍRUS

KORONAVÍRUS

Oznámenia vo verejnom záujme: 25.11.2021

Vážení obyvatelia!
V súvislosti so šíriacim sa koronavírusom Vláda SR vyhlásila núdzový stav od 25.11.2021.
Vzhľadom na uvedené skutočnosti Obec Nový Život:
Ruší úradné hodiny obecného úradu až do odvolania. Občanom bude úrad k dispozícii elektronicky alebo telefonicky. V súrnych prípadoch, t. j. úmrtie, a neodkladné záležitosti, môžu obyvatelia zavolať na t. č. 031/5692473, alebo 0918 574 678, v čase bežnej pracovnej doby.

Zberný dvor v Tonkovciach je naďalej otvorený.
Materské školy a základná škola, sú naďalej otvorené, avšak v prípade šírenia ochorenia môžu byť zatvorené.
Platí zákaz verejného zhromažďovania občanov, organizovanie športových a kultúrnych podujatí atď.
Pohostinstvá v obci majú byť zatvorené v zmysle uznesenia Vlády SR.
Zákaz užívania detských ihrísk a ostatných športovísk až do odvolania.

Ďakujeme, že chránite svoje zdravie a zdravie svojich detí !!!

Žiadame Vás, aby ste do obchodov, poštového úradu a ďalších verejných ustanovizní vstupovali výhradne s respirátorom a z jednej rodiny nákupy a úradné záležitosti nech vybavuje iba jedna osoba.

Prosíme Vás, zostaňte doma, zrušte všetky stretnutia a návštevy (babka, dedko)!!! Dbajte, prosím, vo zvýšenej miere na hygienu! Žiadame Vás o pochopenie situácie, nepanikárenie a spoluprácu! Prajeme Vám všetkým vytrvalosť a trpezlivosť! Zároveň žiadame obyvateľov obce o dôsledné dodržiavanie pokynov, ktoré sú zverejnené úradmi a v médiách! Nedodržanie týchto pokynov môže byť sankcionované.

Všetky dôležité opatrenia Úradu verejného zdravotníctva a hlavného hygienika SR, sú zverejnené aj na webovej stránke obce a sociálnej sieti.

OZNÁMENIE: 19.11.2021

* Rozcestníky z web ÚVZ SR k aktuálne platným opatreniam nájdete:  https://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=4512:platne-opatrenia&catid=256:uvod (obmedzenia hromadných podujatí a prevádzok v čase odoslania tejto správy ešte neboli na web ÚVZ SR aktualizované).

* Na webovom odkaze https://automat.gov.sk/ si vyberte okres, pre ktorý hľadáte aktuálne platné opatrenia.

* Všetky dôležité informácie v súvislosti s očkovaním, ktoré pomôžu obyvateľom rozhodnúť viď na webovej stránke https://www.slovenskoproticovidu.sk/sk/

*  info v súvislosti s koronavírusom viď: https://korona.gov.sk/

OZNÁMENIE: 14.05.2021

Oznamujeme obyvateľom, že v rámci župnej výjazdovej očkovacej službe Trnavského samosprávneho kraja  je možné prihlásiť sa na očkovanie:

. imobilný a ťažko chodiaci obyvatelia bez určenia vekovej kategórie – ktorí budú očkovaní priamo v mieste svojho bydliska

.  a obyvatelia nad 70 rokov  - pre ktorých bude vytvorené očkovacie miesto  v obci, o ktorom záujemcov budeme vopred informovať.

Záujemcovia sa môžu hlásiť na obecnom úrade.

OZNÁMENIE: 05.05.2021

Oznamujeme obyvateľom, že v obci sa uskutoční 16. kolo testovania osôb na Covid-19, a to v sobotu (08. mája 2021) od 08.00 hod. do 16.00 hod., na dvoch odberných miestach ako obvykle.

Odberné miesto č. 1 – Obecný úrad, Eliášovce 55, Nový Život

Odberné miesto č. 2 – Kultúrny dom, Tonkovce 330, Nový Život

V záujme urýchlenia postupu pri evidovaní testovaných Vás prosíme, aby ste pri registrácii spolu s občianskym preukazom predložili aj napísané telefónne číslo.

Poďakovanie členom odberných tímov

Köszönetnyilvánítás a tesztelő csoportoknak

 

Odberné miesto č. 1: Nový Život - Eliášovce,  447 / 1+

Odberné miesto č. 2: Nový Život – Tonkovce, 428 / 0+

Ďakujeme za prácu v sobotu – 01.05.2021:

Eva Orošová, Ildikó Ziembová, Attila Nemes, Anikó Bognárová, Csilla Nagy, Peter Nagy, Árpád Gyurkovics, Magdaléna Nagyová, Henrik Egyenes-Pörsök, Mária Duduczová, Renáta Szabóová ml., Monika Fekete, Lenka Rigóová,  Ľuboš Staroň, Silvia Staroňová, Renáta Szabóová, Alžbeta Mészárosová.

Touto cestou ďakujeme našim obyvateľom za disciplinované správanie sa na odberných miestach.


JUDr. Tibor  F e h é r

starosta obce 

 

 

OZNÁMENIE – KÖZLEMÉNY: 28.04.2021

Oznamujeme obyvateľom, že v obci sa uskutoční 15. kolo testovania osôb na Covid-19, a to v sobotu (01. mája 2021) od 08.00 hod. do 16.00 hod., na dvoch odberných miestach ako obvykle.

Odberné miesto č. 1 – Obecný úrad, Eliášovce 55, Nový Život

Odberné miesto č. 2 – Kultúrny dom, Tonkovce 330, Nový Život

V záujme urýchlenia postupu pri evidovaní testovaných Vás prosíme, aby ste pri registrácii spolu s občianskym preukazom predložili aj napísané telefónne číslo.


 

Poďakovanie členom odberných tímov

Köszönetnyilvánítás a tesztelő csoportoknak

 

Odberné miesto č. 1: Nový Život - Eliášovce,  537 / 0+

Odberné miesto č. 2: Nový Život – Tonkovce, 503 / 0+

Ďakujeme za prácu v sobotu – 24.04.2021:

Eva Orošová, Ildikó Ziembová, Alžbeta Víghová, Anikó Bognárová, Julianna Nagyová, Peter Nagy, Árpád Gyurkovics, Magdaléna Nagyová, Henrik Egyenes-Pörsök, Mária Duduczová, Zuzana Rigová, Monika Fekete, Lenka Rigóová,  Ľuboš Staroň, Silvia Staroňová, Renáta Szabóová, Alžbeta Mészárosová.

Touto cestou ďakujeme našim obyvateľom za disciplinované správanie sa na odberných miestach.

JUDr. Tibor  F e h é r 

starosta obce

 

OZNÁMENIE: 21.04.2021

Oznamujeme obyvateľom, že v obci sa uskutoční 14. kolo testovania osôb na Covid-19, a to v sobotu (24. apríla 2021) od 08.00 hod. do 16.00 hod., na dvoch odberných miestach ako obvykle.

Odberné miesto č. 1 – Obecný úrad, Eliášovce 55, Nový Život

Odberné miesto č. 2 – Kultúrny dom, Tonkovce 330, Nový Život

V záujme urýchlenia postupu pri evidovaní testovaných Vás prosíme, aby ste pri registrácii spolu s občianskym preukazom predložili aj napísané telefónne číslo.

Poďakovanie členom odberných tímov

Odberné miesto č. 1: Nový Život - Eliášovce,  582 / 0+

Odberné miesto č. 2: Nový Život – Tonkovce, 550 / 0+

Ďakujeme za prácu v sobotu – 17.04.2021:

Eva Orošová, Ildikó Ziembová, Attila Nemes, Anikó Bognárová, Csilla Nagy, Peter Nagy, Árpád Gyurkovics, Magdaléna Nagyová, Henrik Egyenes-Pörsök, Mária Duduczová, Zuzana Rigová, Monika Fekete, Lenka Rigóová,  Ľuboš Staroň, Silvia Staroňová, Renáta Szabóová, Alžbeta Mészárosová.

Touto cestou ďakujeme našim obyvateľom za disciplinované správanie sa na odberných miestach.

JUDr. Tibor  F e h é r 

starosta obce

 

 

 

 

 

 

OZNÁMENIE: 15.04.2021

Oznamujeme obyvateľom, že v obci sa uskutoční 13. kolo testovania osôb na Covid-19, a to v sobotu (17. apríla 2021) od 08.00 hod. do 16.00 hod., na dvoch odberných miestach ako obvykle.

Odberné miesto č. 1 – Obecný úrad, Eliášovce 55, Nový Život

Odberné miesto č. 2 – Kultúrny dom, Tonkovce 330, Nový Život

V záujme urýchlenia postupu pri evidovaní testovaných Vás prosíme, aby ste pri registrácii spolu s občianskym preukazom predložili aj napísané telefónne číslo.

Podľa Covid automatu od 19.04.2021 je okres Dunajská Streda zaradený do 2. stupňa varovania, označený červenou farbou.

Poďakovanie členom odberných tímov

Odberné miesto č. 1: Nový Život - Eliášovce,  652 / 0+

Odberné miesto č. 2: Nový Život – Tonkovce, 550 / 0+

Ďakujeme za prácu v sobotu – 10.04.2021:

Eva Orošová, Ildikó Ziembová, Alžbeta Víghová, Anikó Bognárová, Csilla Nagy, Peter Nagy, Árpád Gyurkovics, Magdaléna Nagyová, Henrik Egyenes-Pörsök, Mária Duduczová, Zuzana Rigová, Monika Fekete, Lenka Rigóová,  Ľuboš Staroň, Silvia Staroňová, Renáta Szabóová, Alžbeta Mészárosová.

Touto cestou ďakujeme našim obyvateľom za disciplinované správanie sa na odberných miestach.

JUDr. Tibor  F e h é r

starosta obce 

 

 

 

OZNÁMENIE: 09.04.2021

Oznámenie k platnosti certifikátu od budúceho týždňa od 12. apríla 2021, od času zaradenia okresu do červenej zóny v 2. stupni varovania.

V súlade s doteraz platným uznesením vlády SR č. 160 zo 17. marca 2021 k návrhu na opakované predĺženie času trvania núdzového stavu podľa čl. 5 ods. 2 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády SR č. 587 z 30. septembra 2020 a na prijatie opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov Vám oznamujeme okrem ostatných ustanovení v dotknutom uznesení:

- certifikát bude platný 14 dní - na cestu do a z práce - zamestnania alebo pobyt v prírode,

- POZOR, POZOR - podľa predmetného uznesenia napríklad na cestu a späť na poštu (vrátane výdajného miesta zásielkovní), do banky, poisťovne, do zberného dvora, do  čistiarne  odevov, na kúpu novín a tlačovín, do očnej optiky, knižnice, servisu bicyklov, servisu motorových vozidiel, cestu do služby technickej a emisnej kontroly vozidiel, na zberné miesta pre príjem žiadostí na vydanie tachografických kariet, do záhradkárstva, do opravovne obuvi, servisu telekomunikačnej techniky taktiež pre všetky typy škôl (zamestnanci , rodičia, žiaci na 10 rokov) sú platné len 7-dňové certifikáty. Ináč zákaz vychádzania je samozrejme v platnosti naďalej...,

- usmernenia a podmienky preukazovania sa (certifikát, doklad o očkovaní, prekonaní choroby a iné) sú taxatívne vymedzené v uznesení vlády SR č. 160 zo 17. marca 2021

OZNÁMENIE: 07.04.2021

Oznamujeme obyvateľom, že v obci sa uskutoční 12. kolo testovania osôb na Covid-19, a to v sobotu (10. apríla 2021) od 08.00 hod. do 18.00 hod., na dvoch odberných miestach ako obvykle.

Odberné miesto č. 1 – Obecný úrad, Eliášovce 55, Nový Život

Odberné miesto č. 2 – Kultúrny dom, Tonkovce 330, Nový Život

V záujme urýchlenia postupu pri evidovaní testovaných Vás prosíme, aby ste pri registrácii spolu s občianskym preukazom predložili aj napísané telefónne číslo.

Podľa Covid automatu od 12.04.2021 je okres Dunajská Streda zaradený do 2. stupňa varovania, označený červenou farbou.

Certifikát o negatívnom výsledku testu od 12. apríla 2021 nemôže byť starší ako 14 dní.

 

Poďakovanie členom odberných tímov

 

Odberné miesto č. 1: Nový Život - Eliášovce,  573 / 1+

Odberné miesto č. 2: Nový Život – Tonkovce, 486 / 1+

Ďakujeme za prácu v sobotu – 03.04.2021:

Eva Orošová, Ildikó Ziembová, Attila Nemes, Anikó Bognárová, Csilla Nagy, Peter Nagy, Árpád Gyurkovics, Magdaléna Nagyová, Henrik Egyenes-Pörsök, Nora Egyener-Pörsök, Zuzana Rigová, Monika Fekete, Lenka Rigóová,  Ľuboš Staroň, Silvia Staroňová, Renáta Szabóová, Alžbeta Mészárosová.

Touto cestou ďakujeme našim obyvateľom za disciplinované správanie sa na odberných miestach. Každému obyvateľovi obce želáme príjemné prežitie netradičných Veľkonočných sviatkov.   

JUDr. Tibor  F e h é r - starosta obce

 

OZNÁMENIE: 30.03.2021

 

Oznamujeme obyvateľom, že v obci sa uskutoční 11. kolo testovania osôb na Covid-19, a to v sobotu (03. apríla 2021) od 07.00 hod. do 13.00 hod., na dvoch odberných miestach ako obvykle.

Odberné miesto č. 1 – Obecný úrad, Eliášovce 55, Nový Život

Odberné miesto č. 2 – Kultúrny dom, Tonkovce 330, Nový Život

V záujme urýchlenia postupu pri evidovaní testovaných Vás prosíme, aby ste pri registrácii spolu s občianskym preukazom predložili aj napísané telefónne číslo.

Podľa Covid automatu od 05.04.2021 je okres Dunajská Streda zaradený do III. stupňa varovania, označený bordovou farbou.

Certifikát o negatívnom výsledku testu od 05. apríla 2021 nemôže byť starší ako 7 dní.

OZNÁMENIE od TTSK: 29.03.20021

 

Čakáreň na vakcínu od 18 rokov alebo ak chcete náhradníci, ktorí spĺňajú nasledujúce kritéria sa môžu registrovať cez župnú čakáreň a budú očkovaní aj keď nespĺňajú kritérium veku.

www.cakarentt.sk

 

Keďzě sa jedná okrem vybratých profesií o ľudí so závažnými a menej závažnými ochoreniami je dôležitá konzultlácia s lekárom.

Podrobnosti nájdete na registračnom webe - www.cakarentt.sk

 

Zoznam kto sa môže registrovať je na stránke, môže sa aktualizovať podľa vyhlášky, teraz sa jedná najmä o ľudí:

 

1.

s ťažkým zdravotným postihnutím

2.

so závažnou chorobou významne zvyšujúcou riziko závažného priebehu ochorenia COVID-19; osobou so závažnou chorobou významne zvyšujúcou riziko závažného priebehu ochorenia COVID-19 je napríklad pacient 2a.

s onkologickým ochorením v štádiu liečby ochorenia, 2b.

s aktívnou formou hemato-onkologického ochorenia, 2c.

po transplantácii solídnych orgánov,

2d.

o transplantácii krvotvorných buniek (BMT), 2e.

s chronickou obštrukčnou bronchopulmonálnou chorobou v štádiu GOLD C, D, 2f.

v minulosti liečený pre závažnú formu sepsy alebo ktorý prekonal v minulosti aspoň dvakrát pneumóniu so závažným priebehom, 2g.

so stredne ťažkým a ťažkým stupňom reštrikčnej ventilačnej poruchy, 2h.

s chronickým srdcovým zlyhaním (NYHA III, IV), 2i.

po cievnej mozgovej príhode s trvalými závažnými následkami, 2j.

so závažnou formou pľúcnej hypertenzie, závažnými formami reštrikčných ochorení srdca, 2k.

s diabetes mellitus s orgánovou manifestáciou ochorenia na minimálne 2 orgánoch, 2l.

s HIV v štádiu AIDS/late presenter,

2m.

s chronickým zlyhaním obličiek (GF menej ako 0,5 ml/s), 2n.

s extrémnou obezitou – BMI vyšší ako 35, 2o.

so závažnými psychiatrickými chorobami (vysoké riziko prenosu infekcie na ostatných), 2p.

s cirhózou pečene,

2q.

so závažnými metabolickými chorobami, dispenzarizovaný a vyžadujúci substitučnú liečbu, 2r.

so závažnou poruchou imunity, vyžadujúci dispenzarizáciu a substitučnú liečbu, 2s.

so závažnou neurologickou chorobou – sclerosis multiplex vyžadujúcou liečbu, myasteniou gravis, amyotrofickou laterálnou sklerózou a iným, 2t.

s mentálnou, vrodenou alebo inou chorobou s významným znížením kognitívnych funkcií (významné riziko šírenia ochorenia), 2u.

so závažnou formou reumatologických, gastroenterologických a iných ochorení vyžadujúcich biologickú liečbu, 2v.

so závažnými poruchami hemokoagulácie,

2x.

so závažným priebehom infekčných ochorení (napr. tuberkulóza) alebo 3.

so stredne závažnou chorobou zvyšujúcou riziko závažného priebehu ochorenia COVID-19; osobou so stredne závažnou chorobou zvyšujúcou riziko závažného priebehu ochorenia COVID-19 je napríklad pacient 3a.

s onkologickým ochorením v dlhodobej remisii, 3b.

s onkologickým ochorením prekonaným v minulosti, 3c.

s druhým a tretím stupňom hypertenzie ESH/EHC, 3d.

s ischemickou chorobou srdca, pacient po prekonaní infarktu myokardu a cievnej mozgovej príhody bez závažnejších komplikácií, 3e.

s chronickou obštrukčnou bronchopulmonálnou chorobou v štádiu GOLD A,B, 3f.

liečený pre bronchiálnu astmu a závažné formy alergie a atopie, 3g.

s miernym stupňom reštrikčnej ventilačnej poruchy, 3h.

s diabetes mellitus s postihnutím jedného orgánu, 3i.

s v minulosti prekonanou sepsou alebo pneumóniou, 3j.

HIV pozitívny, ktorý nie je v štádiu AIDS, 3k.

s chronickým zlyhaním obličiek (GF vyššie ako 0,5 ml/s), 3l.

s obezitou – BMI vyšší ako 30,

3m.

so stredne závažnou duševnou chorobou (vyššie riziko prenosu infekcie na ostatných), 3n.

s chronickou chorobou pečene, ktorá nie je v štádiu cirhózy, 3o.

so stredne závažnou metabolickou chorobou, dispenzarizovaný a nevyžadujúci substitučnú liečbu, 3p.

so stredne závažnou poruchou imunity, vyžadujúci dispenzarizáciu a substitučnú liečbu, 3q.

so stredne závažnou formou reumatologických, chronických gastroenterologických a iných ochorení nevyžadujúcich biologickú liečbu, 3r.

so stredne závažnými poruchami hemokoagulácie, 4.

s vekom najmenej 50 rokov, ktorá je

4a.

osobou, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie,3) alebo osobou, ktorá opatruje fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanú podľa posudku vydaného podľa osobitného predpisu,4) alebo 4b.

osobou, ktorá má podľa zmluvy o výkone osobnej asistencie podľa osobitného predpisu3) vykonávať osobnú asistenciu fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, 4c.

zamestnancom subjektu prevádzkujúceho maloobchodnú prevádzku alebo prevádzku poskytujúcu služby, na ktorú sa nevzťahuje uzatvorenie prevádzky nariadené podľa osobitného predpisu,5) ak je zamestnancom, ktorý prichádza do priameho kontaktu s klientami v tejto prevádzke alebo 4d.

vodičom vozidla mestskej hromadnej dopravy, vodičom vozidla prímestskej dopravy alebo vnútroštátnej diaľkovej dopravy, vodičom vozidla taxislužby, kontrolórom mestskej hromadnej dopravy alebo sprievodcom v osobnej železničnej doprave

 

-----------------

Mgr. Jozef Viskupič

Župan Trnavského Kraja

OĽaNO

 

Poďakovanie členom odberných tímov

Köszönetnyilvánítás a tesztelő csoportoknak

Odberné miesto č. 1: Nový Život - Eliášovce,  619 / 1+

Odberné miesto č. 2: Nový Život – Tonkovce, 566 / 3+

Ďakujeme za prácu v sobotu – 27.03.2021:

Eva Orošová, Ildikó Ziembová, Alžbeta Víghová, Anikó Bognárová, Csilla Nagy, Peter Nagy, Árpád Gyurkovics, Magdaléna Nagyová, Mária Duduczová, Nora Egyener-Pörsök, Zuzana Rigová, Monika Fekete, Lenka Rigóová,  Ľuboš Staroň, Silvia Staroňová, Renáta Szabóová, Alžbeta Mészárosová.

Touto cestou ďakujeme našim obyvateľom za disciplinované správanie sa na odberných miestach.   

 JUDr. Tibor  F e h é r 

starosta obce

 

 

 

 

 

 

OZNÁMENIE: 25.03.2021

Oznamujeme obyvateľom, že v obci sa uskutoční 10. kolo testovania osôb na Covid-19, a to v sobotu (27. marca 2021) od 08.00 hod. do 18.00 hod., na dvoch odberných miestach ako obvykle.

Odberné miesto č. 1 – Obecný úrad, Eliášovce 55, Nový Život

Odberné miesto č. 2 – Kultúrny dom, Tonkovce 330, Nový Život

Odporúčané poradie príchodu na testovanie:

Osoby s priezviskom začínajúcim sa na písmeno A až K do 12.00 hod., na písmeno L až Z od 13.00 hod.

Testovanie sa týka predovšetkým osôb, v produktívnom veku.

Podľa Covid automatu od 29.03.2021 je okres Dunajská Streda zaradený do III. stupňa varovania, označený bordovou farbou.

Zároveň oznamujeme, že škola a predškolské zariadenia v obci nebudú otvorené.

Certifikát o negatívnom výsledku testu od 29. marca 2021 nemôže byť starší ako 7 dní.

 

 

Poďakovanie členom odberných tímov

Odberné miesto č. 1: Nový Život - Eliášovce,  631 / 0+

Odberné miesto č. 2: Nový Život – Tonkovce, 571 / 0+

Ďakujeme za prácu v sobotu – 20.03.2021:

Eva Orošová, Ildikó Ziembová, Alžbeta Víghová, Juliana Nagyová, Csilla Nagy, Peter Nagy, Attila Nemes, Magdaléna Nagyová, Mária Duduczová, Nora Egyener-Pörsök, Zuzana Rigová, Monika Fekete, Lenka Rigóová,  Ľuboš Staroň, Silvia Staroňová, Alžbeta Mészárosová.

Touto cestou ďakujeme našim obyvateľom za disciplinované správanie sa na odberných miestach.   

 JUDr. Tibor  F e h é r

 starosta obce 

 

 

OZNÁMENIE: 19.03.2021

Oznamujeme obyvateľom, že v obci sa uskutoční 9. kolo testovania osôb na Covid-19, a to v sobotu (20. marca 2021) od 08.00 hod. do 18.00 hod., na dvoch odberných miestach ako obvykle.

Odberné miesto č. 1 – Obecný úrad, Eliášovce 55, Nový Život

Odberné miesto č. 2 – Kultúrny dom, Tonkovce 330, Nový Život

Odporúčané poradie príchodu na testovanie:

Osoby s priezviskom začínajúcim sa na písmeno A až K do 12.00 hod., na písmeno L až Z od 13.00 hod.

Testovanie sa týka predovšetkým osôb, v produktívnom veku.

Podľa Covid automatu od 22.03.2021 je okres Dunajská Streda zaradený do III. stupňa varovania, označený bordovou farbou.

Zároveň oznamujeme, že škola a predškolské zariadenia v obci nebudú otvorené.

Certifikát o negatívnom výsledku testu od 22. marca 2021 nemôže byť starší ako 7 dní.

 

Poďakovanie členom odberných tímov

Odberné miesto č. 1: Nový Život - Eliášovce,  610 / 0+

Odberné miesto č. 2: Nový Život – Tonkovce, 570 / 7+

Ďakujeme za prácu v sobotu – 13.03.2021:

Eva Orošová, Ildikó Ziembová, Alžbeta Víghová, Ildikó Ballová, Csilla Nagy, Peter Nagy, Attila Nemes, Magdaléna Nagyová, Mária Duduczová, Nora Egyener-Pörsök, Zuzana Rigová, Monika Fekete, Lenka Rigóová,  Ľuboš Staroň, Silvia Staroňová, Alžbeta Mészárosová.

Touto cestou ďakujeme našim obyvateľom za disciplinované správanie sa na odberných miestach.   

   JUDr. Tibor  F e h é r

   starosta obce 

 

 

OZNÁMENIE: 11.03.2021

Oznamujeme obyvateľom, že v obci sa uskutoční 8. kolo testovania osôb na Covid-19, a to v sobotu (13. marca 2021) od 08.00 hod. do 18.00 hod., na dvoch odberných miestach ako obvykle.

Odberné miesto č. 1 – Obecný úrad, Eliášovce 55, Nový Život

Odberné miesto č. 2 – Kultúrny dom, Tonkovce 330, Nový Život

Odporúčané poradie príchodu na testovanie:

Osoby s priezviskom začínajúcim sa na písmeno A až K do 12.00 hod., na písmeno L až Z od 13.00 hod.

Testovanie sa týka predovšetkým osôb, v produktívnom veku.

Podľa Covid automatu od 08.03.2021 je okres Dunajská Streda zaradený do IV. stupňa varovania, označený čiernou farbou.

Zároveň oznamujeme, že škola a predškolské zariadenia v obci nemôžu byť otvorené.

Certifikát o negatívnom výsledku testu od 15. marca 2021 nemôže byť starší ako 7 dní.

 

Poďakovanie členom odberných tímov

 

Odberné miesto č. 1: Nový Život - Eliášovce,  583 / 0+

Odberné miesto č. 2: Nový Život – Tonkovce, 586 / 1+

Ďakujeme za prácu v sobotu – 06.03.2021:

Eva Orošová, Ildikó Ziembová, Alžbeta Víghová, Ildikó Ballová, Juliana Nagyová, Peter Nagy, Attila Nemes, Magdaléna Nagyová, Renáta Szabóová, Irena Hideghéthyová, Mária Duduczová, Renáta Cséfalvaiová, Monika Fekete, Lenka Rigóová,  Anikó Bognárová, Peter Buday, Alžbeta Mészárosová.

Za prípravné práce vykonané v priebehu týždňa by som sa chcel poďakovať aj zamestnancom obecného úradu.

Touto cestou ďakujeme našim obyvateľom za disciplinované správanie sa na odberných miestach.   

 JUDr. Tibor  F e h é r

 starosta obce 

 

OZNÁMENIE: 04.03.2021

Oznamujeme obyvateľom, že v obci sa pripravujeme na vykonanie 7. kola testovania osôb na Covid-19, a to v sobotu (06. marca 2021) od 08.00 hod. do 18.00 hod., na dvoch odberných miestach ako obvykle.

Odberné miesto č. 1 – Obecný úrad, Eliášovce 55, Nový Život

Odberné miesto č. 2 – Kultúrny dom, Tonkovce 330, Nový Život

Odporúčané poradie príchodu na testovanie:

Osoby s priezviskom začínajúcim sa na písmeno A až K do 12.00 hod., na písmeno L až Z od 13.00 hod.

Testovanie sa týka predovšetkým osôb, v produktívnom veku.

Podľa Covid automatu od 08.03.2021 je okres Dunajská Streda zaradený do IV. stupňa varovania, označený čiernou farbou.

Zároveň oznamujeme, že škola a predškolské zariadenia v obci nemôžu byť otvorené.

Certifikát o negatívnom výsledku testu od 08. marca 2021 nemôže byť starší ako 7 dní.

OZNÁMENIE: 24.02.2021

Oznamujeme obyvateľom, že v obci sa pripravujeme na vykonanie 6. kola testovania osôb na Covid-19, a to v sobotu (27. februára 2021) od 08.00 hod. do 18.00 hod., na dvoch odberných miestach ako obvykle.

Odberné miesto č. 1 – Obecný úrad, Eliášovce 55, Nový Život

Odberné miesto č. 2 – Kultúrny dom, Tonkovce 330, Nový Život

Odporúčané poradie príchodu na testovanie:

Osoby s priezviskom začínajúcim sa na písmeno A až K do 12.00 hod., na písmeno L až Z od 13.00 hod.

Testovanie sa týka predovšetkým osôb, v produktívnom veku.

Podľa Covid automatu od 01.03.2021 je okres Dunajská Streda zaradený do IV. stupňa varovania, označený čiernou farbou.

Zároveň oznamujeme, že škola a predškolské zariadenia v obci nemôžu byť otvorené.

Certifikát o negatívnom výsledku testu od 01. marca 2021 nemôže byť starší ako 7 dní.

 

Poďakovanie členom odberných tímov

Odberné miesto č. 1: Nový Život - Eliášovce,  576 / 1+

Odberné miesto č. 2: Nový Život – Tonkovce, 512 / 0+

Ďakujeme za prácu v sobotu – 20.02.2021:

Eva Orošová, Ildikó Ziembová, Alžbeta Víghová, Ildikó Ballová, Csilla Nagy, Árpád Gyurkovics,  Peter Nagy, Attila Nemes, Renáta Szabóová, Irena Hideghéthyová, Mária Duduczová, Renáta Cséfalvaiová, Monika Fekete, Lenka Rigóová,  Silvia Staroňová, Alžbeta Mészárosová, Ľuboš Staroň.

Za prípravné práce vykonané v priebehu týždňa by som sa chcel poďakovať aj zamestnancom obecného úradu.

Touto cestou ďakujeme našim obyvateľom za disciplinované správanie sa na odberných miestach.   

JUDr. Tibor  F e h é r

starosta obce

 

OZNÁMENIE : 18.02.2021

Oznamujeme obyvateľom, že v obci sa pripravujeme na vykonanie 5. kola testovania osôb na Covid-19, a to v sobotu (20. februára 2021) od 08.00 hod. do 18.00 hod., na dvoch odberných miestach ako obvykle.

Odberné miesto č. 1 – Obecný úrad, Eliášovce 55, Nový Život

Odberné miesto č. 2 – Kultúrny dom, Tonkovce 330, Nový Život

Odporúčané poradie príchodu na testovanie:

Osoby s priezviskom začínajúcim sa na písmeno A až K do 12.00 hod., na písmeno L až Z od 13.00 hod.

Testovanie sa týka predovšetkým osôb, v produktívnom veku.

Podľa Covid automatu od 22.02.2021 je okres Dunajská Streda zaradený do IV. stupňa varovania, označený čiernou farbou.

Zároveň oznamujeme, že škola a predškolské zariadenia v obci nemôžu byť otvorené.

Certifikát o negatívnom výsledku testu od 22. februára 2021 nemôže byť starší ako 7 dní.

 

OZNÁMENIE: 15.02.2021

Oznamujeme obyvateľom a verejnosti, že na obecnom úrade, počnúc dňom 15.02.2021 až do odvolania, nebudú úradné hodiny pre verejnosť z dôvodu, že podľa Covid automatu sa náš okres nachádza v IV. – čiernom – stupni varovania, a takáto činnosť je zakázaná.

Vybavovanie záležitostí je možné iba prostredníctvom elektronickej, resp. telefonickej komunikácie.

V nevyhnutných prípadoch (narodenie, úmrtie a pod.) po telefonickej dohode stránky vybavíme, po preukázaní sa negatívnym výsledkom testovania.

 

Poďakovanie členom odberných tímov

Odberné miesto č. 1: Nový Život - Eliášovce,  545 / 1+

Odberné miesto č. 2: Nový Život – Tonkovce, 500 / 1+

Ďakujeme za prácu v sobotu – 13.02.2021:

Eva Orošová, Ildikó Ziembová, Alžbeta Víghová, Ildikó Ballová, Juliana Nagyová, Árpád Gyurkovics,  Peter Nagy, Attila Nemes, Renáta Szabóová, Irena Hideghéthyová, Mária Duduczová, Renáta Cséfalvaiová, Monika Fekete, Lenka Rigóová,  Silvia Staroňová, Alžbeta Mészárosová, Ľuboš Staroň.

Za prípravné práce vykonané v priebehu týždňa by som sa chcel poďakovať aj zamestnancom obecného úradu.

Touto cestou ďakujeme našim obyvateľom za disciplinované správanie sa na odberných miestach.   

JUDr. Tibor Fehér - starosta obce 

 

 

OZNÁMENIE: 11.02.2021

Oznamujeme obyvateľom, že v obci sa pripravujeme na vykonanie 4. kola testovania osôb na Covid-19, a to v sobotu (13. februára 2021) od 08.00 hod. do 18.00 hod., na dvoch odberných miestach ako obvykle.

Odberné miesto č. 1 – Obecný úrad, Eliášovce 55, Nový Život

Odberné miesto č. 2 – Kultúrny dom, Tonkovce 330, Nový Život

Odporúčané poradie príchodu na testovanie:

Osoby s priezviskom začínajúcim sa na písmeno A až K do 12.00 hod., na písmeno L až Z od 13.00 hod.

Testovanie sa týka predovšetkým osôb, v produktívnom veku.

Podľa Covid automatu od 15.02.2021 je okres Dunajská Streda zaradený do IV. stupňa varovania, označený čiernou farbou.

Zároveň oznamujeme, že škola a predškolské zariadenia v obci nemôžu byť otvorené.

Certifikát o negatívnom výsledku testu od 15. februára 2021 nemôže byť starší ako 7 dní.

Poďakovanie členom odberných tímov

 

Odberné miesto č. 1: Nový Život - Eliášovce,  536 / 4+

Odberné miesto č. 2: Nový Život – Tonkovce, 493 / 1+

Ďakujeme za prácu v sobotu – 06.02.2021:

Eva Orošová, Ildikó Ziembová, Alžbeta Víghová, Ildikó Ballová, Csilla Nagy, Árpád Gyurkovics,  Peter Nagy, Anikó Bognárová, Renáta Szabóová, Irena Hideghéthyová, Mária Duduczová, Renáta Cséfalvaiová, Monika Fekete, Lenka Rigóová,  Silvia Staroňová, Alžbeta Mészárosová, Ľuboš Staroň.

Za prípravné práce vykonané v priebehu týždňa by som sa chcel poďakovať aj zamestnancom obecného úradu.

Touto cestou ďakujeme našim obyvateľom za disciplinované správanie sa na odberných miestach.   


JUDr. Tibor  F e h é r

starosta obce 

 

 

 

OZNÁMENIE: 04.02.2021

Oznamujeme obyvateľom, že v obci sa pripravujeme na vykonanie opakovaného testovania osôb na Covid-19, a to v sobotu (06. februára 2021) od 08.00 hod. do 18.00 hod..

Podľa informácií získaných od okresného úradu sa tento víkend testujú len cieľové skupiny osôb:

- obaja rodičia detí materských škôl, zamestnanci MŠ,

- obaja rodičia žiakov 1. stupňa (deti do 10 rokov sa netestujú), zamestnanci škôl,

- obaja rodičia žiakov 9. ročníka vrátane žiakov 9. ročníka, zamestnanci dotknutých škôl,

- obaja rodičia a študenti posledného ročníka strednej školy a odborných učilíšť, zamestnanci škôl,

- osoby, ktoré nemajú nariadený home office a musia chodiť do práce.

Certifikát o negatívnom výsledku testu od 8. februára 2021 nemôže byť starší ako 7 dní (pre školy, osoby, ktoré nemajú nariadený home office).

 

Poďakovanie členom odberných tímov

Odberné miesto č. 1: Nový Život - Eliášovce,  630 / 4+

Odberné miesto č. 2: Nový Život – Tonkovce, 554 / 2+

Ďakujeme za prácu v sobotu – 30.01.2021:

Eva Orošová, Ildikó Ziembová, Alžbeta Víghová, Ildikó Ballová, Csilla Nagy, Árpád Gyurkovics, des. Tomáš Koiš, Peter Nagy, Anikó Bognárová, Renáta Szabóová, Irena Hideghéthyová, Mária Duduczová, Renáta Cséfalvaiová, Monika Fekete, Lenka Rigóová,  Silvia Staroňová, por. Lukáš Hujo, Alžbeta Mészárosová, Ľuboš Staroň.

Za prípravné práce vykonané v priebehu týždňa by som sa chcel poďakovať aj zamestnancom obecného úradu.

Touto cestou ďakujeme našim obyvateľom za dodržiavanie odporúčaného postupu podľa abecedného poradia.  

JUDr. Tibor  F e h é r  -  starosta obce

 

OZNÁMENIE:29.01.2021

Oznamujeme občanom, že druhé kolo testovania na COVID 19 sa uskutoční v sobotu,  30-ého januára 2021, na dvoch odberných miestach:

odb.miesto č.1 – Obecný úrad Eliášovce 55, pre obyvateľov miestnych častí   Eliášovce a Vojtechovce, a

odberné miesto číslo 2: Kultúrny dom Tonkovce 330, pre obyvateľov miestnych častí Tonkovce a Malé Tonkovce – podľa abecedného zoznamu občanov, ktorý je sprístupnený na webovej stránke obce a sociálnej sieti (Facebook).

Screening bude prebiehať v čase od 7:00 hod. do 12:00 hod.,  od 13:00 hod. do 17:00 hod. a od 17:30 hod. do 20:00 hod., s tým že posledný odber bude vykonaný o 19:30 hod.

Pri testovaní v čase od 17:30 hod. do 19:30 hod.  abecedné poradie nebude aplikované.

Eliášovce - Obecný úrad 55
Sobota, 30.01.2021  
7:00 - 12:00 13:00-19:30
A - L M - ZS
   
   
Tonkovce -Kultúrny dom 330
Sobota, 30.01.2021  
7:00 - 12:00 13:00-19:30
A - L M - ZS

 

Poďakovanie členom odberných tímov

Odberné miesto č. 1: Nový Život - Eliášovce,  576 / 5+

Odberné miesto č. 2: Nový Život – Tonkovce, 558 / 4+

Ďakujeme za prácu v sobotu a v nedeľu:

Eva Orošová, Ildikó Ziembová, Attila Nemes, Alžbeta Víghová, Ildikó Ballová, Csilla Nagy, Árpád Gyurkovics, des. Roman Baltes, Peter Nagy, Juliana Nagyová, Renáta Szabóová, Irena Hideghéthyová, Mária Duduczová, Renáta Cséfalvaiová, Monika Fekete, Lenka Rigóová,  Silvia Staroňová, por. Lukáš Hujo, Alžbeta Mészárosová, Ľuboš Staroň.

Za prípravné práce vykonané v priebehu týždňa by som sa chcel poďakovať aj zamestnancom obecného úradu.

Touto cestou ďakujeme našim obyvateľom za dodržiavanie odporúčaného postupu podľa abecedného poradia.  

JUDr. Tibor Fehér - starosta obce

 

Výsledky testovania za 2. testovací deň – 24.01.2021 v obci Nový Život

Odberné miesto č. 1:     celkový počet otestovaných       173       z toho pozitívne 2

Odberné miesto č. 2:     celkový počet otestovaných       132       z toho pozitívne 0

Celkom za obec za druhý testovací deň:             305       z toho pozitívne 2

 


 

Oznámenie: 24.01.2021, 08.00 hod.

Oznamujeme občanom, ktorý sa chcú dať testovať, že súčasný stav pred odbernými miestami je nasledovný: Odberné miesto č. 1 – Eliášovce, bez čakania, odberné miesto č. 2 – Tonkovce, bez čakania.

Prestávka na dezinfekciu priestorov bude od 12.00-tej do 13.00 hodiny.

 

Výsledky testovania za 1. testovací deň – 23.01.2021 v obci Nový Život

Odberné miesto č. 1:   celkový počet otestovaných   391      z toho pozitívne          3

Odberné miesto č. 2:   celkový počet otestovaných   426      z toho pozitívne          4

Celkom za obec za prvý testovací deň:                         817      z toho pozitívne          7

 

Oznámenie: 23.01.2021, 13.00 hod.

Oznamujeme občanom, ktorý sa chcú dať testovať, že súčasný stav pred odbernými miestami je nasledovný: Odberné miesto č. 1 – Eliášovce, bez čakania, odberné miesto č. 2 – Tonkovce, bez čakania.

Prestávka na dezinfekciu priestorov bude od 17.00-tej do 17.30 hodiny.

 

OZNÁMENIE - 20.01.2021: 

V súvislosti s celoplošným testovaním občanov na COVID-19 oznamujeme obyvateľom, že v obci Nový Život budú vytvorené 2 odberové miesta: OM č. 1 so sídlom na Obecnom úrade na adrese Nový Život, Eliášovce 55 pre obyvateľov miestnych častí Eliášovce a Vojtechovce, OM č. 2 so sídlom v Kultúrnom dome na adrese Nový Život, Tonkovce 330 pre obyvateľov miestnych častí Tonkovce a Malé Tonkovce. Testovať sa bude v sobotu (23.01.2021) a v nedeľu (24.01.2021), screening bude prebiehať v čase od 07.00 hod. do 12.00 hod., od 13.00 hod. do 17.00 hod. a od 17.30 hod. do 20.00 hod., s tým, že posledný odber bude vykonaný o 19.30 hod. Na základe odporúčania krízového štábu obce prednostne budú testovaní obyvatelia s trvalým alebo s prechodným pobytom v obci a to v čase od 07.00 hod. do 17.00 hod., podľa navrhnutého abecedného harmonogramu, ktorý má informatívny a orientačný charakter. Od 17.30 hod. cca do 19.30 hod., sa môžu dať testovať okrem obyvateľov obce aj občania z iných obcí. V tomto čase abecedné poradie nebude aplikované. V zmysle usmernenia vlády SR č. 8/2021 sa odporúča testovanie osôb od vo vekovej kategórii od 15 do 65 rokov. V dňoch testovania o situácii na jednotlivých odberných miestach Vás budeme informovať prostredníctvom obecného rozhlasu, webovej stránky obce a sociálnej siete (facebook).

 

Eliášovce - Obecný úrad - Községi Hivatal

 

 

 

 

 

 

Sobota - szombat - 23.01.2021

 

 

 

 

 

 

 

7:00 - 8:00

8:00-9:00

9:00-10:00

10:00-11:00

11:00-12:00

13:00-14:00

14:00-15:00

15:00-16:00

16:00-17:00

A -Á-B

A -Á-B

C-CS-D

E-É-F-G-H-CH

E-É-F-G-H-CH

I-J

K

K

L

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eliášovce - Obecný úrad - Községi Hivatal

 

 

 

 

 

 

Nedeľa - vasárnap - 24.01.2021

 

 

 

 

 

 

7:00 - 8:00

8:00-9:00

9:00-10:00

10:00-11:00

11:00-12:00

13:00-14:00

14:00-15:00

15:00-16:00

16:00-17:00

M

M

N-NY-O

N-NY-O

P-R

P-R

S/Š-SZ

S/Š-SZ

T-U-V-W-Z-ZS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tonkovce -Kultúrny dom - Kismagyar - Kultúrház

 

 

 

 

 

Sobota - szombat - 23.01.2021

 

 

 

 

 

 

 

7:00 - 8:00

8:00-9:00

9:00-10:00

10:00-11:00

11:00-12:00

13:00-14:00

14:00-15:00

15:00-16:00

16:00-17:00

A-Á-B-C-CS-CZ

A-Á-B-C-CS-CZ

D-E-É-F-G

D-E-É-F-G

H-CH-I-J

H-CH-I-J

H-CH-I-J

K-L

K-L

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tonkovce -Kultúrny dom - Kismagyar - Kultúrház

 

 

 

 

 

Nedeľa - vasárnap - 24.01.2021

 

 

 

 

 

 

7:00 - 8:00

8:00-9:00

9:00-10:00

10:00-11:00

11:00-12:00

13:00-14:00

14:00-15:00

15:00-16:00

16:00-17:00

M-N-NY

M-N-NY

P-R

P-R

S/Š-SZ

S/Š-SZ

S/Š-SZ

T-U-V-Z-ZS

T-U-V-Z-ZS

 

Poďakovanie členom odberných tímov

Odberné miesto č. 1: Nový Život - Eliášovce, 1268 / 3+

Odberné miesto č. 2: Nový Život – Tonkovce, 1231 / 2+

Ďakujeme za prácu v sobotu a v nedeľu:

Eva Orošová, Ildikó Ziembová, Attila Nemes, Renáta Cséfalvaiová, Viktória Bernáthová, Ildikó Ballová, Magdaléna Nagyová, rtn. Ľudovít Tomiš, ppráp. Szabolcs Pasztorek, Renáta Szabóová, Renáta Szabóová ml., Irena Hideghéthyová, Mária Duduczová, Melisa Kubalcová, Monika Fekete, Lenka Rigóová, por. Lukáš Hujo, npor. Norbert Nagy, Alžbeta Mészárosová, Ľuboš Staroň.

Za prípravné práce vykonané v priebehu týždňa by som sa chcel poďakovať aj zamestnancom obecného úradu.

Touto cestou ďakujeme našim obyvateľom za trpezlivosť a pochopenie z dôvodu, že sme na odberných miestach museli prijať aj obyvateľov z iných obcí a okresov.

                                                                                              JUDr. Tibor Fehér - starosta obce

OZNÁMENIE!

Vzhľadom na vzniknutú situáciu pri šírení koronavírusu, od 26.10.2020 až do odvolania, sa na obecnom úrade obmedzuje vybavovanie stránok na súrne a neodkladné prípady. 

Žiadame obyvateľov, aby sa na úrad obracali podľa možností len telefonicky alebo písomne - e-mailom, úrad pre osobný styk s verejnosťou bude zatvorený. 

Ďakujeme za pochopenie. 

                                                                                                

 

OZNÁMENIE

 

V zmysle Uznesenia vlády SR č. 678 z 22.10.2020, k návrhu na rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu, sa uzatvára zberné miesto (zberný dvor) až do odvolania.

Za pochopenie ďakujeme.

 

Prílohy

Informácia k novým vyhláškam č. 28 a 29/2022

https_info k novým vyhláškam 28_hranice a 29 HDCod 14_03_2022_zruš prevádzky a HP.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 21,92 kB

Vyhláška č. 29/2022 ÚVZ SR

vyhlaska_29 HDC od 14_03_2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 228,97 kB

Vyhláška č. 28/2022 ÚVZ SR

vyhlaska_28 kar_opatr pri vstupe na územie SR od 14_03_2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 935,35 kB

Epidemiologická situácia - 26.01.2022

TK_Epidemiologicka_situacia_220126.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 967,69 kB

Domáca izolácia, karanténa - od 25.1.2022

rozcestník_izolacia_karantena_20220125.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 360,31 kB

Informácia k novej vyhláška č. 7/2022

info k vyhl_7_2021 izolácia a karanténa od 25_01_2022.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 27,41 kB

Vyhláška ÚVZ SR č. 7/2022

vyhlaska_7_2021 izolácia a karanténa od 25_01_2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 274,28 kB

Samorehabilitácia po chorobe súvisiacej s Covid-19

Self_rehabilitation_SK_WHO_EURO_2020_855_40590_54571.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,8 MB

Podpora samorehabilitácie po chorobe s Covid-19

https_Podpora samorehabilitácie po chorobe súvisiacej s COVID-19 (príručka WHO Europe).docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 83,56 kB

Epidemiologická situácia

TK_Epidemiologicka_situacia_220119.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 636,99 kB

Prekrytie horných dýchacích ciest

HDC_20220119_prekrytie horných dýchacích ciest z web uvz 17_01_2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 248,11 kB

Domáca izolácia, karanténa a čo robiť po pozitívnom teste

0_izolacia_karantena_20211011_z web uvz 25_11_2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 566,96 kB

Režim na pracovisku

OTP_zamestnanie_20220119_režim na pracovisku z web uvz 18_01_2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 120,27 kB

Režim na hraniciach Slovenska

0_omikron_hranice_23-12-2021_režim na hraniciach SK z web uvz 23_12_2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 388,38 kB

Obmedzenia pre hromadné podujatia od 19.1.2022

HP_20220119_hromadné podujatia z web uvz 18_01_2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 287,23 kB

Obmedzenia pre prevádzky - od 19.1.2022

prevadzky_20220119_obmedzenia prevádzok z web uvz 18_01_2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 249,27 kB

Informácia k novým vyhláška ÚVZ SR

TS_vyhlasky_20220117_od 19_01_2022 chyba vyhl OTP.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 282,87 kB

Návrh opatrení proti SARS-CoV-2 (variant Omikron)

3_Vlastny material_návrh opatrení od 19_01_2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 277,86 kB

Informácia k novým vyhláškam

https_Informácia k novým vyhláškam ÚVZ SR_respirátory_HP_prevádzky_OTP na pracoviskách_od 19_01_2022.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 39,95 kB

Prechod z Delta vlny do vlny Omikron

TK_Opatrenia_Omikron_a_Epidemiologicka_situacia_220112.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 753,01 kB

Vyhláška č. 6/2022

vyhl_UVZ SR c_6 obmedzia prevádzok od 19_01_2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 309,17 kB

Vyhláška č. 5/2022

vyhl_UVZ SR c_5 HP od 19_01_2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 290,17 kB

Vyhláška č. 4/2022

vyh_UVZ SR c_4 OTP na pracoviskách od 19_01_2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 201,63 kB

Vyhláška č. 3/2022

vyhl_UVZ SR c_3 prekrytie horných dýchacích ciest od 19_01_2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 227,45 kB

Uznesenie vlády SR č. 29/2022

UV SR c_29_z 12_01_2022 opatrenia proti SARS-CoV-2_variant Omikron od 19_01_2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 271,1 kB

Návrh opatrení proti SARS-CoV-2 (variant Omikron)

3_Návrh opatrení proti SARS-CoV-2 variant Omikron.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 278,34 kB

Obmedzenia pre prevádzky od 7.1.2022

prevadzky_20220107.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 240,22 kB

Obmedzenia pre hromadné podujatia od 12.1.2022

HP_20220112.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 259,96 kB

Epidemiologická situácia - 12.1.2022

TK_Opatrenia_Omikron_a_Epidemiologicka_situacia_220112.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 753,01 kB

Vyhláška ÚVZ č. 2/2022

vyhl_UVZ SR c_2_z 11_01_2022 hromadné podujatia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 378,76 kB

Uznesenie vlády SR č. 30/2022

UV SR 30_2022 z 12_01_2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 276,05 kB

Uznesenie vlády SR č. 2/2022

UV SR 2_2022 z 10_01_2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 410,97 kB

Uznesenie vlády SR č. 1/2022

UV SR 1_2022 zo 07_01_2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 269,78 kB

Uznesenie vlády SR č. 794/2021

UV SR 794_2021 z 30_12_2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 275,29 kB

Režim na hraniciach od 23.12.2021

omikron_hranice_23-12-2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 388,38 kB

Obmedzenia pre prevádzky a hromadné podujatia od 03.01.2022

prevadzky_a_podujatia_20220103.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 296,78 kB

Vyhláška č. 312/2021 z 23.12.2021

vyhlaska_312_2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 196,05 kB

Informácia k novele vyhlášky ÚVZ SR - reštaurácie od 3.1.2022

https_Informácia k novelám vyhlášok_prevádzky_HP_hranice.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 23,7 kB

Informácia k novelám vyhlášok - 22.12.2021

https_Informácia k novelám vyhlášok_prevádzky_HP_hranice.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 23,7 kB

Vyhláška č. 311/2021 z 23.12.2021

vyhlaska_311_novela k obmedzeniam prevádzok od 23_12_2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 325,29 kB

Vyhláška č. 310/2021 z 22.12.2021

vyhlaska_310 novela k obmedzeniam HP od 23_12_2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 323,79 kB

Vyhláška č. 309/2021 z 22.12.2021

vyhlaska_309_novela hranice od 23_12_2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 327,43 kB

Epidemiologická situácia - 22.12.2021

TK_Epidemiologicka_situacia_211222.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 463,56 kB

Uznesenie vlády SR č. 788 z 22.12.2021

UV SR 788_2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 275,96 kB

Obmedzenia pre prevádzky a hromadné podujatia od 17.12.2021

prevadzky_a_podujatia_17_12_2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 306,78 kB

Vyhláška č. 307/2021 z 16.12.2021

vyhlaska_307_HP od 17_12_2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 330,37 kB

Vyhláška č. 306/2021 z 16.12.2021

vyhlaska_306 prevádzky od 17_12_2021 a 25_12_2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 366,05 kB

Vyhláška č. 268/2021 - hranice od 01.12.2021

vyhlaska_268_hranice od 01_12_2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 908,19 kB

Testovanie cez sviatky - ordinačné hodiny

sviatok testovanie ordinačné hodiny.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 12,23 kB

Aktuálna epidemiologická situácia

https_EPI zo 14_12_2021.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 19,06 kB

Epidemiologická situácia

TK_Epidemiologicka_situacia_211214.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 532,5 kB

Uznesenie vlády SR 772/2021 od 17.12.2021

UV SR 772_2021 NS od 17_12_2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 305,6 kB

Usmernenie k Vyhláške č. 289 a 290 z 9.12.2021

https usmernenie k 289 a 290_2021 prevádzky a HP.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 34,15 kB

Vyhláška - 290/2021 z 9.12.2021

vyhlaska_290_2021 prevádzky od 10 a 25 decembra 2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 263,3 kB

Vyhláška -- 289/2021 z 9.12.2021

vyhlaska_289_2021 HP od 10_12_2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 228,74 kB

Epidemiologická situácia - 06.12.2021

Epidemiologicka_situacia_prehodnotenie_211204_v2.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 464,72 kB

Uznesenie vlády SR č. 735 z 8.12.2021

UV SR 735_2021 od 10_12_2021 opatrenia_v ZZ 465_2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 336,47 kB

Obmedzenia pre prevádzky a hromadné podujatia od 25.11.2021

lockdown_prevadzky_a_podujatia_20211125.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 231,65 kB

Pravidlá pre nosenie rúška a respirátora od 25.11.2021

lockdown_rusko_respirator_20211125.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 228,62 kB

Režim na hraniciach od 1.12.2021

omikron_hranice_1-12-2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 538,89 kB

OTP - zamestnanie - 29.11.2021

OTP_zamestnanie_20211129.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 122,24 kB

Postup pri karanténe pri karanténe a domácej izolácii

TS ÚVZ SR_ Postup pri karanténe a domácej izoláci_infografika.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 585,96 kB

Epidemiologický situácia - 25.11.2021

TK_Epidemiologicka_situacia_211125.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 482,5 kB

Vyhláška 264/2021 vstup na pracovisko od 29.11.2021

vyhlaska_264_2021 vstup na pracovisko od 29_11_2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 200,87 kB

Vyhláška 263/2021 - prevádzky od 25.11.2021

vyhlaska_263_2021 prevádzky od 25_11_2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 232,77 kB

Vyhláška 262/2021 - prekrytie horných dýchacích ciest od 25.11.2021

vyhlaska_262_2021 prekrytie hor_dých_ciest od 25_11_2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 226,47 kB

Vyhláška 261/2021 - hromadné podujatia od 25.11.2021

vyhlaska_261_2021 HP od 25_11_2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 228,16 kB

Informácia k vyhláškam ÚVZ platným od 25.11.2021

TS_vyhlášky_prevádzky_HP_rúška_OTP_zamestnanie.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 59,02 kB

Núdzový stav od 25.11.2021

nudzovy stav 25_11_021_final.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 200,49 kB

Uznesenie vlády SR 695 z 24.11.2021

UV SR 695_2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 332,69 kB

Covid automat - platný od 22.11.2021

Covid-automat verzia 4_3 platný od 22_11_2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 464,9 kB

Vyhláška - 259/2021 z 18.11.2021

vyhlaska_259_2021 prevádzky od 22_11_2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 338,6 kB

Vyhláška - 258/2021 z 18.11.2021

vyhlaska_258_2021 HP od 22_11_2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 261,88 kB

Uznesenie vlády SR č. 662 z 16.11.2021

UV SR 662_2021 alert od 22_nov 2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 279 kB

Uznesenie vlády SR č. 650 z 10.11.2021

UV SR 650_2021 alert od 15_11_2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 281,63 kB

Epidemiologická situácia - 03.11.2021

TK_Epidemiologicka_situacia_211103.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 465,17 kB

Uznesenie vlády SR č. 638 z 03.11.2021

UV SR 638_2021 alert od 8_11_2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 283,4 kB

Epidemiologická situácia - 27.10.2021

Epidemiologicka_situacia_211027.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 521,17 kB

Návštevy v útvaroch na výkon väzby, ....

rozcestnik_navstevy_ustavy_na_vykon_vazby_trestu_25-10-2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 116,61 kB

Uznesenie vlády SR č. 624 z 27.10.2021

UV SR 624_2021 alert od 1 nov_2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 281,68 kB

5 rád Konzília odborníkov ku sviatku všetkých Svätých a Pamiatke zosnulých

https 5 rád Konzília odborníkov ku sviatku všetkých Svätých a Pamiatke zosnulých.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 20,35 kB

Pravidlá pre prevádzky od 11.10.2021

rozcestnik_prevadzky vyhl253_11-10-2021 revízia 15_10_2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,31 MB

Pravidlá pre hromadné podujatia od 11.10.2021

rozcestnik-HP vyhl254_11-10-2021_revízia 15_10_2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 961,98 kB

Epidemiologická situácia - 20.10.2021

TK_MZ SR_epidemiologicka_situacia_20_10_2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 296,01 kB

Uznesenie vlády SR č. 611 z 20.10.2021

UV SR 611_2021 alert od 25_10_2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 279,46 kB

Vyhláška ÚVZ SR č. 257 z 20.10.2021

vyhlaska_257_povinnosti v ústavoch_od 25_10_2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 201,06 kB

Vyhláška ÚVZ SR č. 257 z 20.10.2021

https_vyhl 257_2021_vysvetlivky.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 22,07 kB

Covid automat - systém pred monitorovanie vývoja epidémie ...

Covid-automat v4_2 zo 16_09_2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,07 MB

Režim na hraniciach od 15.10.2021

rozcestnik_hranice_15-10-2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 395,95 kB

Opatrenia platné v oranžových, červených, bordových a čiernych okresoch, 18.10.2021

https_opatrenia platné v okresoch podľa zón od 18_10_2021.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 28,79 kB

Hodnotenie Covid Automat - 42. kal.týždeň

Covid Automat_Hodnotenie_2021_42KT.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 444,47 kB

Pravidlá pre hromadné podujatia od 11.10.2021

rozcestnik_vyhlaska_HP-11-10-2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 964,79 kB

Epidemiologická situácia - 14.10.2021

TK_Covid_automat_a_epid_situacia_211013.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,31 MB

Uznesenie vlády SR č. 601 z 14.10.2021

UV SR 601_2021alert od 18_10_2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 279,55 kB

Domáca izolácia, karanténa a čo robiť po pozitívnom teste od 11.10.2021

rozcestnik_domaca_izolacia_a_karantena_11-10-2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 178,17 kB

Pravidlá pre prevádzky od 11.10.2021

rozcestnik_prevadzky_11-10-2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,31 MB

Covid automat - 7.10.2021

TK_Covid_automat_a_epid_situacia_211007.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 985,64 kB

Uznesenie vlády č. 574 z 7.10.2021

UV SR 574_2021 alert od 11_10_2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 280,37 kB

Vyhláška ÚVZ č. 255/2021 z 07.10.2021

vyhlaska 255_2021 vstup na územie SR_od 15_10_2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,37 MB

Vyhláška ÚVZ č. 254/2021 z 7.10.2021

vyhlaska 254_2021 hromadné podujatia od_11_10_2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 408,28 kB

Vyhlášky ÚVZ č. 253/2021 z 7.10.2021

vyhlaska 253_2021 prevádzky_od 11_10_2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 462,9 kB

Vyhláška ÚVZ č. 252/2021 z 7.10.2021

vyhlaska 252_2021 karanténa _od 11_10_2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 362,28 kB

Pravidlá pre nosenie rúška alebo respirátora od 04.10.2021

rozcestnik_vyhlaska_prekrytie_dychacich_ciest_4-10-2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 208,97 kB

Informácia k vyhláške ÚVZ SR z 01.10.2021

https info k 250_rúška školy od 04_10_2021.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 19,9 kB

Vyhláška ÚVZ SR č. 250 z 01.10.2021

vyhlaska_250 prekrytie horných dýchacích ciest.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 226,07 kB

Covid automat - 30.9.2021

TK_Covid_automat_a_epid_situacia_210930.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 941,08 kB

Uznesenie vlády SR č. 557 z 29.9.2021

UV SR 557_2021 alert od 4_10_2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 279,07 kB

Covid automat - 22.9.2021

TK_Covid_automat_a_epid_situacia_210922.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,17 MB

Uznesenie vlády SR č. 535 z 22.9.2021

UV SR 535_2021 alert od 27_09_2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 280,73 kB

Covid automat - 16.9.2021

TK_Covid_automat_a_epid_situacia_210916.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 885,9 kB

Uznesenie vlády SR č. 528 z 16.9.2021

UV SR 528_2021 alert od 20_09_2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 283,01 kB

Praktické rady, ako sa správa v každodenných situáciách v čase šírenia Covid-19 - 21.9.2021

https_Praktické rady_správanie sa v čase šírenia COVID_19.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 29,21 kB

Opatrenia platné v zelených, oranžových, červených a bordových okresoch - 17.09.2021

https_opatrenia podľa zón zaradenia okresov_covid 20_09_2021.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 28,28 kB

Domáca izolácia, karanténa a čo robiť po pozitívnom teste od 13.9.2021

rozcestnik_vyhlaska_domaca_izolacia_a_karantena_8-9-2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 164 kB

Covid automat - 08.09.2021

TK_Covid_automat_a_epid_situacia_210908.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,16 MB

Uznesenie vlády SR č. 501 z 8.9.2021

UV SR 501_2021 alert od 13_09_2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 281,93 kB

Vyhláška č. 247/2021 z 8.9.2021

vyhlaska_247_2021 izolácia_karanténa.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 273,11 kB

Režim na hraniciach od 27.8.2021

rozcestnik_hranice_27-8-2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 399,45 kB

Covid automat - 31.8.2021

TK_Covid_automat_a_epid_situacia_210831.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 816,07 kB

Uznesenie vlády SR č. 482 z 31.8.2021

UV SR 482_2021 alert systém od 06_09_2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 282,78 kB

Vyhláška č. 244/2021

vyhlaska_244 2021 mení 231 karanténa_vstup na územie SR.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 189,98 kB

Novela upravujúca režim tzv. pendlerov

https penbdleri 30082021.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 19,4 kB

Covid automat - 25.8.2021

TK_Covid_automat_a_epid_situacia_210825.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,46 MB

Uznesenie vlády SR č. 464 z 25.8.2021

UV SR 464_2021 alert systém od 30_08_2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 282,42 kB

Manuál pre gastro sektor - 19.8.2021

UVZSR_Manual_pre_gastro_sektor_podla_COVID_Automatu.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 7,13 MB

Manuál pre obchod a služby - 19.8.2021

UVZSR_Manual_pre_prevadzky_a_sluzby_podla_COVID_Automatu.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 8,52 MB

Epidemiologická situácia - 18.08.2021

Epidemiologicka_situacia_210818.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,09 MB

Domáca izolácia, karanténa a čo robiť po pozitívnom teste od 16.8.2021

rozcestnik_vyhlaska_domaca_izolacia_a_karantena_16-8-2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 179,17 kB

Pravidlá pre hromadné podujatia od 16.8.2021

rozcestnik_vyhlaska_HP_16-8-2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 968,17 kB

Návštevy v zdravotníckych zariadeniach od 16.8.2021

rozcestnik_vyhlaska_navsteva_v_zdravotnickych_zariadeniach_16-8-2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 120,4 kB

Pravidlá pre nosenie rúška alebo respirátora od 16.8.2021

rozcestnik_vyhlaska_prekrytie_dychacich_ciest_16-8-2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 207,82 kB

Pravidlá pre prevádzky od 16.8.2021

rozcestnik_vyhlaska_prevadzky_16-8-2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,32 MB

Semafor pre kultúrne podujatia

Semafor_Kultura_v19.4.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 226,17 kB

Uznesenie vlády SR č. 446 z 18.8.2021

UVSR_446_2021_alert od 23_08_2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 281,42 kB

Covid automat - signalizačný systém

Covid Automat_Signalizacny system_4v1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 496,32 kB

Vyhláška 241/2021 z 12.8.2021

vyhlaska_241_2021 HP.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 445,19 kB

Vyhláška 240/2021 z 12.8.2021

vyhlaska_240_2021 prevádzky.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 489,73 kB

Vyhláška 239/2021 z 12.8.2021

vyhlaska_239_2021 karanténa.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 361,98 kB

Vyhláška 238/2021 z 12.8.2021

vyhlaska_238_2021 poskyt_zdrav_starostlivosti.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 297,8 kB

Vyhláška - 237/2021 z 12.8.2021

vyhlaska_237_2021 rúška.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 321,65 kB

Uznesenie vlády SR č. 441 z 10.08.2021

UV SR 441_2021 alert od 16_08_2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 278,2 kB

Uznesenie vlády SR č. 440 z 10.08.2021

UV SR 440_2021 schvál_Covid Automat - verzia 4.1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 283,6 kB

Epidemiologická situácia

Epidemiologicka_situacia_210805.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,82 MB

Pravidlá pre hromadné podujatia od 30.7.2021

https vyhl 236 k 233 a COVID automat 32 T.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 494,33 kB

Vyhláška ÚVZ z 30.7.2021 - rozcestník

rozcestnik_vyhlaska_HP_31-7-2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 179,4 kB

Vyhláška 236/2021 z 30.7.2021

vyhlaska_236 dopĺňa 233_ športovci.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 190,7 kB

Covid automat - 28.7.2021

TK_Covid_automat_a_epid_situacia_280721.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 748,62 kB

Usmernenie hlavného hygienika - z 27.7.2021

27_07_2021_Usmernenie_zot_podujatia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 197,88 kB

Pravidlá pre hromadné podujatia od 23.7.2021

27_07_2021_Usmernenie_zot_podujatia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 197,88 kB

Pravidlá pre prevádzky od 26.7.2021

https_HP a prevádzky_info k vyhl 233_234 z 23_07_2021.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 17,15 kB

Vyhláška - 234/2021 z 23.7.2021

vyhlaska_234 26 júl 2021 prevádzky.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 305,08 kB

Vyhláška - 233/2021 z 23.7.2021

rozcestnik_vyhlaska_233 HP_23-7-2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 168,72 kB

Covid automat - 21.7.2021

TK_Covid_automat_a_epid_situacia_210721.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,28 MB

Platné preventívne opatrenia

https_Platné preventívne opatrenia pre zelené okresy od 19_07_2021.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 23,04 kB

Prehľad zmien

https_Prehľad zmien oproti Vyhláške ÚVZ SR č. 226.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 22,23 kB

Hranice od 19.7.2021

rozcestnik_hranice_19-7-2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 398,9 kB

Dôvodová správa k vyhláške o hraniciach

Dovodova_sprava_vyhlaska_hranice_19-7-2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 192,71 kB

Vyhláška 231/2021 hranice

vyhlaska_231_2021 hranice od 19_07_2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 868,72 kB

Hranice od 9.7.2021

rozcestnik_vyhlaska_hranice_9-7-2021 k vyhl_226_227.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 540,5 kB

Covid automat Trnavský kraj

TK_Covid_automat_a_epid_situacia_210707.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,04 MB

Uznesenie vlády SR č.405/2021

UV SR 405_2021 alert od 12_07_2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 278,92 kB

Vyhláška 227/2021

vyhlaska_227_2021 akt hranice k vyhl_226_09_07_2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 525,29 kB

Vyhláška 226/2021

vyhlaska_226_2021 hranice od 09_07_2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,73 MB

Covid automat Trnavský kraj

TK_Covid_automat_a_epid_situacia_210630.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 892,42 kB

Uznesenie vlády č. 392/2021

UV SR 392_2021 alert od 05_07_2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 283,33 kB

MOM - Trnavský kraj do 30.06.2021

TTK.xlsx
Typ súboru: XLSX dokument, Velkosť: 11,27 kB

Uznesenie vlády SR č. 362/2021

UVSR 362_2021 rizikové krajiny od 28_06_2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 284,87 kB

Uznesenie vlády SR č. 361/2021

UVSR 361_2021 ALERT zaradenie okresov od 28_06_2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 281,91 kB

Prekrytie HDC

rozcestnik_vyhlaska_prekrytie_dychacich_ciest_17-6-2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 93,92 kB

Covid automat a epidemiologická situácia

TK_Covid_automat_a_epid_situacia_16-6-2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 793,15 kB

Uznesenie vlády SR č. 346/2021

UV SR 346_2021 rizikovosť krajín.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 281,85 kB

Uznesenie vlády SR č. 347/2021

UV SR 347_2021_alert od 21_06_2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 280,82 kB

Vyhláška - 219/2021

vyhlaska_219_prekrytie dýchacích ciest od 17_06_2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 161,18 kB

OM - TT kraj

Kópia - TT kraj KKC_DS.xlsx
Typ súboru: XLSX dokument, Velkosť: 13,71 kB

OM - 14.-20.6.20121, okres Dun.Streda

OM_zoznam DS 14_20 jún_2021_22_kolo.xlsx
Typ súboru: XLSX dokument, Velkosť: 172,57 kB

Cestovný semafor

Cestovny_semafor_14-6-2021 platný od 14_06_2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 377,94 kB

Potvrdenie o prekonaní Covidu - angličtina

recov_conf potvrdenie o prekonaní covid v angličtine.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 167,25 kB

Pravidlá pre hromadné podujatia od 14.6.2021

rozcestnik_vyhlaska_HP_od 14-6-2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 363,73 kB

Režim na hraniciach od 14.6.2021

rozcestnik_vyhlaska_hranice_14-6-2021platný od 14_06_2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 214,38 kB

Prevádzky od 14.6.2021

rozcestnik_vyhlaska_prevadzky_od 14-6-2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 293,53 kB

Potvrdenie o testovaní - angličtina

test_conf potvrdenie o testovaní v angličtine.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 299,59 kB

Covid automat a epidemiologická situácia

TK_Covid_automat_a_epid_situacia_210609.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,09 MB

Uznesenie vlády SR č. 327/2021

UV SR 327_2021 alert od 14_06_2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 278,33 kB

Vyhláška - 218/2021

vyhlaska_218_2021 vstup na územie SR od 14_06_2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 288,05 kB

Vyhláška - 217/2021

vyhlaska_217_2021 obmedzenie prevádzok od 14_06_2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 216,22 kB

Vyhláška - 216/2021

vyhlaska_216_2021 obmedzenia hromadných podujatí od 14_06_2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 277,75 kB

Epidemiologická situácia

Epidemiologicka_situacia_210206_02_06_2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 915,27 kB

Bezpečná reštaurácia

https_bezpečná reštaurácia manuál 03_06_2021.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 30,37 kB

Uznesenie vlády SR č.310

UV SR 310_2021 alert systém od 7_6_2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 278,28 kB

Zoznam OM - DS

OM_zoznam DS 31 máj_06 jún_2021_20_kolo.xlsx
Typ súboru: XLSX dokument, Velkosť: 330,2 kB

Štandardné MOM - DS

štandardné MOM MZ SR_okres DS_aktual_30_05_2021.xlsx
Typ súboru: XLSX dokument, Velkosť: 5,69 MB

MOM - Trnavský kraj

Trnavský kraj_30_05_2021.xlsx
Typ súboru: XLSX dokument, Velkosť: 2,69 MB

Cestovný semafor

3_Vlastny material_cestovny semafor_upravene 25_05_2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 367,38 kB

Vyhláška - hranice

rozcestnik_vyhlaska_hranice_31-5-2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 141,64 kB

Vyhláška 212/2021 - vstup na územie SR

vyhlaska_212_vstup na územie SR 27_05_2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 318,66 kB

Štandardné MOM

štandardné MOM_upravené 21_22 týždeň okres DS_Trnavský kraj.xlsx
Typ súboru: XLSX dokument, Velkosť: 2,69 MB

MOM - DS

OM_zoznam DS 24_30_máj 2021_19 kolo.xlsx
Typ súboru: XLSX dokument, Velkosť: 330,12 kB

Uznesenie vlády SR č. 272 z 19.5.2021

272_2021 alert systém od 24 mája 2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 185,72 kB

Príloha - covid automat rezortné

priloha_covid-automat_rezortne-covid-automaty_01.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 777,04 kB

Hromadné podujatia

rozcestnik_vyhlaska_hromadne_podujatia_17-5-2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 219,52 kB

Prekrytie HDC

rozcestnik_vyhlaska_prekrytie_dychacich_ciest_17-5-2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 93,66 kB

TK - Covid automat a epid. situácia

TK_Covid_automat_a_epid_situacia_19-5-2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,34 MB

MOM - DS

OM_zoznam DS 17_23_máj 2021_18 kolo.xlsx
Typ súboru: XLSX dokument, Velkosť: 738,42 kB

Štandardné MOM

štandardné MOM_upravené okres DS_Trnavský kraj.xlsx
Typ súboru: XLSX dokument, Velkosť: 2,69 MB

Pravidlá pre hromadné podujatia od 17.5.2021

rozcestnik_vyhlaska_hromadne_podujatia_17-5-2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 219,52 kB

Pravidlá pre nosenie rúška alebo respirátora od 17.5.2021

rozcestnik_vyhlaska_prekrytie_dychacich_ciest_17-5-2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 93,66 kB

Pravidlá pre prevádzky od 17.5.2021

rozcestnik_vyhlaska_prevadzky_17-5-2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 143,34 kB

Vyhláška - 208/2021 z 14.5.2021

vyhlaska_208_2021 k obmedzeniam hromadných podujatí.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 336,23 kB

Vyhláška - 207/2021 z 14.5.2021

vyhlaska_207_2021 k obmedzeniam prevádzok.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 289,76 kB

Uznesenie vlády SR č. 254 z 12.5.2021

254_2021 alert systém od 17_05_2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 279,27 kB

Covid automat - Alert Systém

nový COVID_automat_Signalizacny_system_2v4 od 12_05_2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,28 MB

Návštevy v zdravotníckych zariadeniach

rozcestnik_vyhlaska_navsteva_v_zdravotnickych_zariadeniach_.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 134,32 kB

Riadenie boja s epidémiou Covid19

TK_Covid_automat_a_epid_situacia_210512.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 795,92 kB

Vyhláška - 205/2021 z 13.5.2021

vyhlaska_205 poskyovatelia úst_zdravotnej starostlivosti.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 226,82 kB

Vyhláška - 206/2021 z 13.5.2021

vyhlaska_206 prekrytie horných dýchacích ciest.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 229,2 kB

Domáca izolácia, karanténa a čo robiť po pozitívnom teste - aktualizované 10.5.2021

rozcestnik_vyhlaska_domaca_izolacia_10-5-2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 178,75 kB

Zoznam OM - Trnavský kraj

Trnavský kraj.xlsx
Typ súboru: XLSX dokument, Velkosť: 65,77 kB

Vyhláška 204/2021 z 7.5.2021

vyhlaska_204_2021 karanténa.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 186,03 kB

Domáca izolácia, karanténa a čo robiť po pozitívnom teste

rozcestnik_vyhlaska_domaca_izolacia_7-5-2021_avizovane_zmeny.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 207,17 kB

OM - zoznam okres DS

OM_zoznam DS 10_16_máj 2021_17 kolo.xlsx
Typ súboru: XLSX dokument, Velkosť: 738,75 kB

Vstup do prevádzok a zamestnania podľa COVID automatu

rozcestnik_vyhlaska_COVIDautomat-priestory-zamestnavatela-prevadzok_3-5-2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 188,53 kB

Návštevy v nemocniciach, DaZSS

rozcestnik_vyhlaska_DSS-ZSS-NZ.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 96,89 kB

Režim na hraniciach Slovenska

rozcestnik_vyhlaska_hranice_26-4-2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 156,45 kB

Pravidlá hromadných podujatí

rozcestnik_vyhlaska_hromadne_podujatie_7-5-2021_avizovane_zmeny.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 238,79 kB

Pravidlá pre prevádzky

rozcestnik_vyhlaska_prevadzky_7-5-2021_avizovane_zmeny.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 216,23 kB

Respirátory, rúška

rozcestnik_vyhlaska_respiratory-ruska-19-4-2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 125,14 kB

Vyhláška - 202/2021 z 7.5.2021

vyhlaska_202_2021 obmedzenie prevádzok a HP.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 196,86 kB

Vyhláška - 203/2021 z 7.5.2021

vyhlaska_203_2021 obmedzenia HP.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 244,54 kB

Štandardné MOM - TSK

štandardné MOM_Trnavský kraj 02_05_2021.xlsx
Typ súboru: XLSX dokument, Velkosť: 68,94 kB

Vyhláška -Covid automat...

rozcestnik_vyhlaska_COVIDautomat-priestory-zamestnavatela-prevadzok_30-4-2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 222,32 kB

Vyhláška - domáca izolácia

rozcestnik_vyhlaska_domaca_izolacia_8-3-2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 198,44 kB

Vyhláška - DSS, ZSS

rozcestnik_vyhlaska_DSS-ZSS-NZ.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 96,89 kB

Vyhláška - hranice

rozcestnik_vyhlaska_hranice_26-4-2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 156,45 kB

OM - zoznam okres DS

OM_zoznam DS 03_09_máj 2021_16 kolo.xlsx
Typ súboru: XLSX dokument, Velkosť: 941,68 kB

Vyhláška - hromadné podujatia

rozcestnik_vyhlaska_hromadne_podujatie_29-4-2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 157,01 kB

Vyhláška - prevádzky

rozcestnik_vyhlaska_prevadzky_29-4-2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 224,36 kB

Vyhláška - respirátory, rúška

rozcestnik_vyhlaska_respiratory-ruska-19-4-2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 125,14 kB

Uznesenie vlády SR č. 229/2021

UV SR 229_2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 360 kB

Vyhláška 195 - vstup na územie SR

vyhlaska UVZ_195 vstup na územie SR.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 308,2 kB

Vyhláška 199 - prevádzky a HP

vyhlaska_199_2021 prevídzky a HP od 3 mája.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 278,72 kB

Epidemiologická situácia

Epidemiologicka_situacia_210428.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,52 MB

Vyhláška ÚVZ SR z 28.04.2021

vyhlaska_197 vstup do priestorov zamestnávateľa.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 174,3 kB

Uznesenie vlády SR č. 215/2021 - predĺženie núdzového stavu

UV SR 215_2021_predĺženie NS o 30 dní od 29_04_2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 363,83 kB

Uznesenie vlády SR č. 214/2021

UV SR 214_2021 z 21_04_2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 358,48 kB

Uznesenie vlády SR č. 212/2021

UV SR 212_2021 z 21_04_2021 alert od 26_04_2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 275,88 kB

Uznesenie vlády SR č. 203 z 16.4.2021

203_2021 (2).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 360,85 kB

Uznesenie vlády SR č. 199 z 14.04.2021

UV SR 199_2021_zaradenie okresov od 19 apríla 2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 276,21 kB

Vyhláška ÚVZ č. 176 z 15.04.2024

vyhlaska_176 z 15_04_2021 vstup na územie SR.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 306,18 kB

Vyhláška ÚVZ SR - povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest

vyhlaska_175 z 15_04_2021 rúška.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 223,36 kB

Uznesenie vlády SR č. 169/2021

uznesenie vlády 169_2021 z 24_03_2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 288,97 kB

Uznesenie vlády SR č. 166/2021

uznesenie vlády 166_2021 z 24_03_2021 alert.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 279,99 kB

Informácia - veľkonočné sviatky

https_info veľkonočné sviatky 2021.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 20,32 kB

Vestník vlády - čiastka 51 z 19.3.2021

ciastka_51_2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 486,51 kB

Štandardné MOM

štandardné MOM 19_03_2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 216,26 kB

Aktualizované štandardné MOM - 12.03.2021

aktualizované štandardné MOM 12_03_2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 215,33 kB

Vestník vlády - čiastka 46 z 11.03.2021

ciastka_46_2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 184,43 kB

Cesta do zahraničia

TS_ÚVZSR_zahraničie_final (1).docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 50,85 kB

Vestník vlády - čiastka 40 z 3.3.2021

ciastka_40_2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 483,7 kB

Uznesenie vlády SR č. 128 z 3.3.2021

128_2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 278,27 kB

Aktuálne štandardné MOM k 4.3.2021

aktuálne štandardné MOM 4_marec 2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 218,44 kB

Vestník vlády - čiastka 26 z 12.02.2021

ciastka_26_2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 309,88 kB

Vestník vlády - čiastka 21 z 05.02.2021

ciastka_21_2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 214,14 kB

Vestník vlády - čiastka 19 z 5.2.2021

ciastka_19_2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 740,52 kB

Covid automat od 22.01.2021

covid automat od 22_01_2021.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 424,9 kB

Nový Covid automat

nový Covid-automat od 2_2_2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,24 MB

Uznesenie vlády SR č. 77z 05.02.2021

Uznesenie vlády č. 77 z 05.02.21.PDF
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 5,99 MB

Vestník vlády - čiastka 4 z 10.1.2021

ciastka_4_2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 414,14 kB

Usmernenie hlavného hygienika - prax zdrav.

Usmernenie_prax_ziakov_a_studentov_zdrav_SZV_18_12_final.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 194,38 kB

Vestník vlády - čiastka 2 zo 7.1.2021

ciastka_2_2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 221,95 kB

Uznesenie vlády č. 1 zo 06.01.2021

1_2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 300,71 kB

Vestník vlády - čiastka 38

ciastka_38_2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 211,67 kB

Uznesenie vlády SR č. 808 z 31.12.2020

ZZ_2020_453_20201231 31_12_2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 170,32 kB

Vestník vlády - čiastka 33 - karanténne opatrenia

ciastka_33_2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 207,06 kB

Uznesenie vlády SR č. 807/2020 - núdzový stav

807_2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 302,88 kB

Vestník vlády - čiastka 31

ciastka_31_2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 277,66 kB

Otvorený list hlavného hygienika obyvateľom SR

https_otvorený list HH.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 21,2 kB

Otváracie hodiny MOM zriadených RÚVZ

https_MOM RUVZ počas sviatkov.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 25,43 kB

Praktické informácie a kontakty na RÚVZ v SR

https_Praktické informácie a kontakty na RÚVZ V SR 21_12_2020.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 162,04 kB

Národná stratégia očkovania proti ochoreniu COVID-19 v podmienkach SR

narodna strategia ockovnia_3_Vlastny_material_zapr_prip.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,2 MB

Mali ste pozitívny výsledok testu? Pomôžte spomaliť šírenie ochorenia COVID-19

TS_pozitívny_výsledok_testu.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 132,35 kB

Prevádzkové hodiny mobilných odberových miest na antigénové testovanie počas sviatkov

Prevádzkové hodiny mobilných odberových miest na antigénové testovanie RÚVZ počas sviatkov.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 24,99 kB

Informácie k lockdownu na Slovensku od 19.12.2020

https_info lockdown 1+9_12_2020_ výnimky.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 36,31 kB

Vestník vlády - čiastka 26

ciastka_26_2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 592,58 kB

Uznesenie vlády SR č. 804 z 16.12.2020

804_2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 203,73 kB

Vestník vlády - čiastka 23

ciastka_23_2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 258,26 kB

Vestník vlády - čiastka 22

ciastka_22_2020 vyhl_34_prevádzky a HP.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 267,12 kB

Vestník vlády - čiastka 21

ciastka_21_2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 249,42 kB

Vestník vlády - čiastka 20

ciastka_20_2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 162,88 kB

Vyhláška ÚVZ ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie SR z 03.12.2020

ciastka_19_2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 249,39 kB

Všetky aktuálne platné opatrenia ÚVZ SR v súvislosti s COVID-19 k 26.11.2020

26_11_2020 všetky UVZ aktuálne vyhlášky_usmernenia_ost.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 40,79 kB

Informácia ku konaniu vianočných trhov - 27.11.2020

27_11_2020 Informácia ku konaniu vianočných trhov.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 19,13 kB

Antigénové odberové miesta sa zriaďujú aj RÚVZ

27_11_2020 Antigénové odberové miesta zriaďujú aj RUVZ_DS zatiaľ nie.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 23,72 kB

Očkovacia látka už čoskoro aj na Slovensku

27_11_2020 Očkovacia látka už čoskoro aj na Slovensku.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 21,04 kB

Usmernenie hlavného hygienika SR - 11. aktualizácia

Usmernenie_HH_SR_COVID_19_11_aktualizacia_20112020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 606,94 kB

Uznesenie vlády č. 718 z 11.11.2020

718_2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 188,39 kB

Aktuálne platné vyhlášky, usmernenia, odporúčania ÚVZ SR a zásady domácej izolácie

https_platné vyhlášky_usmernenia_odporúčania ÚVZ SR a zásady domácej izolácie.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 41,93 kB

Najdôležitejšie informácie, dátumy

https_Uznesenie vlády SR_Najdôležitejšie informácie, dátumy a výnimky.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 22,2 kB

Vestník vlády čiastka 14

ciastka_14_2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 505,94 kB

Uznesenie vlády č. 704/2020 zo 04.11.2020

704_2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 214,58 kB

Aktuálne opatrenia, usmernenia, odporúčania ÚVZ SR

aktuálne opatrenia UVZ 30_10_2020.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 42,95 kB

Vestník vlády - čiastky 16 až 18

vestnik_ciastka_12_2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 434,85 kB

Uznesenie vlády č. 693 z 28.10.2020

693_2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 198,19 kB

Zákaz vychádzania - uznesenie vlády 678 z 22.10.2020

zakaz-vychadzania-678_2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 202,82 kB

Vestnýk vlády - Vyhlášky 11 až 15

ciastka_11_2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 479,76 kB

Manuál pre kolektívne športy majúce výnimku zo zákazu hromadných podujatí

Manual_pre_sport_15_10_2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 119,75 kB

Všetky aktuálne platné opatrenia ÚVZ SR v súvislosti s COVID-19 k 15.10.2020

https_všetky platné opatrenia zo 14_10_2020.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 37,29 kB

Opatrenia - prevádzky a hromadné podujatia od 15.10.2020

final_opatrenie_prevadzky_a_HP_15_10.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 138,86 kB

Opatrenia - rúška od 15.10.2020

final_opatrenia_ruska_15_10.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 111,05 kB

Zasadal krízový štáb, opatrenia sa sprísnia

https_zasadal ÚKŠ_opatrenia sa sprísnia_11_10_2020.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 23,14 kB

Všetky aktuálne platné opatrenia ÚVZ SR v súvislosti s COVID-19 k 10.10.2020

https_všetky aktuálne platné opatrenia ÚVZ SR v súvislosti s COVID-19 07_10_2020.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 39,57 kB

Čo by ste mali vedieť o chrípkovej sezóne 2020/2021

https_ochrana_chrípková sezóna 2021_2021 08_10_2020.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 69,45 kB

Nehľadajme cesty, ako obísť pravidlá

https Info_hlavný hygienik_dodržiavanie pravidiel 08_10_2020.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 20,74 kB

Aktuálne platné opatrenia od 5.10.2020

https_akt_platné opatrenia ÚVZ_covid_02_10_2020 .docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 39,72 kB

Opatrenia - prevádzky od 30.09.2020

30_09_2020_opatrenie_prevadzky_a_HP 7694 prevadzky_HP.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 141,34 kB

Oznámenie - Közlemény

Oznamenie-korona.PDF
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 587,58 kB

Odporúčania pre ľudí prichádzajúcich z oblastí výskytu ochorenia COVID-19

Koronavirus_odporucania.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 68,53 kB

Ako znížiť riziko infekcie koronavírusom?

Koronavirus_modry_A5.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 232,72 kB

Usmernenie hlavného hygienika SR v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2

Usmernenie_HH_SR_COVID_19_druha_aktualizacia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 10,64 MB

Rozhodnutie - zákaz návštev na všetkých lôžkových oddeleniach

Rozhodnutie-_verejna_vyhlaska_HH_SR.PDF
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 170,06 kB

Žiadosť o uplatňovanie preventívnych opatrení na zamedzenie šírenia nového koronavírusu v SR

Usmernenie_pre_obce-koronavirus.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 285,36 kB

Žiadosť o uplatňovanie preventívnych opatrení na zamedzenie šírenia nového koronavírusu v SR - cirkev

Ziadost_o_uplatnovanie_preventivnych_opatreni.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 298,42 kB

Verejná vyhláška - Rozhodnutie o izolácii v domácom prostredí

Verejna_vyhlaska_rozhodnutie_izolacia_v_domacom_prostredi.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,74 MB

Verejná vyhláška - Rozhodnutie o zákaze organizovať hromadné podujatia

Verejna_vyhlaska_rozhodnutie_zakaz_hromadnych_podujati.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,66 MB

Usmernenie hlavného hygienika SR - karanténa

Usmernenie_hlavneho_hygienika_SR_karantena_09_03.2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 227,45 kB

Usmernenie MŠVVŠ SR č. 3 k šíreniu koronavírusu

usmernenie3_koronavirus.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 774,16 kB

Opatrenie ÚVZ SR - karanténa

Opatrenie_UVZSR_karantena.PDF
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 305,88 kB

Režimové opatrenie HH SR pri ohrození verejného zdravia

Rezimove_opatrenie_HHSR_pri_ohrozeni_verejneho_zdravia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,73 MB

Usmernenie hlavného hygienika SR - COVID-19 - štvrtá aktualizácia z 13.3.2020

Usmernenie_hlavneho_hygienika_SR_COVID-19_stvrta_aktualizacia_13.3.2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 447,73 kB

Usmernenie osôb s povinnosťou karantény mimo bydliska

Usmernenie_psob_s_povinnostou_karanteny_mimo_bydliska.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 340,54 kB

Opatrenie ÚVZ SR o zákaze a obmedzení prevádzok

opatrenie_UVZ_SR_o_zakaze_a_obmedzeni_prevadzok.PDF
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 182,2 kB

Zmena a doplnenie opatrenia Hlavného hygienika SR zo 16.03.2020

Zmena_a_doplnenie_opatrenia_HH_SR_16_03.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 133,43 kB

Uznesenie Vlády SR k návrhu na rozšírenie núdzového stavu

115_2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 196,06 kB

Karanténne opatrenie účinné od 19.03.2020

karantenne_opatrenie_ucinne_od_19_03_2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 382,9 kB

Usmernenie hlavného hygienika SR - COVID-19 - piata aktualizácia

Usmernenie_hlavneho_hygienika_SR_COVID-19_piata_aktualizacia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 452,04 kB

10 odporúčaní keď ste doma - COVID-19

10_odporucani_ked_ste_doma_COVID-19.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 297,21 kB

Čo robiť, ak ste chorý - COVID-19

Co_robit-_ak_ste_chory_COVID-19.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 333,11 kB

Osoby s vyšším rizikom ochorenia COVID-19

Osoby_s_vyssim_rizikom_ochorenia_COVID-19.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 331,36 kB

Pomoc sebe a druhým - COVID-19

Pomoc_sebe_a_druhym_COVID-19.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 279,8 kB

Opatrenie ÚVZ SR o povinnosti nosiť rúška na verejnosti

Opatrenie_UVZSR_povinnost_nosit_ruska_24032020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 407,97 kB

Opatrenie ÚVZ SR o zákaze prevádzok predajní v nedeľu, ktoré mali doteraz výnimku

Opatrenie_UVZSR_zakaz_prevadzok_v_nedelu_sanitarny_den_24032020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 341,69 kB

Opatrenie ÚVZ SR o dočasnom pozastavení poskytovania sociálnych služieb v soc. zariadeniach

Opatrenie_UVZSR_poskytovanie_socialnych_sluzieb24032020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 536,3 kB

Rozhodnutie MŠVVaS SR - prerušenie školského vyučovania v školách a školských zariadeniach

Rozhodnutie_MSVVaS_SR.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 179,31 kB

Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia č. OLP/2777/2020 - uzatvorenie maloobchodných prevádzok

Uzatvorenie_prevadzok_rezimove_opatrenia_HH_SR_.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 226,65 kB

ZMENA - režimové opatrenia HH SR 24.03.2020

ZMENA_rezimove_opatrenia_HH_SR_24_3_2020_uzavretie_nedela_-28002-29.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 213,74 kB

Uznesenie Vlády SR č. 169 z 27.03.2020

UZNESENIE_VLADY_c_169_z_27_03_2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 922,9 kB

Usmernenie hlavného hygienika SR v súvislosti s ochorením COVID-19 - šiesta aktualizácia

Usmernenie_hlavneho_hygienika_SR_v_suvislosti_s_ochorenim_COVID-19_siesta_aktualizacia..pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 553,46 kB

Pomoc seniorom pri nákupe potravín a hygienických potrieb

OZNAMENIE-potraviny.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 280,9 kB

Opätovné otvorenie zberného dvora v obci

ZD-HU.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 209,77 kB

Odporúčanie karanténnych opatrení pre marginalizované rómske komunity

Odporucanie_karantennych_opatreni_pre_MRK.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 152,02 kB

Povedzme STOP podvodníkom

seniori_sme_tu_pre_vas.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 451,77 kB

Opatrenie ÚVZ SR č. OLP/3012/2020 z 04.04.2020 - štátna karanténa

Opatrenie_statna_karantena_04042020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 120,25 kB

Obmedzený pohyb na verejnosti od 08.04.2020 do 13.04.2020

Obmedzeny_pohyb_na_verejnosti-8.-13.4.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 259,97 kB

Uznesenie Vlády SR č. 207 z 06.04.2020 - rozšírenie opatrení núdzového stavu

Rozsirenie_nudzoveho_stavu.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 190,81 kB

Uznesenie Vlády SR č. 233 zo 16.04.2020 - rozšírenie núdzového stavu

233_2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 142,95 kB

Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia č. OLP/3170/2020 z 15.04.2020

Opatrenie_vynimka_stredne_skoly.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 108,95 kB

Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia č. OLP/3355/2020 z 20.04.2020 - nosenie rúšok

Opatrenie_pre_nosenie_rusok.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 123,79 kB

Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia č. OLP//3172/2020 z 17.04.2020

opatrenie_statna_karantena_16_4_2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 129,31 kB

Vzor potvrdenia o výkone zamestnania pre cezhraničných pracovníkov

vzor_potvrdenia_o_vykone_zamestnanania.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 121,54 kB

Usmernenie hlavného hygienika SR v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 - siedma aktualizácia

Usmernenie_hlavneho_hygienika_SR_v_suvislosti_s_ochorenim_COVID-19_sposobenym_koronavirusom_SARS-CoV-2_siedma_aktualizacia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 568,32 kB

Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia č. OLP/3461/2020 - otvorenie prevádzok - režimové opatrenia od 22.04.2020

22_04_2020_otvorenie_prevadzok_rezimove_opatrenia_HH_SR.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 125,62 kB

Odporúčané postupy v prípade osôb s opakovaným pozitívnym laboratórnym výsledkom na COVID-19 v karanténnych zariadeniach

Odporucane_postupy_v_pripade_osob_s_opakovanym_pozitivnym_laboratornym_vysledkom_na_COVID19_v_karantennych_zariadeniach.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 117,19 kB

Opatrenie ÚVZ SR - otvorenie prevádzok obchodov - zmena

Opatrenie_UVZSR_otvorenie_prevadzok_dochodcov-zmena.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 120,78 kB

Usmernenie hlavného hygienuka SR - športoviská

Usmernenie_hlavneho_hygienika_SR_sportoviska.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 112,45 kB

Usmernenie hlavného hygienika SR v súvislosti s operačnými výkonmi COVID-19

Usmernenie_hlavneho_hygienika_SR_v_suvislosti_s_operacnymi_vykonmi_COVID_19.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 172,13 kB

Zásady pre ubytovacie zariadenia hotelového typu poskytujúce ubytovanie osôb v karanténe v súvislosti s výskytom ochorenia COVID-19

Zasady_pre_ubytovacie_zariadenia_hoteloveho_typu_poskytujuce_ubytovanie_osob_v_karantene_v_suvislosti_s_vyskytom_ochorenia_COVID_19.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 313,04 kB

Opatrenie ÚVZ SR č. OLP/3353/2020 z 29.04.2020 - štátna karanténa od 1.5.2020

statna_karantena_30_04.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 128,58 kB

Potvrdenie pre cezhraničných pracovníkov o výkone zamestnania - tlačivo

PENDLER_maj.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 309,64 kB

Opatrenie ÚVZ SR č. OLP/3796/2020 - povolenie na výkon bohoslužieb a pod.

opatrenia_hromadne_podujatia_bohosluzby.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 107,84 kB

Opatrenie ÚVZ SR č. OLP/3795/2020 - prevádzky - 2. fáza

opatrenie_UVZ_SR_prevadzky_2_faza_05_05_2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 127,1 kB

Návrh opatrenia na rozšírenie výnimiek prekrytia dýchacích ciest

Navrh_opatrenia_rozsirenie_vynimiek_prekrytia_dychacich_ciest_11052020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 124,11 kB

Odporúčania hlavného hygienika SR - návšteva, sprievod pacienta v zdravotnom zariadení

Odporucania_hlavneho_hygienika_SR_navsteva_sprievod_pacienta_v_ZZ.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 173,81 kB

Opatrenie ÚVZ SR - výnimka pre poradenské centrá, stravovanie, rehabilitácie

Opatrenie_UVZSR_vynimka_poradenske_centra_strava_rehabilitacie_12_05_2020_MSVVS.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 131,17 kB

Opatrenie ÚVZ SR - štátna karanténa platná od 18.05.2020

final_navrh_statna_karantena_15_05.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 140 kB

Zmiernenie karanténnych opatrení od pondelka 18.05.2020

UVZ_SR_statna_karantena_platne_od_18_maja_07_hod.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 470,69 kB

Uvoľňovanie opatrení od 20.05.2020

http_uvolnnovanie_opatreni_20_05_2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 753,08 kB

Rozhodnutie - (Ne)Otvorenie školy, materských škôl a školských zariadení

R-ZS-MS-SJ.PDF
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 660,39 kB

Opatrenie ÚVZ SR - štátna karanténa od 20.05.2020

1_Opatrenie_UVZ_SR_statna_karantena_20_05_2020_4203_od_21_05_7_hod.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 135,74 kB

Tlačivo - pendler

1_PENDLER_maj.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 309,63 kB

Tlačivo - prekročenie hraníc do 24 hodín od 21.05.2020

1_tlacivo-prekrocenie_hranic_24_hodin_od_21_05_2020_7h.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 13,17 kB

Opatrenie pre nosenie rúšok

2_1_Opatrenie_pre_nosenie_rusok_3355_z_20_04_2020_platne_od_21_04_00_00_hod.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 123,79 kB

Opatrenie - rozšírenie výnimiek prekrytia dýchacích ciest - Umelci

2_2_Navrh_opatrenia_rozsirenie_vynimiek_prekrytia_dychacich_ciest_UMELCI_3970_od_11_05_2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 124,11 kB

Finálne opatrenia - ruška - platné od 20.05.2020

2_3_final_opatrenia_ruska_4084_z19_05_2020_platne_od_20_05_00_00_h.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 107,88 kB

Návrh opatrení UVZ SR - prevádzky 3. fáza od 20.05.2020

3_navrh_opatrenie_UVZ_SR_prevadzky_3_faza_01_4083_z_19_05_2020_platne_od_20_05_00_00_h.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 146,53 kB

Opatrenia - hromadné podujatia od 20.05.2020

4_Opatrenie_hromadne_podujatia_4085_z_19_05_2020_platne_od_20_05_00_00_h.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 117,6 kB

Opatrenia - hromadné podujatia - bohoslužby platné do 06.05.2020

5_opatrenia_hromadne_podujatia_bohosluzby_3796_z_05_05_2020_platne_od_06_05_06_00_h.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 107,84 kB

Odporúčania hlavného hygienika SR - návšteva, sprievod pacienta

6_1_Odporucania_hlavneho_hygienika_SR_navsteva_sprievod_pacienta_v_ZZ_3976_92429_z_11_05_2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 173,81 kB

Rozhodnutie - zákaz návštev nemocníc platné od 07.03.2020

6_Rozhodnutie_zakaz_navstev_nemocnice_2405_zo_06_03_2020_platne_od_07_03_00_00_hod.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 111,27 kB

Zabezpečenie ochrany klientov ZSS a personálu ZSS počas pandémie COVID 19

7_Zabezpecenie_ochrany_klientov_ZSS_a_personalu_ZSS_pocas_pandemie_COVID_19_3976_92429_z_11_05_2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 430,47 kB

Opatrenie ÚVZ SR - výnimka - poradenské centrá, strava, rehabilitácie - od 12.05.2020

8_Opatrenie_UVZSR_vynimka_poradenske_centra_strava_rehabilitacie_12_05_2020_MSVVS_3991_z_13_05_2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 131,17 kB

Opatrenie ÚVZ SR - poskytovanie sociálnych služieb platné od 25.03.2020

9_Opatrenie_UVZSR_poskytovanie_socialnych_sluzieb_2775_z_24_03_2020_platne_od_25_03_00_00_h.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 536,3 kB

Krízový plán pre potravinové prevádzky

10_Krizovy_plan_pre_potravinove_prevadzky_3195_zo_14_04_2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 179,37 kB

Opatrenie - výnimka pre stredné školy

11_Opatrenie_vynimka_stredne_skoly_3170_z_15_04_2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 108,95 kB

Výnimka pre vysoké školy

12_Opatrenia_vynimka_vysoke_skoly_lekarske_3171_z_15_04_2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 109,89 kB

Opatrenie ÚVZ SR - príprava a výdaj stravy

13_Opatrenie_UVZSR_priprava_a_vydaj_stravy_3010_z_02_04_2020_platne_od_03_04_od_00_00_h.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,79 MB

Usmernenie HH SR s ochorením COVID 19 - siedma aktualizácia

14_Usmernenie_HH_SR_s_ochorenim_COVID_19_siedma_aktualizacia_791_89586_z_20_04_2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 568,32 kB

Usmernenie HH SR v súvislosti s operačnými výkonmi - COVID 19

15_Usmernenie_HH_SR_v_suvislosti_s_operacnymi_vykonmi_COVID_19_3446_89440_z_20_04_2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 172,13 kB

Aktuálne opatrenia ÚVZ SR z 22.05.2020

http_aktuilne_opatrenia_UVZ_SR_20_22_mij_2020.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 57,72 kB

Aktuálne opatrenia - ekaranténa - od 22.05.2020

https_ekarantna_ititna_karantna_20_22_mij_2020.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 44,01 kB

Návrh - Chytrá a štátna karanténa - od 22.05.2020

1_0_4311_z_22_05_2020_od_20_hod_navrh_chytra_a_statna_karantena_rusi_4203_z_20_05.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 141,61 kB

Zmena - chytrá a štátna karanténa - 25.05.2020

1_1_4361_z_25_05_zmena_chytra_a_statna_karantena_meni_4311_od_27_5_00_00_hod.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 105,53 kB

Zmena - opatrenia - hranice - 48 hodín - platné od 02.06.2020

1_2_4503_z_01_06_2020_zmena_opatrenia_hranice_48_hodin_platne_od_02_06_od_7_hod_meni_4311.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 146,65 kB

Usmernenie pre pracoviská UPR z 27.05.2020

2742_95916_2020_z_27_05_2020_Usmernenie_pre_pracoviska_UPR.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 165,89 kB

Zmena - opatrenia - prevádzky - výnimky

4362_26_05_zmena_opatrenia_prevadzky_vynimky.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 96,4 kB

Opatrenie ÚVZ SR z 28.05.2020 - rúška - zmena

4449_z_28_05_2020_Opatrenie_UVZSR_ruska-zmena.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 110,56 kB

Opatrenie ÚVZ SR z 28.05.2020 - prevádzky, školy - zmena

4450_z_28_05_2020_Opatrenie_UVZSR_prevadzky_skoly-zmena.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 112,58 kB

Leták - návod na používanie rúšok

Ruska_navod_letak.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 955,39 kB

Leták - sociálny odstup

Socialny_odstup_COVID-19.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,99 MB

Čestné prehlásenie - smart karanténa

cestn-prehl-senie_smartkarant-na.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 55,15 kB

E karanténa od 02.06.2020

https_e_karantena_02_06_2020.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 42,5 kB

Súhlas - smart karanténa

s-hlas_smartkarant-na.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 235,88 kB

Opatrenia - aktualizované z webu ÚVZ

http_aktualizovane_z_web_UVZ.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 56,32 kB

Nové opatrenia z webu ÚVZ - uvoľňovanie od 23. týždňa (hranice, rúška, ostatné)

http_nove_opatrenia_z_webu_UVZ_uvolnovanie_od_23_tyzdna_hranice_ruska_ostatne.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 22,15 kB

Opatrenie ÚVZ SR - nosenie rúšok od 03.06.2020

4591_z_02_06_final_opatrenie_ruska_PLATNe_OD_03_06_OD_00_HOD.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 110,17 kB

Opatrenie ÚVZ SR - otváranie prevádzok - 4. fáza od 03.06.2020

4592_z_02_06_final_opatrenie_prevadzky_4_faza_PLATNe_OD_03_06_OD_6_HOD.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 162,03 kB

Opatrenia platné od 03.06.2020 z webu ÚVZ SR

http_opatrenia_platne_od_03_06_2020_z_webu_UVZ.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 41,1 kB

Usmernenie - zotavovacie podujatia od 03.06.2020

Usmernenie_zotavovacie_podujatia_4466_96046_z_3_juna.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 169,99 kB

Opatrenie na zrušenie zákazu návštev od 03.06.2020

opatrenie_zrusenie_zakazu_navstev_03_06_2020_4593_rusi_2405_plati_od_03_juna_12_hod.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 106,41 kB

Opatrenia z webu - 08.06.2020

http_z_webu_08_06_2020.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 38,14 kB

Zmena - hranice AU, HU od 05.06.2020

05_06_zmena_hranice_AU_HU_4648_z_05_juna_meni_4311_od_05_juna_8_hod.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 126,96 kB

Zmena - hranice ČR od 04.06.2020

2zmena_hranice_CR_final_4647_z_23_juna_meni_4311_od_04_juna.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 123,22 kB

Opatrenia z webu platné od 10.06.2020

http_opatrenia_z_webu_platne_od_10_juna_2020.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 22,4 kB

Opatrenie ÚVZ SR - rúška od 10.06.2020

Opatrenie_UVZSR_ruska_4825_plati_od_10_06_od_6_hod_rusi_4591.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 116,58 kB

Opatrenie ÚVZ SR - prevádzky od 10.06.2020

Opatrenie_UVZSR_prevadzky_4738_plati_od_10_06_od_6_hod_rusi_4592.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 159,18 kB

Opatrenie ÚVZ SR - domáca izolácia, zrušenie štátnej karantény od 10.06.2020

Opatrenie_UVZSR_domaca_izolacia_zrusenie_statnej_karateny_4739_plati_od_10_06_od_7_hod_rusi_4311.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 153,54 kB

Opatrenia z webu platné od 10.06.2020

http_opatrenia_z_webu_platne_od_10_juna_2020-1.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 22,4 kB

Oznámenie o ukončení núdzového stavu na území SR dňom 13.06.2020

Oznamenie_o_ukonceni_nudzoveho_stavu_na_uzemi_SR_dnom_13.6.2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 303,99 kB

Usmernenie hlavného hygienika SR k prevádzke zariadení starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa

Usmernenie_zar_pre_deti_do_3r_uvoln_SOPZSC_4317_98561_z_12_06_2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 201,77 kB

Usmernenie hlavného hygienika SR k prevádzke školských stravovacích zariadení

Usmernenie_sk_stravov_uvoln_SOPZSC_4317_98672_z_11_juna_rusi_4317_94825.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 152,12 kB

Odporúčanie pre kritériá uvoľnenia pacienta z izolácie v domácom prostredí po prekonanej infekcii COVID-19

Odporucanie_UVZ_opak_pozit_osoby_OE_4871_z_11_juna.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 146,52 kB

Informácie z webu ÚVZ SR z 11.06.2020

https_z_webu_UVZ_SR_z_11_06.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 36,26 kB

Zabezpečenie ochrany klientov ZSS a personálu ZSS po I. vlne pandémie

Zabezp_ochrany_klient_ZSS_a_perso_ZSS_po_I_vlne_pandemie_16062020_OE_3449_99812.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 145,17 kB

Usmernenie: catering - COVID19 - aktualizované - jún 2020

Usmernenie_catering_COVID19_aktualizovane_jun4246_2_2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 218,68 kB

Opatrenie - prechod cez hranice - platné od 20.06.2020

OLP_5089_platne_od_20_06_2020_od_6_hod_Opatrenie_k_hraniciam_dopln_bezpec_statov_do_prilohy_19062020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 106,88 kB

Zmeny od 20.06.2020

http_zmeny_od_20_juna_2020.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 23,97 kB

Všetky platné opatrenia z webu

http_stiahnute_1906.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 32,85 kB

Finálne opatrenia - rúška, stredné školy - platné od 20.06.2020

19_06_final_opatrenia_ruska_stredne_skoly_OLP_5090_plati_od_20_juna_od_6_hod_rusi_4825.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 110,88 kB

Finálne opatrenia - prevádzy a HP - platné od 20.06.2020

19_06_final_opatrenia_prevadzky_a_HP_OLP_5091_plati_od_20_juna_rusi_4738.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 134,3 kB

Opatrenie ÚVZ SR platné od 01.07.2020

Opatrenie_UVZ_OLP_5274_z_25_06_platne_od_01_07_2020_prevadzky.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 140,22 kB

Zmeny pri príchode zo zahraničia, hromadné podujatia a iné

https_Zmeny_pri_prichode_zo_zahran_hromad_poduj_a_ine.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 87,25 kB

Odporúčanie - ako sa správať na kúpalisku

AKO_SA_SPRAVAT_NA_KUPALISKU_OPR.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,41 MB

Usmernenie aktualizované 2.7.2020

Usmernenie_aktual._2.7.2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 77,08 kB

Opatrenia platné od 04,07.2020 - rúška

final_opatrenia_ruska_5453_z_03_07_2020_platne_od_4_jula_od_6_hod.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 110,9 kB

Zmeny - rúška, hromadné podujatia, prírodné umelé kúpaliská

http_zmeny_ruska_hrom_poduj_prichod_zo_zahranicia_prir_umel_kupaliska_27_28_tyzden.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 67,2 kB

Oznam

OZNAM.jpg
Typ súboru: JPG obrázok, Velkosť: 247,75 kB

Opatrenie ÚVZ SR - zmena prevádzky, hromadné podujatia

Opatr_UVZ_zmena_prevadzky_a_hrom_pod_5454_z_03072020_meni_5274.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 124,5 kB

Opatrenie ÚVZ SR č. 5455 zo dňa 03.07.2020 - domáca izolácia - rizikové krajiny, platné od 06.07.2020

Opatr_UVZ_domaca_izolacia_riz_kraj_5455_od_06072020_7_rusi_4739.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 149,86 kB

Opatrenie č. 5761 z 17.07.2020 - hranice

zmena_hranice_opatrenie_5761_z_17_07_meni_5455_z_03_07.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 106,12 kB

Usmernenia ÚVZ SR - 29. týždeň

UVZ_SR_usmernenia_29_tyzden.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 89,08 kB

Čo robiť po príchode zo zahraničia

co_robit_po_prichode_zo_zahranicia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 133,64 kB

Všetky aktuálne opatrenia od 20.07.2020

UVZ_usmernenia_30_tyzden.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 45,42 kB

Manuál letnej kúpacej sezóny

http_horucavy_manual_letnej_kupacej_sezony_29_07_2020.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 85,31 kB

Cestovanie do zahraničia

http_cestovanie_do_zahranicia.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 19,05 kB

Aktualizácia - kúpaliská z 14.08.2020

aktualizacia_kupaliska_14_08_2020.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 45,52 kB

Monitorovanie epidemiologickej situácie - rúško-odstup-ruky

monitor_epidem_sit_ruska_11_08_2020.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 23,64 kB

Odborné konzílium - zmeny od 01.09.2020

odb_konzilium_zmeny_od_01_sept_14_08_2020.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 21,2 kB

Odporúčanie pre kritériá uvoľnenia osôb z izolácie v domácom prostredí ...

odporucanie_kriteria_uvolnenia_z_izolacie_29_07_2020.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 21,68 kB

Všetky platné opatrenia súvislosti s ochorením

opakovane_platne_opatrenia_zo_14_07_2020_z_29_tyzdna.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 37,03 kB

Pandemický plán pre druhú vlnu COVID-19

pandemicky_plan_11_08_2020.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 23,57 kB

Pitný režim

pitny_rezim_13_08_2020.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 38,11 kB

Cestovné odporúčanie v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19

http_cestovne_odporucania_18_08_2020.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 22,45 kB

Zmena - opatrenia - rúška od 01.09.2020

zmena_opatrenia_ruska_01_09_OLP_6848_z_28_08_2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 119,71 kB

Opatrenie - zamestnávateľ

opatrenie_zamestnavatel_24_08_OLP_6911z_28_08_2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 121,05 kB

Opatrenie - hranice, domáca izolácia, rizikové krajiny, platné od 01.09.2020

opatrenie_hranice_domaca_izolacia_rizikove_krajiny_01_09_2020_OLP_6850_z_28_08_2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 185,43 kB

Opatrenia - prevádzky

opatrenia_prevadzky_a_HP_01_09_OLP_6849_z_28_08_2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 169,7 kB

Odborné konzílium

http_odborn_konzlium.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 24,45 kB

Prehľad opatrení platných od septembra 2020

http_Prehlad_opatreni_platnych_od_septembra_2020.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 24,54 kB

Usmernenie-HH-SR-COVID-19-deviata-aktualizacia.pdf

8074-Usmernenie-HH-SR-COVID-19-deviata-aktualizacia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 13,65 MB

co_robit_po_prichode_zo_zahranicia

co_robit_po_prichode_zo_zahranicia.jpg
Typ súboru: JPG obrázok, Velkosť: 181,17 kB

final_opatrenie_prevadzky_a_HP_08_09_OLP_7092_2020_z_9_sept

final_opatrenie_prevadzky_a_HP_08_09_OLP_7092_2020_z_9_sept.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 170,94 kB

OLP_7189_zo_14_09_2020_final_opatrenia_ruska

OLP_7189_zo_14_09_2020_final_opatrenia_ruska.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 123,69 kB

OLP_7310_zo_17_09_2020_opatrenie_hranice

OLP_7310_zo_17_09_2020_opatrenie_hranice.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 203,65 kB

OLP_7311_zo_17_09_2020_final_navrh_opatrenie_prevadzky_a_HP

OLP_7311_zo_17_09_2020_final_navrh_opatrenie_prevadzky_a_HP.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 175,69 kB

Opatrenie_RUVZDS_c1481

Opatrenie_RUVZDS_c1481.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 65,52 kB

Ruska_navod_letak-1

Ruska_navod_letak-1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 955,39 kB

zmena_opatrenia_hranice_10_9_OLP_7093_2020_zo_07_septembra

zmena_opatrenia_hranice_10_9_OLP_7093_2020_zo_07_septembra.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 117,11 kB

Vsetky_platne_opatrenia_v_suvislosti_s_ochorenim_COVID-19_z_01_09_2020

http_Vsetky_platne_opatrenia_v_suvislosti_s_ochorenim_COVID-19_z_01_09_2020.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 36,22 kB

Ako_vybavit_ziakov_do_skoly_ruskami_z_02_09_2020

http_Ako_vybavit_ziakov_do_skoly_ruskami_z_02_09_2020.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 22,46 kB

pandemicka_komisia_vlady

http_pandemicka_komisia_vlady.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 64,41 kB

usmernenie_pozitivny_test_28_08_2020

http_usmernenie_pozitivny_test_28_08_2020.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 158,28 kB

opatrenia_pandemicka_komisia

http_opatrenia_pandemicka_komisia.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 21,52 kB

vsetky_aktualne_platne_opatrenia_18_09_2020

http_vsetky_aktualne_platne_opatrenia_18_09_2020.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 41,05 kB

Usmernenie hlavného hygienika SR č. OE/791/108782/2020 z 08.09.2020

8074-Usmernenie-HH-SR-COVID-19-deviata-aktualizacia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 13,65 MB

Opatrenie RÚVZ Dunajská Streda zo dňa 25.09.2020

Opatrenie_RUVZDS_c1481.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 65,52 kB

Opatrenie ÚVZ SR - hranice od 01.10.2020

opatrenie_hranice_01_10_2020_od_7_h_7693_rusi_7310_z_17_09_2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 158,11 kB

Opatrenie ÚVZ SR - rúška od 01.10.2020

opatrenia_ruska_7852_od_01_10_2020_od_6_h_rusi_7189_zo_14_09_2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 111,43 kB

Navrhované opatrenia ÚKŠ od 01.10.2020

https_UKS_navrhovane_opatrenia_01_10_2020 (1).docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 20,56 kB

Uznesenie vlády č. 587 - vyhlásenie núdzového stavu

Uznesenie_vlady_cislo_587-vyhlasenie_nudzoveho_stavu.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 145,92 kB
Dátum vloženia: 22. 3. 2022 7:00
Dátum poslednej aktualizácie: 22. 3. 2022 10:54
Autor: Správca Webu

Obec

Zvoz odpadu

Po Ut St Št Pi So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Sociálne siete

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie